Tags: stitch  

Year: 2008

Text
          2008
ЗИ- 6.500$
<2SXH£W@SO| 7^/^4521 ад да ад/*1&о|2|
Jenny's story/Happy Christmas fl30|* £ 4хИ/<лчо|^ Ца| Я§Н1 W W“ § gt= * ад 21 4tS£2l


NO-2 ^4
* лдаё	mas

110X30
NO-2
NO-3
	DOME	DMC	ANC	COLOR
 	133 220	3705 699	35 923	Melon-dk X-mas green 	4443) Melon-dk X-mas green 4A
	133 220	3705 699	35 923	
	B2244			Г tZ
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	133 220 B2244	3705 699	35 923	-41-3-42) Melon-dk X-mas green “1>S 1 e.
4d				
	DOME	DMC	ANC	COLOR
 	220 133	699 3705	923 35	X-mas green Melon-dk 	«-4-43) X-mas green Melon-dk
N □	220 133	699 3705	923 35	
$ & -a
S.*}-3.7] : 18cm x 5.5cm Cloth : 14cl 444opo]e}
51^3.7] ; 18cm x 5.5cm Cloth : 14ct 44 Ш°Е°1
£°JH7] :	x 6.5cm
Cloth : 14ct 44^4^4

414
22.4J2
414
NO-3
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	BLACK	310	403	Black
n	741	919	340	Red copper
X	773	356	1013	Terra cotta-med
	118	819	271	Baby pink-lt
	774	3778	1013	Terra cotta-lt
	730	300	352	Mahogany-vy dk
	700	3371	382	Black brown
1	705	898	360	Coffee brown-vy dk
	706	801	359	Coffe brown-dk
5	755	950	4146	Sportsman flesh
A	550	780	310	Topaz-ultra vy dk
J	797	3863	379	Mocha beige-md
	830	869	889	Hazelnut brown-vy dk
H	551	781	309	Topaz-vy dk
V	833	420	374	Hazelnut brown-dk
	552	782	308	Topaz-dk
0	850	829	906	Golden olive-vv dk V
p	840	610	889	Drab brown-vy dk
•	713	739	366	Tan-ultra vy It
X	853	830	277	Golden olive-dk
n	534	676	891	Old gold-lt
	541	3820	306	Straw-dk
iM	717	ECRL'T	387	ECRUT
	854	831	277	Golden olive-med
zz	856	832	888	Golden olive
1	542	3821	305	Straw
	857	833	907	Golden olive-lt
	838	3046	887	Yellow beige-med
	823	372	260	Mustard-lt
N	538	746	275	Off white
	82	3865	2	winter white
О	202	936	269	Avocado green-dk
©	278	3052	860	Green gray-med
И	417	3072	847	Beaver grey-vy It
	DOME	DMC	ANC	COLOR
W b 7 J © 0 5 Z P © H b	328 644 641 319 400 314 317 406 405 402 628 614 408 612 300 610 102 117	775 932 930 800 3799 799 809 415 318 317 3747 793 762 792 939 791 815 818	128 1033 1035 144 236 145 129 398 399 400 120 176 397 941 152 178 43 23	Baby blue-vy It Antique blue-lt Antique blue-dk Delft-pale Pewter grey-vy dk Delft-med Delft Pearl grey Steel grey-lt Pewter grey Blue violet-vy It Cornflower blue-med Pearl grey-vy It Cornflower blue-dk Naw blue-vv dk Cornflower blue-vv dk Garnet-med Baby pink
01Я
200X240
105
	DOME	DMC	, ANC	COLOR
	220 253	699 907	923 255	X-mas green Parrot green—It X—mas green "Hl *14(2) Gold metallic
0	220	699	923	
	2200			
 •	B2212 B3046 B3046 B2230	I 7Z £<У-Н7] : Al-л)-	% 7cm Cloth: 14ct^.E^o|-o]q- 44 4^,4		
NO-5
	DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR
		905		Parrot green-dk					44-r(2) Mahogany-vv dk
	251		257		x	730	300	352	
	195	606	334	Bright orange-red			758	882	
	522	307	289	Lemon	A	776			Terra cotta-vy It
				4-g-4(3)		229			X-mas green
	700	3371	382	Black brown		B2230			У rf
	251 195	905 606	257 334	Parrot green-dk Bright orange-red		B3046	IL<437| : aj	x 10cm Cloth : 14ct		
	522	307	289	Lemon			bl		1
67X41
23

Handicrafts in Theme
ADI-A7F °!А|О
ЦА| | АН&У
П/
3^:051)581-0037
>nl|0 |A|: http://chellcy.net
AE|X| 3.2-1 Of OH^X|- O=jad^ УУ8М13.
opll QA|-44№ У ёН< адуад 12Що|Ц|о.
УадУ ЖУ	ofyyy ШМ- УУУ УУУУУ сркЗУ AH т||
ад AilY^	SLHARIELI- AyZt^L|4. вИЕ! 0|УВ01к5	Н2|
адла|-А0]|	з^уор^ ^Уир! 4A8MI ^LH3 £ •’
ЗУ узу 7^13. аду 0|^7j|	£^(Я| ^уу§ BL а| А УЛ 45^ 
71^. jFLn|7|y- ад адз. о|у^о]|А-|у yg- а» о|§ад нуао|-аИ®1Л 71^. О|#СНЗЗ^ X1I7F зад2|2^3 ёНЗ. £01 уо| 7fe ВД7^ УУ Jjgj
24
5ts(£y^S-0|ttH AteT zrz| !Ocm§£S S^A|ot ШЦ14.), SB
1. ой SE§MI А|*Ш 7^|Я.ЛЛ S*^o|| SB ggg gg-g cr^ss лда ^Аця. ори да S ESg gg-Eh-l4. <?gar OfOlQfe EfAlQbTlI igSfARR 0PIQ7F SSBoil S&sl Ш Efe EOISSS.
2. S4 AlSStf 36X36cmS ИдаА|л твд ^SMI Варда Q. 2/5fg ^0|0||Я да 5&?
§ 99 2^?@	: 360Х14СГП, Sg : 360X9cm), gEg S 40X50cm,
§А|§ШЙСЦ, HgAg O| 6X6cm, SSEE*
ORPH, anoles да H
S15cm§£,
107H§£), 34,^ 7gA 40X40cm, A|S 35~40cm
з.о|л| nil еш хкдас-ня.
сСК S
дао|
aaiAofA oi£ bw-tf дасда c-j £.£ 360X14cm=°^ ztfl §H|> 8ЦА-1 Q iJlif SHEARS,	S3
2S 360X9cm =°^ ^711 S-dlsH ^Л|э s gL|Q. SEfSg SO|°! L|g- R
4. 14cm §H|sf £|c|o s.o| 7cm7f £|£
Д даAi даГ¥АРЯ 9cm^°
Sb|5t SES 4.5cm7F g&W SOM
^ss s°ais дадаЕ AHges gA|g g bz^Woi eqs %!°Ц	Af§s№ £
а|да|_|4. у, йда ?|-§§ o|S^S ^goi asis аогя дав oi
nsth-м да “Bre-i смог 5№i
щаюг дац4.
6. л да-g- g да orh^¥ei gr
sto^ §OMSA| Л§ЙЦЕк OlttU, E^Oll O|O|
да пцо| isiEPi дао<| o^oii да лво|
AHg> son ejai sopw вда в ^да л§
С|	ЕЦЯ.
9г
~оН^А	TTlYojn lo<3 M H?Hy
hlY-Bh Io5h1 ihoS lk)&R
ik>H?Hy
сэгЫ'5 n-lYfr 1-YlY^HTS F±£y -frliY-hr ow iolsHelB
j p э / м э X d d p о
8 Q OZ з A q p о о
~Sll¥510« 1Юо5Й Iklo fthfo®
Й SlYi
ssia ito
Йг|О ’91
fthSfclto 5® >Io-|y rr fthg fvlo i lOfelR ItolcHYlO-lY ftSftloM >¥<3 vt
k5fek M?§|o -S§ з®5 йМа^к I oh.
5103 1ЮИ Цл|о '351 y5 k)S >№ Itohk SI
lYito> Megi о >5Га®
fthBtoS 1og®5
Bvlolte ft |л Ж11ВЖ Mag ЗШЭ9 §|y -^h?
Ъhlйк?1? loilcv |0k®1o >№ 5k kMSSIO ёВЙ |*няН¥
*±й §te toWlYwag-|. -1-atn >||?> n zrteiT
IbSk lo3gLU3£ ®|x ’£L
raY]Bs JSfcki 1з|_1нгк^ 5J?§10 5^ SlY
--YV
OIO
Io&rhy 5w5 5|2§1Y loBlolo ItofS 'Zl
63Fl?6<2 -ft®
Sll-lio-fn Infib	йоiyS IklO 5ItolOivfc
hiShh iklo ’bhStealo кйкй 1ой 5o
fnlY Sran 5foH fotelkS: IK)® Ivoj^ 5^ H


•fth^ffi 55® 3

|3|_lSl?ie5 kkw> iooio
511-Yi feiofe leg® lY5£g logi кййЦо	а к kkk Нл SSfe ito^ln ’hhis 1о|у±ю
3ioS 5IyI?S Ил ЖВ Sfij^o loiln S ’hhg SlYof^lA 1Ю°	i^lk	SiHy Б kfc 5tak >lo 'bhjlgir log Ж »¥fe
555 R-3 kfi ®k Нл iYoh/B ’01 5H? kg IoYhN/z 5ВЙ 1Ю® j^ols ft ’6 51 oft 5s SW frhtft Ilog йй 3555 ’8 5oR®Iy tanft ТГВ W-nlx 1ЮЙЙ L
ЭШЭЩ ui sjjejDipuen
http://mmm20072.forum2x2.ru/portal.htin
XX A A A
xx xx t xx
* x x 7171X BI
□ВЛИЯЯ ; 1ВЛ1 п
XXXTIi
XXX7 xii xizr
xx
XXX7
X ix
ЯХ 2 2 '
лла
Л Я tn
11
» \1Я71
IB 2 712
ВЯТ171
ЯЯ
ЯЯ
n>nn>
ВЯВ
> ЛП> fl> I \> пплп
2 712 X ВЯ1
Tintll
X 2 XiffWlt t XX» 71»
xx » xx
tlIBB t
ЯЯЯЯВВ
яятйяттп
^1^171 17 171TK1B717I3
А ЛЯГ £ nr 3/ П1ЛПГТ

к 
 1
> >/ввяя
/ввязая
BI 1ВВЯЯ
Tin
1
71Я71 Я Я V 7171Я Я71 1
XXXX ВХ X » X хх»»хх»'1хВх
2 TI71XX »7171»х
XX 2 71“ XX 2 XX
ПГЖ1
l> IK' >
m
ппг ЗВ
AAA t KE
AAA A A A A A
ВЛ
titiTi
Я71Т1 вЯв\и «	«7137171 вяза
1Я Я» » 2’
2 Л»ххг 71Я /ЯЯх 2 X 171ЯЛ	“
I Я
ЯЯВЯВ0ЯЯ1 31ЯВЕГ5В1
ЗДЗЯГ ВЯЯ Е яяяяв-
ixtxx xx >71
I
xtiCT
XIX
If
JX хххП]
x»71» »x
X> !XX XX
XX!
Г1ПВ
1>71\ВЯЯ
X XXX » » х 2 х 7171
BBqqr

яягпв
Г1Г1ЯВ
71^1 I яяй
•-1И
B71t । 17|t
t хГП
ВТГх71»ххВ 1Г1Г1Х 2 t шлч а г. 7171Х 7171х ВВПИП х х 2 2 7171Х ххх 718Г1ВГ » 7171Хх » » х Я» BE	хх
1хх х 71х » хТЪТПВЯВ 7|х 2 У
ЛЯЯЯВ
ППГ1
ВЯЯ
В яг
ИЯ1
дяяяяя я в
35
XX
' Я
71 Я
XX 2 Tlx
11
ЯВВВ »BxL ______
2 хх 2 хВЛВЯГГ
ПД
11 IЖ I	•*
ТТЯх вх?
X X ? X? 2 ? I
ХСХГ12 XX » 1 х»»тпх х 1 XX » Я» х » 7 XX 2 > X XX
ЛЯЯ t пи яяяя\я ГжШ* VI:
x ргстли xlxxlli
> » X 2
ЯЯП
апл иля
’lx t X 2 t ХВВ71» 2
XX 2 t 71» » XlTl» 712 x 2 2 717171X717171 »д
2 x t Tlx » x
X
Я хх
11ЛГ
xxx
ПВ
ПГ1В
1х » » ЯВЯХ X 2 2 71 ххЯхВ BxxTI
I
X 1 1ГТ111
XXXI 47»!
xfTIITl Ж t t
ШВВИ В
L
\ ЗВВГ \ яввг
ЯЯЙ iBi \ВЯ31
яяЯЯ4 Я71ЯТ1Г
AAA AAA A A A t A A A t A At
ЯЛ ВЯ71Я х»7
ВЯ ВЯ71ЯВ XI
ВВ71ВЯЯВВ / ВВПВВх Вх х/
l 1 IА Ж к'Ч^^ДА 1ДМ XX > ' 12 Г 2 XX » К 2 717Ц/ХХ 2 X .4 \х » » XX » Tli 2 \2 XXX »ЯЯЯ»
ЯВЯЯ
ЯВЯЯВ
1^71717171’!
ВЯВП
1ВГПВВВ
ДЛЯ! гапзг
3 
XX
27
Handicrafts in Theme
	DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR
	123	351	10	Coral		634	211	342	Lavender-lt
X	124	352	9	Coral-It		631	208	110	Lavender-vv dk
a	510	900	333	Burnt orange-dk		154	604	1094	Cranberry-lt
A	118	819	271	Baby pink-It		150	600	63	Cranberrv-vv dk
	503	740	316	Tangerine		153	603	55	Cranberry
	505	742	303	Tangerine-It	V	151	601	62	Cranberry-dk
	523	445	288	Lemon-It		184	3689	73	Mauve-It
	259	3819	278	Moss green-It	2	105	304	1006	Xmas red-med
									
>	257	581	266	Moss green	9	102	815	43	Garnet-med
	256	580	200	Moss green-dk		130	666	46	Xmas red-bright
H	236	3346	267	Hunter green		229			Dark green
									
A	235	3345	268	Hunter green-dk	Y	99			Dark red
									
V	243	989	242	Forest green					
X	337	747	158	Sky blue-vy It		BLACK	310	403	Black
H	320	824	148	Blue-vy dk						
2	615	794	175	Cornflower blue-It		BLACK	310	403	Black
	300	939	152	Navy blue-vy dk	и	229	1		Dark green
117X125
28
29
Design&Design
cin
CCifXX XX XX MEE
xxxxxxxll
x x x x x x x xBB x
X X XXXXX X
XX X xxxxxxxxxxxl xxxxxxxxxxx
ooxx
30

эээо DDD3D
gn&Design
	DOME	DMC	ANC		DOME	DMC	ANC		DOME	DMC	ANC
	BLACK	310	403		417	3072	847			Hl-.	^(1) 403 S-s!(3) 2
	124	352	9		WHITE	BLANC	2		BLACK	310 ну^	
2^	125	353	6	5^1	150	600	6 3	и	WHITE	BLANC	
в	732	400	351		146	956	40		BLACK	310	403
и	128 425	948 3022	1011 8581	A	117 195	818 606	23 334		195	606	334
12iM Photo
ИЩ-7|-АНО| ^p|- Xh	0|-0|42|-
ruin rulru
Bl- ^gj-o^ о 1^711 0]|^
oioq, 0|*l
ao]|^	EeIHcHB -й.л-Ц.2.!

 ► 
7X7
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	130	666	46	Xmas red-bright
35

gEH< ёьл °£?
£WIU адад АРН^ 5!А&|^
^о^А1|Я~
□ |п|ё|- ^0|Ц Ы|^4 “°Р14 ^А|-ёН 3d е*1 ^ЦО?
8^ >^l b№fe адо|£|- АРН4 OF>£MI ^0|Е||о.лл
пг-М oH§s|w|-^ °4хЦ ^oiojgoil ^^Е-Л^-Ц 2}o|oi^A(www.wireworks.co.kr)>
711 А|3
^q|MBC^sk!!El	2К)|0^011 ?>М4£. тЦ-МЦек
(even't) Stitch Corea^m£FO|o^ao||A| xH^^Al £m ^o|| *H^10%
&A|ot| <ЭЖ!^ 2Ю!СНёо||< ^017=1	хш
£*1ёН SAII2
§n||0|A|_www.wireworks.co.kr /	011-9982-7603
kh®io 3y ®B toktolo

Io® Is lO® Biy-IY отУо 3v Я&
1Г кк ^шшгч to®B IIioS BBB § foH
kh® to>B
Sk k-k IkSk
a§£ lol
1ЮВ 1онпЖ hloBs kS ‘hh®B SivS jztoS Ik
SB эй lYlkfo i =JB fee. ok s3io v
BB ‘iTi iOS »НзВ Ik^g SiyS ВЮЖВ 'S
bs ЖВ tokiR® Bk^se woiofowiug-t? ftgir ik® a irek вкг fwooi klok’E
к hf* to
WB loB SIy=iB ir|k SikJrSB los
|y B®|R ’hh^B
HaS В loW^Zl BIy
’hh®k)^	^tuogg hh^B ^oBs k=J tote ^шэдд
trg |k§k toSB >|-5<r Ikte S® tolok г -шэд-шэдд toklRS >ШЭ9Ц toloteww£4
Handicrafts in Theme
6.1.2mmS!|0|0i£	>4 E!Boi*i адв £
o| EfEtsI qopiq а§ёЦ gL|cf. £|, о|гц Л^ёЦ ^Ai|a.
7. ?Ж ад а§ ¥-“S Э§Щ oils S¥4 Шаа go|Al 2fe gv, 9§ < §!go]| 7-2Й4 gO| go® °®0| 91ёЦ ?
¥g»||Atg ¥^0)1 77g go|	?i-?-c>11b zi
gofl SHM ад s go® °®O| aguH ^лца.
8. ад Ш XPH A|>0]| °fg, gg >011 §7^0
a OSS sxi go®L|cE og ?5§g gJ№

0|ogL|4.
9. ogas л|7Ц4 Ж> эад аде® ais
oioi>L|ci. gg> з^адён og-хрн-оа-о
S-0§-xpH-0g-0g-0§-xpH4 £A1S
o|ch^ai|2
xfe ess еая^ад. й ад он sag 8g ада ц&5| h	s®
Oi|A| gAi >0|| go^ Ogotl sb >4 gg°j-L| я. SflgSMI go|£ >sL|4. MAUi DgJi Ch (0|[£Ц, Л|7Ц A|gs 2~37|A|S S-tJlaMAi а аь адаа &g5|A|g ЦЦСЕЛЛ o|^A|g q oii> g адалл)
EVENT.1!
Stitch CorecrS-zj-a] C]-£-=M	z]]j?.-7uPI 4loil
/|]л1Ю%	T^44. ^4^1	^°М-о-°1К тадИ
7<ШпгоМЛ:И i’-Afl.Pu~~
gnj|0|7|_www.wireworks.co.kr / l^j^L 011-9982-7603
38
£О|L|* [°1 *}£|_02-356-1542/051-462-5142
DOME DMC ANC DOME DMC ANC DOME DMC ANC
DOME DMC
П	760	975
+	504	741
El	552	782
521	973
253	907
	250	904
+ White BLANC
H
ANC COLOR DOME DMC
355 Golden brown-vy dk	E9	104	498
304 Tangerine-med	П	142	893
308 Topaz-dk	M	130	666
290 Canary-bright	0	Black	310
255 Parrot green-lt	521	973
258 Parrot green-vy	dk	0	130	535
2 White	И	Black	310
ANC COLOR
1005 Xmas red-dk
27 Carnation-lt
46 Xmas red-bright bl- -0*1 /1 1
403 Black”
290 Canary-bright ^sa(2)
46 Xmas red-bright
403 Black
n

X
Black	310	403
757	945	881
504	741	304
759	3770	1009
506	743	302
225	704	255
230	890	683
222	701	227
328	775	128
307	3755	140
406	415	398		2200	
					«tS3(2)
403	414	235	0	130	666	46
White	BLANC	2	0 Black	310	403
104	498	1005
143	894	26
130	666 DOME 1004	46 0Ш*!аМ2)
		
	2200	403
Black	310	

S Ail У
STORY
CROSS STITCH
NEW DESIGN COLECTION STITCH COREA.
www.ilovefelt.co.kr
(www.ilovefelr.co.kr)l-

?||йЧЧ.
1. £ti|>-2m ^^а|^е(цлн адли),	улн),
2. ^|n1 HH(2l^4 Ш
^£|tt| ^^(П^лн ^ahx|),	2&, ЗЖ ХЦУШЦ4.
3. ^a|nl ¥^011	a.|>eio^ okelMI ёН>ЦЦ.
4 goL| 0К&И1 ^a|nl	|°l|
7f¥|S ^gL|Lh
5 л= ^a|n-| ы^ь-^g^-slAH ^a|ni н|Ч§ £A-|cH£.	ы|дао!1>4 0.3cm§£ °to|| >CHZ! V^oil 32B
6.	®
йа|п| И|ЭД ^|П1 ^2-1
(О|[ЕН, £|ад П|Ё.^в
°fcHGH ж
7. §^'0||А-| А|*|ёНА| ^ain-i
^AIXHO. oh2^Ql ^5 о □ <~J
^>АЕ|А| ёН^Ц4.)
£|| 2*11>
^^0||A|	^В*АЕ|а|* Л|^ШЕ|Е|.
>0|-7|-СН tH^SA
Е|л| ёШЦЕ|.
Hove FELT
8. гее!- ^¥Н
о|-о|^ш^°?
———V	1 love
(www.ilovefelr.co.kr) s—‘о'Ч1°11 ™
FT'T	41

People & Shop
ЛЛ
V^owstyCe. com (Designed 6y ‘Eunsoo^
O.CM^.01^1 A—A-jAHL-l
[ OfaF^bl S-S2-I °HPI ]
34	30	25	20	15	10	5
► o|g7]|
-^?-l I *HS2|-	400g, 6mm Шл^7|и^
1.	34S> °ВД.
2 £Ojo| 7|STH^ £!№£к(0|Щ|, E2t^l iPrE.^ t?}°| 7|s.lHS,	£2! ^Is°|	*<§№.)
3.	£21°l 36EWI t= QA| l7Eh°S >o|-^
4.	^O|77^|
5.	3~47Fq“l

1. ^oil
2. h^o||
¥5 tQW ^oMi ¥1^°^ ^¥Q.
2K>|- 5^Ш шЦУ¥Е
3 2.=^ ь|#о|| g£t7| 157|- ^aink
4. u^>	5> н^о||Л| ““HQ.
tl^Oll °f££7| 157f Zd£! cf.
uh^ft	M Hf^oW W.
►7|S-gg	52T:f££7|
1. 1, 2У 5> Ц1л|-££7|Ы|-^0|| ^0| 5^0.5
3. Л1л^7| tdfeOJI
си ¥22 0 1, 2Щ 5>
^Л|СЦ^ SH.2I tfCL
2. 3, 4£ 5
^E£7|®Fl>.
257 f 25
I2S5I Photo
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	BLACK	310	403	Black
	709	435	1046	Brown-w It
	521	973	290	Canary-bright
	213	911	227	Emerald green
ама	362	996	433	Electric blue-med
	WHITE	BLANC	2	White
	634	211	342	Lavender-It
	147	957	50	Geranium-pale (9)
и	BLACK	310	403	II] V ._ \L_ / В1 ack
51
I 2151 Photo
52
ls-B rc=o| “.Ml £|e tifE-l-nt.. Happy Christmas!!


I


SSHSSU члввво 
^яяя»
w^»w » к к k J
L'viui’ /
’V'j-j- -f S
BBB я ял зяя* ._______
। ввьгяЯмЛ зя вг
Е 1“] | о "	о о о о 5"5
ОZISCKCCI^» k'oooooooo |Г	О О О О О О О
О° вв 8 .о о >*
ааэаэаэ аадааззаазз ээззэзааэээ
BBBI
"ILIMII1
□ээааэаааза □□□□□эааааа аааэааааааа эзаЯ^ эаэаа
ООО I
Ь^рооо о
.н:9в
U&IS0Q UBlSOQ
I
I
EE EE


«a
COLOR		^£^(1) Black	CM 7^ o|c яг		Id O cn С 03		Melon-dk
		White	Black			
				Ler	g	
u	oo		<Y">	СУ"}	co	
	CO			00		in
	vj1	C\J	op	c\]	oo	co
						
		C.	л		b-	r	in
	г— 4	C-r^	r - 4	co	CM	I —
Q	co	oo	<T j	c^-^	co	
s						
о	(L	k-	<	* -«	C\]	co	co
Q						
						
							~ 4 Ik.
	1	4					03
о	K-			CD оз		1
g	1 o'	1 CD		1 s	Id	1 CD 00 О П35
	bO	Cj		• •—4		
	Pearl White Laver		Violet	03 CD	Xmas	Dusty № Melor
		C\]	oo	c ~	co	C^*3^ LC^
§	CO 0s		Oq	IQ		C4^* co
DMC	762 Ш A VC	DLilMv 211	553	957	321	963 3705
§	CO £	J	CO	o-	QQ	O^1 00
О	^Q)	I—।					
						
	1- о		E	1 Й		
						
						bJO I
						"C CD
о		* j				jo oo
		2	1	4- •*			
о	1 к		V 1 •		CD	CD H (D JO
			K__^			
			1		S	bjo
		-i (O	to		у „	oo
		>, CD	► о	g	03	оз jz: s s?
	E ГП °		co	Le		i
QJ)	CO t"“	—i Oo	co	CJ"}	OO	OO О
	CO	- Ю		oo	00	C\]
	^| < о	co	i—<	C\]	C\]	CM ^-4
	co о	—c o	[ о	[>-	c^o	О oo
	C’O oo oo					
(jj						
	ПУ	D CO	co	C\)	vj *	—i oo
о Q	oo	Ч r-		[ о	C\)	
	 <	H				DB
55
°<f Нй Но № 0°!!
hu mb
й
oh
>|П рор
О*
Ни
го о о
3 Ю
Oi rd° 
kJ Ji
Ш >н
no
СНИ Oil tt£

r° Hl* poh
Oi r.d2 Ю
rd2
J|0 |O
>H
di

on По
Ji [ЦИ E°
JU {IJ
Design&Design
D D
V VIF*
лгади
5 D D
НН н
Н ЛВ I и Л Ли нЛЛ
нП нЛЛ И нЛ нЛЛЛ Л
ннЛ нЛЛЛ Л и ллл ллл лл нЛЛЛнЛЛЛПЛ И
И НН
ЛЛЛ ЛЛм Л ЛЛЛ ® ИИ
Л Л Л Л и ЛР1ЛР!® s и ЛЛЛ Лав Л Инн bbFIFI
из ® ЛИ
HHHF ИНИН?
ШИ®® ли ® ®®® ®® И® ИИ
® & ® ® ® ®
Ж®® fflHHHH^DDD
80 6 ЙР 80 80 80
D D
DDD
[тсщяв 'j D D D D D
D D D D DИЯ WWW *DDDDDDD D n n n
FIFUBd z m u d j d dTOT ~	“MDDrarara
nnnnnnnnnn

ЛГПЯ(П1»1!ч
ДЛПЛтЛИнУ is ЛИИ ИшИшИИИИ^о ЛЛГ ан ИЛИИИИав ИИ Пав вИш ИИгцеж ЛЛ® ПИЛИИшИИИИИшиш В!иннинга ЛЛГ qq ИИИИав ав ЛИВ is ав is is ав ЛИИ® 1 ЛЛав® ЛИИ®® ®ИИИ®ИшИИИИИшИ1 Л® ИИЛИИЗш НИИ® ш ИИ® ИНИН® ш И1 ЛГ ®ИИИаЖ1ИИИи®®ИИИИИ®ИвИ1 ллаииизэ^г лалаииа^эи ____
ллалаагаэииааиа
ПИИ ffi ® ЛИЯИИГ is HHHFk ЗИш® ® ИИПЖ1ИИ® НИР-►
IFF! пни 1ИИИ 1FF1H
зяяяиииигс <
Ml
ЗЗПЕ паяв ?!1ПГПП1 ran
Н1ПЯП1Ё1ЮП Е пи
ГНГПе е е :еШП1__________________
ЯГ1Г1ПЕ Ле П1ПЛПЖ1Е Be е ЛЛЯе е вяле 1ллгтплг1яллягзлЕгап111Е лввл е е е е ягапяяля е ялялв ляяли

ПЯЯПГ eIe
IO;
VJR BLV
V
вллляллляп г им ПППИПП1ППГ E E
ЕЗЕЗГЛ !ЛГ*41
I__________-МЯПЯПЯ1
ЛЯЯЛЛЯЛЛЯЯЛЛЛППЯЯ1 “ лляяяпляяялппп
ЯЛЛЛПЯПЛЯЛЯППР
ЯЛП
ЧВ1 lj
1Я1
I
i'IL
яял!
I
3r JI'J Л Г Jl ЯЗВ®
I
яялляя
ЯЯЯЯ
ИИИИяааЛ И ЯИИ1 ЯИЯзи
яяяп
_.1ЯЛЯЯЯе ППЯЯЯП е п ___ялпяпппп ляппппяпяяпппвв
1ГИЯППП
пппяпяппяяяпппгпгппп ПП1гЮТ(м1ВПППЯЯЯПЯППП
3RRS
ЗЭЭЕ
аяяяяп: яяяг гп:
2
2
2
SBn 2 2 о
Я1т1ЯЯЯЯЯВ 2 2 2
“ЮЛЯ 2 2 2 2 2 2
2 2 2
2
2
= |=|ЙД1 = ПВВ!
вппаапатп т|!т||т1Э1?1аВЗТН
11
ааг 2 2 212
ГНГПГПГ7 ооо
3 2 2
ЯНЛП
(т|!т1ЯаЯЯ
ЯЯЯ^
I
ЯЯЯ022Я2 2222 а 2 2	2 2 2 2
заазааззгг| заазззааа заеаааааа
I ялаав 222 ааа
2 л 2 лааяят _ “1ЯЯЭПП
2 2 ллаяе
г 2 зан
2 ran
2 2 2 2 !s
П1Т1ГЯ2 Л 2 2 2 ЛЛ2Л
7R2
ЯП 2
Tin 2
2
2
2
глгагапгит
2	2 2
2
2H
Timnn 2
2
2
1ЯЯЯПИЯП2
aaa aa aasaaa
ЗГ1Д333E 33333 aaaaaaaaaaaaa
яаяяЕаа аааеаааааа 1№ЯНИН№ зеззеее ааааагп аааааае ааааааап ааааааааааааагнт aaaasaaaaaa^i^n
1яяяяяпляаяаяэн1!=1т 1аяаяяпнпяаяааапт
33
лялля
2 2 2 2 7 2-
2ШЛ 2
пп
вп
ЗП1м1
ЙП
впп
□в
пл
^Пм!
пв
зпй
пп
йй
яз
ЯП
□ппп
ятп
гагипп
пп
ии
ППП 1П
ииии
вив ив
п^пглп пппглп
*vl vl 717171
ПН папа
пп пп
з#ппд пппп
ййППм! ЙПППП
ПВППППЧП
В 1ПППП1Н
ПН1П717171ПВ
ПЛГП7171ППГП
ГПЛ17171ПППГП
ЗППП №ПП
ПВВВПППЯ1П пплгппп йпгпп йп
В Л В В ЙЙП
ППП ППП ППП
1|ТВТ||Т||У|УЮ F171T1F1717 1т| Е Е Н vT HIHe Е т1т
ВППППППП1 ПП П П I
ППП ВПП
йй Вй
ПППВППП1 пппвв в п ппввв п ппппв п пппп ПП ППП ННввННМ АЯЯп йй ППППППП1 ППППППП1 ППП I ППИРИЗ И И
пппмнигэ пгптап ппппппнп пгпп ПППППППВ1ППП
Т1ПЛПЛ1 |тТиППЛРгГт пинанг пни
Вй
= ада = = = р [в[и|а|а|в|в в в

DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR
П BLACK	310	403	Black	 ►	1 393	503	875	Blue green-med
Д 123	351	10	Coral	lb	1 392	502	876	Blue green
<1 124	352	9	CoraHt	R	1 391	501	878	Blue green-dk
9 742	920	1004	Copped-med		i 337	747	158	Sky blue-vy It
H 792	3859	914	Rosewood - It		» 329	3756	1037	Baby blue-ultra v It
П 732	400	351	Mahogany-dk		: 646	3752	1032	Antique blue-vy It
Я 744	922	1003	Copper-It	F	a 64i	930	1035	Antique blue-dk
2 755	950	4146	Sportsman flesh		1 643	931	1034	Antique blue-med
V 727	543	933	Beige brown -ul vy It	V	' 408	762	397	Pearl grey-vy It
D 749	3855	311	Autumn gold - It		1 152	602	57	Cranberry-med
 518	972	298	Canary-deep		184	3689	73	Mauve-It
ffl 716	712	926	Cream		1 105	304	1006	Xmas red-med
Q 866	733	280	Olive green-med	E	1 161	962	75	Dusty rose-med
SI 208	472	264	Avocado grn-ultra It	in	1 99			Dark red
Л1 256	580	267	Moss green-dk	r	Я 229			Dark green
3 206	470	266	Avocado green-lt					
В 253	907	255	Parrot green-lt		3 BLACK	310	403	Black
ГП 236	3346	267	Hunter green		7_ 732	400	351	Mahoganv-dk
Й 242	988	243	Forest green-med				403	(2)
H 251	905	257	Parrot green-dk		3 BLACK	310		Black
В 234	895	1044	Hunter green-vy dk		3 732	400	351	Mahogany-dk
58X146
S/ к EL7] ; 11cm х 27cm Cloth: ^”1 *4
63
Design & Design
ЛЬЕД- 7|ОДЕ|- ХИ SO I
£>0|	£7||tW.
W7I- ^о| ыьц лл-л xh0| о"^0|7|- Ц°ЦН
ад tH^dOil О||ИНЯ1 4< >0|- Н£|АО[А ^^|7|< <2<ёЦ
HB|AD[A	#ё ^0|^L|Eh
Z^O|£F 0|< ф
0i7| над ИНЛОД21 £2!?jL|Ch
66
COLOR	4. -J																			
	IB							Melon-lt	Xmas red-bright	r-t	CM										
										Dustv rose-ultra ’	o|o £r		White	о]з щГ	Black	Lemon			Xmas red-bright	
	Black Tan	Lemon-vv It •	Lemon	Parrot green-m	Baby blue-vy It	"S s । CD														
											Melon-dk	Black								
						Babv b	White													
ANC	403 1045	292	289	256	128	LLQ	C\1	O^1	CO)	oo	1	403			403		289		co	
rj	OO co			CjO	1 о			OO	CQ)		co	oo			oo				co	
	OO		00	CO		00		0O	CQ)	CD	oo	oo			oo		00		co	
DOME	BLACK 710	524	522	252	328	306	WHITE	136	130	163	133	BLACK	WHITE		. BLACK		522		130	
	 					E	О	о												
Handicrafts in Theme
article
21X24
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	734	3776	1048	Mahogany-1t
	BLACK	310	403	Black
	147	957	50	Geraniuni-pale
	IVHITE	BLW	2	White
	130	666	46	Xmas red-bright
I	224	703	238	Chartreude
	222	701	227	X-mas green-lt
я	230	890	683	Pistac. grn-ultra drk ebg-^(2) X-mas green-lt
	222	701	227	
	BLACK	310	403	Black
	WHITE	BLANC	2	White
16X23
5 И О W м & *
Christmas article D.I.Y
69
CUS:

о*
mini
S i#
71
XI
он в
Handicrafts in Theme

2°
(D сл
<o
°:				II	1	4- иа				
							O~l	ou	DOME	
	CQ		) co			4-^.	QD	*	О о	
C\D	C\j		1 g			О	Q	t Г\.	1	
White	Emerald green	rarroi greerrii	Canary-bright T~\	1 j	CD		Tangerine-med	Burnt orange	Black	COLOR	
										
	~=	— 4	ou	N		Q")		) P'S	DOME	
	►—r ♦—		co	oc	3	C\D	00	CQ	| V J	
				Ca		OD	00		k.	
	a	-1 П О \ JL ) Black 	^4-^(2)		Й co CD 1 O		Xmas red	Garnet-med	Geranium-pale	c c c	
Н-» •
<Q
nSH
5L'?1'5.7| ; 12.5cm x 9cm Cloth : 14ct sl^o]-o]c]-
	DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR
	208	472	264	Avocado grn-ultra It		132	3801	^3 5	Xmas red-lt Ml ° Al ( 1 \
га	243 241	989 ЛАП	242 244	Forest green Forest green-dk		BLACK	310	403	i и e. \ 1 / Black l4,4^1(2)
12		987						403	
	230	890	683	Pistac. grn-ultra drk		BLACK	310		Black
	337	747	158	Sky blue-vy It	и	241	987	244	Forest green-dk
	317	809	129	Delft		320	824	148	Blue-vy dk
v^a*	408	762	397	Pearl grey-vy It		WHITE	BLANC	2	White
о	WHITE	BLANC	2	White		106	321	9046	Xmas red «1 *51^(2) Black
	106	321	9046	Xmas red	•	BLACK	310	403	
73
I2iq Photo
http://mmm20072.forum2x2.ru/portal.htm

	DOME	DMC	ANC	COLOR
	134	3706	33	Me 1 on-med
	225	704	255	Chartreuse-bright
	634	211	342	Lavender-It
	337	747	158	Skv blue-w It » *
	521	973	290	Canary-bright 	(2)
				
	BLACK	310	103	Black
SE.37] : 38cm x 3cm
Cloth: 1 let	sl^o|-o]Eb
4M- vbi-/]

75
Design&Design
ДО <?w gj
ft) pij ssfy ® Sj

^ВВГ
1ВЛ ИГ
UUUUU UUUUA1A AjluBa
L л т
В .ж* ГИ и ш
ачииииииЬии йрими .UU.U’jU.U щЩ Auuujj
0000000
о о
UUUULzM
О НО НОР о Во Во I о о1_ 0000000000
о о
0 0 0 0 <00
ппп
яЩ
ПП1
А
л
Л ЛИ и И1ЛИ пи г wtWi мв^рч в>
О'РРН
иии
ии
ииии
____ии
□Вии
m т
IIB !иии ииииии иии
иии
ииииии
uul
ии
иии ииииии
иии ии ии ииии
иииии __иииии
ии
ии
71X49
Cloth : 14ct ^.5.г}о]-о] е]-
Нарру Christmas
	DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR
9	742	920	1004	Copped-med	В	104	498	1005	Xmas red-dk
	788	3824	8	Apricot-lt	П	101	814	45	Garnet-dk
В	700	3371	382	Black brown	lol	143	894	26	Carnation-vv It to
	521	973	290	Canary-bright	n	130	666	46	Xmas red-bright
	224	703	238	Chartreude	в	133	3705	35	Melon-dk
Я	220	699	923	X-mas green		117	818	23	Baby pink Black brown
и	335	3761	928	Sky blue-lt		700	3371	382	
	361	995	410	Electric blue-dk		521	973	290	Canary-bright
R1	400	3799	236	Pewter grey-vy dk					"NH1(2)
	X kJ	и 1 J J							
	406	415	398	Pearl grey		700	3371	382	Black brown
	WHITE	BLANC	2	White		130	666	46	Xmas red-bright
77
I
/
НВ|^0|-А £i> HpL|
7^ bRL|. H^L|O]|i H£|ADfA ^|7|<
oil	АНШ§ёрЗ #^?лл OilВД| Djf(HAi qq S^o]| °ie1R|o^ л^ёН W2
SH q-7|~§ ЫЕ.|АП|-А> 7|CHqq, 5^ Tll^li AilYAI^Ai ^^711 °l>q ЩЛ11Я!
niK) й
Handicrafts in Theme
£?1Н7] : 34cm х 8cm
Cloth : 14ct ЧТ1°1°1Ч
167X35
DOME	DMC	ANC	COLOR
| BLACK И 240 ] WHITE + 406 781 И WHITE 0 BLACK 0 781 • BLACK	310 986 BLANC 415 721 BLANC 310 721	403 246 2 398 324 2 403 324 403	Black Forest green-vy dk Wh i t e Pearl grey Orange spice-med 	 Wh i t e Black Orange spice-med БТ~—.	«1314'- (2) Bl ci cl<
	310		
‘Яп	HR И Н7|0||
/	ОД
ч	? %(36Х5ст)
4'^(36XlZcm)
(36X11 ст)
2. e ла| йё b£!! <-WI 3.	ШёёМ1 2- 4. £ иа| ““2-I SETS- У
>	b|g*J бН> МЖ XR|itL|ch	SOI s4Q.
ОД.
i'R (36X18cm)
(36X11cm)
'1'П -у (36XlZcm)
Ц д-Ь. * % (36X5 ст)
1.ННЧ_| A|-0|2S<
ХИЛ ПОД ^0| icm^l АН
Og 0|Щ|§
хНЕНОД.(АН^ hrl|°|
Afoizs- 7R 34cm, £0| 15cm, нН 34X16cm)
5. ©J 3=ёН g- 6. e ла| V“o||	7. ?f^oil M<>1 =bo^
83
Design & Design
NO-1
н н Н Н Н н н
н н н н
н н н н н
н н н
Н Н Н Н Н
н н н н н н н н
_н
Н Н Н н Н Н Н Н
ННННННННН
н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н
н н
Н Н Н Н н н
н н н н н
н
HHHHHHHH+HHHHH+HHHHHHHHHHH++ HHHH+H+H+H+HHH++HHHHHHHH++ +
н н н ннн ннннннннннннннн
HHHHHHHHHHHHHHH+HHHH++HH+++++HH+++++++HHHH+H++
н Н Н н н н н н ннн н н н
н н н н н н н нннннннн н н н н ннннннн ннн
н
н н н ннн н н н н
н нннннннн нннннннннн н н н н н н н нннннннннннннннннн
нннннннннннннннн н н нннннннннннннннн
ннннннннннн+ннннн
н
нн ннннн+нt нннннннн H + + г НННННН+ t н н Н Н Н + +
н н н н н н н н н н н н н н н
н нн нннннн+н+ннннннннн Н	H+H++++HHH+HHHHH
ННН++ +Н+Н+ННННННННН Н НН + +Н+Н+ННННН+НН
Н н н н н н
Н Н Н + + НННН +
н н н н н н н н
Н Н Н + + ННН+Н+ НН Н +
н н
нннн + н н н н + H HH +
н н н
н н н н н н н н н
Н ННН+НННН+Н+++++ННННННННННН Н НННННННН++++++ННН+ННННННН
НННННН+ННН++++++НН+Н++Н+ННННННННН+++
НННН+НН++Н+++++Н+Н++++ННН ННН Н+++ Н НН + + Н Н + + 1
НННН++ННН+НН++Н++++++ННННН
н н
н н н ннн н н НН Н Н н
н н н
н н н н н н
н
н
н
HHHHHHHHHHHHHHH+H+HH++HHHH н н ннннннннннннннннн+нннннннн Н HHHHHHHHHHHHHHHHHH+HH++HHHH нннннннннннннннннннннннннн нн HHHHHHHHHH+++H++HH++HHHHHHH Н ННННННН+++Н+++Н++НННННННННННН+++
н н н н
il
HHHHHHHH+H+HH+H+H+++H+HHHH++H+H+++ Н ННННННН++Н+ННН+++Н+Н++НН++НН+++
ННННННННННННННН++++++++НН+++++ НННННННННННННННН++++++++Н+Н+++++ uuuuuumuuuuuu4.u4-m4-4-4» + + + + +H+ + + + + 4-
н нннннннннннннннн
НН HHHHHHHHHHHHHHHH++++ НННННННННННННННННН+НН++++
НН НННННННННННННН+++++ Н НН+ННННННННН+++++++
к
н н н нн н
н н
н н
hjlik 11 Ji Ji
н н н н
Н Н Н Н Н
НН HHH++HHHHH+H++H н нннн+нннннннн+нн нннннннннннннннн нннннннннннннннн
ННН HHHHHHHHHHHHHH++++H+HHHH+HH++++ ННН НННННННННННННННН++++Н ННННННННННННННН+Н++НН НН НННННННННННННН++НН Н ННННННННННННННН++Н ННН НННННННННННННН+ННН
НННННННННННННННННННН н нннннннннннннннннннннн нннннннннннннннннннннннн нннннннннннннннннннннн ннннннннннннннннннннннннн HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+H++++++ ++	+
НННННННННННННННННННННННННННН+Н++++ +	+
ННННННННННННННННННННННННННННН+++	+	+++
+Н+++НННННН+НННННННННННННННННННННННН++++ ++++
н н н
н
н НН
н н н н
н н н н ннн н н н н
н
+++Н+++Н+Н++ННННННННННННННН+++ННН++++
НННННННН+++ННННННННН+ННН+++++++ Н НННННН+Н++++НННННН+ННН+Н+++++ ННН+Н++Н+++++ННННННННННН++++++
н н н
н

НН+ННН++++Н++Н++НН+ННННН+Н+
HHHHHHHHHHHHH++H+HHHHHHH+H++ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+++
НННННННННННННННН+++НН
н
__t IM
'•••НИН
••••ни
ПП
ННННННННННННННННННН+Н+++
Н*4>Н НН НННННННН Н НН4-НФ +
		1 1 1 1
Illi	и и и 1 1 ii 1 1 1 1 1 | и и и и и 1 1 и 1 1 и и и и и и	| и и и Illi 1 1 1 1 1 | и и n и и и
I |	|	|	и и	и и	и н| 1	1	1	1 1	1 1	1 1	pt	и	и	и	и	и	и	и	и	in и	и	и	и	и	и	и	и	и	и и	и	и	и	1	1	1	1	1	1 и	и	и	и	и	и	и	и	и	и и	и	и	и	и	и	и	и	и	и и	и	и	и	и	и	и	и	и	и и	и	и	и	и	и	и	и	и	и и	и	и	и	и	и	и	|	|	| и	и	и	и	и	и	и	и	и	и и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и и	и	и	и	и	и	и	и	и	и и	и	и	и	и	и	|	|	|	| и	и	и	и	и	и	и	и	и	и и	и	и	и	и	и	|	|	|	| и	и	и	и	и	и	и	и	и	и
—	^M
в	
	
	
	
1 1 1 1 1 1	1 LI 1 1
t t	
	
	
	
	
	1 1 1 1 1
	
	
	
	
	
	
	
s:	
9SB	5 -
	
assa-
—•	— — — — — ““ = -—	X	MM —	— ^M		T —	
— — 1		 — ~ ~ ~ ~ —	— ;	_ X — —	J-	t —	X X —
X — -	—— — Z — — — — -—	—	— • —		t —	— — —
X — 	— — x — ~ — x —	— 1	— X — —	♦ -	11—	X — X
V 
v ПП1
v ПП
□-□О □ пппппп
v пппппи v пппппп v ппппп уПППППП V ПИЯППП
v
уПППП алпппп
— v пааппг
v а на
2 2 2 2 2 2
1
япяягго
яян
пррртрррг
ДЙА'ч
lMMHbL„____ hhhvvhhMHH MVVVVVVVH'
пп пп
я
пп
п
ппяпгж Я 1МП
пя
пип
да
85
99
н
НН
н
ннннннннннннннннннн нн+ннннннннннннннннн
Z
z
QQ
л
UUU
;иии
ии
ин
л
UU •
н
нннннннн
игии
й "BPii
UU UUL HJBU
UU (JU
z
z z
♦ н н н ♦ ♦ ♦♦НФ ♦ ♦♦♦н
♦ н н н н н н ННННФННН ♦♦♦НФФНН ♦♦♦♦♦♦НН ♦Н^ФФФФН ♦ н ♦

Вс
АЛЛА A AJA] Al А НМЛ A A A А ЛНИНА Л AAHAH\HHAAh
н н н
АНИИЙЛП
МИНИН \


«V БББ
БББ
UU UUUU
И<4
и
иш
LL л
БББ БББ ББ


UUUUUU uuatuu UUUU1
ши
—	л — = —	ж ••	•
X	A	- = -	— — X X	—
—	X —	A	- = —	— — X X	s
•— ““ X	A 4	- = —	— <_ x X	—
	Л 1	— — —	M —	—
HHHHHHHH+	— X —	A 4- 4 4 4
H HH+HHHH	— X —	A 4	4
H HH+ + + H	— X —	A 4 -	4
ннннн ннннннн
	
	
	
	
	
	
	If?
	
н н
		
		1
н н н н
НННН +
		
		
		
	и	
н н н
z z z z z z z z
ии
JUUUUA UUU A
ии
и
UUU UU
иииии
UUU
u^HuuuB UUUUU
мяииии
UUUU UU
II II II II 1 1 1 1 1 I 1 II 1 1 1			1 1 1 1 1 1 II II 1 1
			
			1	1	1 1	1	i	1	1	1 1	1	1	1	1	1 II	II	II	II	II	II 1	II	II	II	II	II
1	II	II	II	II	II 1	II	II	II	II	II 1	II	II	II	II	II 1	II	It	II	II	II 1	II	II	II	II	II 1	1	1	1	1	1 1	1	II	II	II	II 1	1	1	1	1	1 1	II	II	II	II	II 1	1	1	II	II	II		1 1 1	1	1	1	1	1 1	II	II	II	II	1 1	II	II	II	II	1 1	II	II	II	II	1 1	II	II	II	II	1 1	II	II	II	II	1 1	II	II	II	II	1 1	II	II	II	II	1	
		
Гн и и и и и и и и и и ii и и и ii и и и и и и и и и и ii ii и и и и и и и и		ill! Illi и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и
-ББЕБ ~ *
1	1	1 II	II	II II	II	II II	II	II II	II	II 1	1	1 II	II	II II	II	II 1	1	1 1	1	Illi 1 II II II 1 II II II Illi 1	II	II	II Illi II	II	II	II 1	II	II	II 1	II	II	II 1	II	II	II	1 I1 1 1 1 II II II 1 Illi 1 1 II II II 1 Illi
	II 1
BULL
DDL
UUUUU 
сЁкЗЕЗяа
№^«ИИ||
(JUUU^KUU U
U UULAJQI
UULU UUUUU
UUUUU U LLC
UUU UUUU UUUUUt UUUUUU UUUUUU
UUU


Б
н н
»—	
	

H H H + H + + U 4	1-= = = = = = =] =- -----------------------------i---------i----------1-------
H H H H H H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +н H H H H H + + + H H H H H H H H H H H H H H H H H + + + + + +	+ + + Д c _'CU
H HHH+H+HHHHHHH+H+++++++++++++++Hнннн ннннн+нHHHHHHHHHHHH++++++++++++ ++	+ ++++++H++++++ ++H
H HHHHHHHHHHHHH+H+++H+HHHH+H++HHH H HHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH++ +HH+H++HH+HH+ ++H+ H HHH H HHHHHHH++H+H++H+H HH+H H H H HH H H HHHH HHHHHHHHHHH HH H+++HH+HH+HHHHHHH+++HHH HHH	HHHH H HH+H++HHH H HH	H HHHH	HHH HH HH H H H H HH HH HH HH HH+ ++HH
H H H H HH HHH	H	H	HH H	H H HH H H H+ H+
H H HHH
UCHSOQ $ UfHSOQ
hhhh	HH hhhh н HH	HHHHHH HHH	....	HHHHH HHHHH
HHH HH HHH++HH	HHH HHH	HHHHHH-HH...........HH HH..... HHHH	HHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHH+ + + + + HHHHHHHHHHH	........... HH............... HHHHHHHHHHHHHH	HHH
HHHHHHHHH++++++нHH+++HHHHHHHHH	....	HHH--HHH	H++HHHH+HHHHH HHH H H
+H+++HHH+♦+++++H+++++H+HHHHHHH H	H H--HHHHH+++HHH HH++++++H+ HH	H	HHH
H++H+++♦♦•♦♦++++++	++++H+HHHHHHHHH H	H•HHHH++HH+H++нHHHH+++++ +HH++HH	HHH+HH
НН+++++++Ф•++H++++	+++++ HHHHHHHH	•••	HH+H+H+HH HH HHHHH HHHHH++++H+HHHHH	+++++H
++++++++♦♦♦♦H++H++	++++H HHH HHH	HHHHHH+++HH	HHHHHHHHHHHHH HH++H+++
♦+	♦♦♦♦+++HH+ +++++++HH++HH HHH HHH H+H+H+++++H	.... H H	HHHH+++H++
+ + НН»	♦H+ HHHHHHHHHHHH HHHH • -H	HHHH H+ + H+ + + **H	HHH	• • 	HHH + HH
+++♦++	•♦HHHHHH++HH	•••	HHHH+++++++*	••• H HHH	.....
+ +	♦ ♦ ♦ нн + нHH H + + + HH HH	• • •	H+ + + + + + + + + **	-I-	• • • HH	H	• • •	H
+	♦♦♦♦♦+ + + H HH+ + + HHHH H	.... ♦♦♦+	♦♦ H	HH  H	•	♦ HH
1313131
MT ’’T	4
LX&3
ILLESU
BBB
111
uuuuuuu
S++HUU
+
LXJLXJ
н н н н н н
BEL N
+
U + h
U + h
Emh
UN J Du 1Ш1 I
H H H H H + HH
+ НЩЖШ1Ш + + + + н u • ♦ +
Н H +щ;ццц| ННН+Г
нн +KEKEB
н H +NNNNNI = н н +с:с:с:ии
+++++++ +++++++++ +++++H++H++ ++H+++HHHHHHH+
И + НН + HH + HHH
UUUUUULLU NUNNUUUUU
H H H LHHHHHH+H+ + + +HHHH+H++ + + + + H H+H HHH H H H + + + н + н H H H H H H +++H+++H HHH
1..........HH+ + HHHH
I++HHHHHHHHHHHHHHH++HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH++H+++ 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ИглЕ + + ++г +ПИЕЕПЗППП+ +++++++ ЗИЗеЖЕЕСЕЕ +++h+h++++++++
+++++++HHHH+HH++++HHHHHHHHHHH + + + +HHHHHH++++HHHHHHHHHHHHH + + +HHHHH+H++H+HHHHHHHHHHH +++H+HHHHH++++H+HHHHHHHHHH + +++HHHHH++++++HHHHHHHHHHH +++HHHHH+HH+++HHHHH+H++HH Ц; +HHHHHHHHHHHHHHHHHHH++++H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+H+H H +++HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+H +HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+H + +HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH + +HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H H+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ++HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+ Йн + ннннннннннннннннннннннн H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+HHHH hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh+h+hhh
+ + + H H H + H H H H H H H H HH H HH H H H H H HHHH + + + H + H H H + H H HH H HH H H HH H HH HHHHH +H++H++H++HHHHHHHHH+H+HH+H +++++++H+H++HHHHHHHHH+++++ ++++++++H+HHHHHHHHHH+H+H+++H +++++++HHHHHHHHHHHHHHH+H+H+H
+ + + + H+ H H H HH HH H H H HH H H H H + H + HH ++++++HHHHH+HHHHHHHHHH+++HH
+++++HHHH+++HHHHHHHHHH++H + + ++HHH++H++Hннннннннн+нH H + + + + H H H + H+ H HH H H H HHHH HHH HHHH + +HHHHHH+HHHHHHHHHHHHHHHHH + +++HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH + + HH + H HHHH H H HHH H H HHHHHH + + H H + H H H H HH H H H H HH H H H HHH H
+ + + + + H+ + HH H H HH HH H HH H HHHH + +++++H+HHHHHHHHHHHHHH ++ +++HHHHHHHHHHHHHHHH ++ +	++++HHHHHHHHHHHHHHH
+	++++HHHHHHHHHHHHHHH
+ ++HHHHHHHHHHHHHHH ++HHHHHHHHHHHHHHHH
++++HHHHHHHHHHHHHHHH ++++HHHHHHHHHHHHHHHHHH щ	+ + H + HHHHHHHHHHHHHHHHHH
+++HHHHHHHHHHHHHHHHHH ++++HHHHHHHHHHHHHHH+H+ H
H HHH H+H+HHHQ H++++H
H+++++
Ц + + + +UILU1
II + + ++[LLE
++ HHHH + н + н H
HHH
HHHHHHHHH
H ЦННННННННННН HHHHHHHHHHH
♦ ♦ ♦ ♦ • •
H HHH
 HH •
+++++HHHHHH+H++++HHH♦♦♦H♦HH• E ++++++++HH++++H++HHHHHHHHH ++	++ + +++++++++Hннннн++нHH
+ + + + + + + H + + + HUUUL++ + + + uu
♦♦♦HHHHHJU+
• • • • н н н н н н +l
H • • • HHHHHHHHH + + H
HHHH+••
++++++ EEB1 I + + + + + + + + +++++++++++++ + ++++++++++++++++++H++++ + ++	+++++++++H^
+ + + + + + + ♦!!♦♦ ILlZlLiX	+ + + + + +
+ ++++
♦ ♦♦HHHHWHWO + W + H++HHH HH++HH+HHHHHHHHHHHHH+++++ H+ +++++H+++++++H+H++HHH+	h^++++
Н+++++++Н++Н+++ННН++++++ННН ННН+
+++++++H+нH+H+H+++++H++н	н+ о
+ + + +H+HHHHHHH+ + + + + + + + H + HH H + + +++HHHHH+++H+H++++++H+HH	♦♦♦♦+
+++++H++H++++++++++++++H	+♦♦++
++++++++++++++++++++++++♦«+♦++ +++++++++++++++++++++♦++H+++ ++++ +	++++++++++++++н♦+
UUL +H + H cquu+н + H
+ H H + H H шсиц + н H
+ H + H
H H H + +H H HHH + +H++++
H H • • H	•••
H H • • • H	•••
HHHHHH + * HHHH ++нн++нH+++HH H +++++++++H+HHH+H + H H H + + H H+ + H H H + +
+H HHHH HHHHH + + H HHHHH	HH H
+++++++HH+HHH
+U + +U + + + + + + + н н н	инн +UI
+ +1JLUU + +UIJU + + HHHHHHHH Ицу + + + + + HHH +HMN + + + + HHHH + + +111 + + н н н + + +LUI H++HHHH++ • H • • • • HHH
H H +
+ + + H H H H + + + H H+ + +
c^HJLccccgc LCLSSLLLSBS ULXJSBELLSBB
н + н H H + н H H H
k3NN н н н ♦ ♦ • + H + н H ♦ • HHH H + + + H♦ HHHH H+ + H♦ H H H H + H H H H + H H
S н H H + H♦ H H + H ♦ H H H ♦
E • • н н н ♦ = • н H H H H ♦ К	H H + + ^ + + + H H HH
H H + + ^ + + H♦HHH* ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦HH•
EDhhhh H HH
D H H H H
*NH H ♦♦♦♦♦♦ ♦ *UUL! 1ДО + + + + HHW + HH + ♦UUI NUUUUNU + н н + н н н u£j +++++ + h
+ ++++++H+++H UUU HHHHHH+ H
H H НПГТ
hhh +п;гтгту<1.тл x + jjnElJUbJLLLL EuluCuljllll
hhh+ tin н H H +[Id H HH +
+♦•••♦♦♦♦♦♦♦♦♦HHH♦HH♦н^+нH mix♦• «♦♦♦HHH + + + + + + +- • • •+ + + LUL1 ♦ * ♦♦h + + + + hho + hhw • •+ + + ++++HH+HHHHHH + ++++++++++H+HH++ ++++++H+++H++H+
++HH+++HH+++HH+
HHHHH•♦♦ HHH • • H HHH H HHHH HHH HH+HHH+HHH.....
++H	H++++++H+++HHH
+ + + H H H H + HHHHHH + н H H H ++H+HHHHHHH+++ Ц++++++++НН++Н+ + HHHH+ + + H H H H + H • * H H ♦ ♦ ♦ * H H • • • H ♦ ♦ ♦ H Н+ + + + + + Ф HHHH++HH HH++HH+HH +++++++H♦♦+ + + + + + + + + H H
NUN ILULLN
IE3QI ее
+ + -KKKKIiliK
; . ++ J. ILILIL + + + + +JL LCLLLLU +hhhu
hhh
H+ + + + + +txi;iii; + h H + + + + +^rnggrnxixixixii|XR hhh н н н+ + + н нн н н н н + + + UNN
+	L
Ett +HBQQGQQQ| IHILiL UUILLZ + HIIBBBBEI
LL + НЦЦЦВЕВЕМ ♦ WU
JUUUUL1313 uuu
&E3GI
GGI
uuuuuuuu
+ + НЦЦГ21. + HniirrV
□uuuuuuo UU LUEJUUU UUUUUUUU UUUUlJUt UUHL513 + + +

M MB n o'
ILILIL +HHCIL + + H Й+Н H + + H H + + + + H +++
++++++++++HHHHHHHHHHHH+H
+ ++++++++H+H+HHHHHHHHHHHH
+ + + + + + H + H H H H H H H H H HH H H H H H
++++H+++HHHHHHHHHHHHHHHHH
++ +HHH+++H++H+HHHHHHHHHHH
+	+H+HH+++H+HHHHHHHHHHHH
♦ ♦ null ♦ ♦ uuuuuu
1I1X1III H ♦♦♦♦ ннннннннфн.........
XIXIXII HHHHH - • -H+ + + + NNNlTiT hhhh -H + + HH + NNNNJ♦♦♦	1H + H н нн
• • HHH
Llullu
LLULXJiL н н +CUILIL
+ н H H H КЗЕБ н
HH  H BBUBB н 1131
1313M ft B13
iD lluBE BBBH QQUQ UBUBB IBB
Design & Design
NO-4
http://mmm20072.forum2x2.ru/portal.htm
+ 4- ++++++++++H+H+H+++HHHHH+HHHHH++++HHH+++++	+ +	+ + +	++++++++++++++H++++++HHHHHHHHHHH
+ ++++Н+Н++Н++ННН+++ННННННННН+Н+++НН+ННН+Н+Н+ ++++++++++ ++++++++HH++++H+++HHHHHHHHHHHHH !+ + + H + HH + H+ HHHH + +HHH+H + HHHHHHH+H + + + HHHHHHHH + H+ H + + +++++++	+ + + + + + +HHH + H + +HH++H+HHHHHHHHHHH
++++HHH++HHHH+HHHHHHHHHHHH+H++	+HH+H+H+HHH++++++++++	+ +++++H+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H
++++HHHH+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+++	H ++ +H+++++++++++++ ++++++++H+HH+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
!+ + + +H +H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH +	4- H +	+	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + H+ + + + HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+ + + + HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+ +	+ + + + + + + + + + + + + + + + +H + + + +HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+ + +H HH H ННН H ННН HHHH ННН НН H НННH H H + + + + +	+ + + + +H + + + + + + + +H + + + + +HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Н1н + H+ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+	+ + H H++H + + H + HH + + +H + HHH н ннн н н нн н нн H H ННННН H H HHH
^н++н+нHHHHHHHHHHHHННННННННННННН+ TTJ + ++НННН+ННН+Н++НН++++ННННННННННННННННННННННННННН |^<*#И++++нннн + нннннннннннннннннннн + +	+ + + + +нннннн+ннн+ннн+нн++нннннннннннннннннннннннннннн
чЛ-><>^ + + + + +Н++Н++ННННННННННННННННННН++	+НН+Н+ННННННННННННННННН+ННННННННННННННННННННННННННННН
+ + Н+ + + + + +НННННННННННННННННН+Н + + +++НН+ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
+ + + + + + + HHHHHHHHHHHHHHHHHH + H + +H+ + +HHHHHHннн н + +н + ннннннннннннннннннннннннннннннннннннн ++НННННННННННННННННННННННННННННННННННН +++Н+НННННННННННННННННННННННННННННННННН !+Н++НННННННННННННННННННННННННННННННННН i+ + Н+ НННННННННННННННННННННННННННННННН
Ф + + +Н н н нн н н н н н н н н н н н н н н нн нн н нн нн н н ннннн +++HHHKHHHHH+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH +++ННИНН+Н+++Н+Ннннннннннннннннннннн +++Н+Н+++++Н+Нннннннннннннннннннннн
	+++Н+Н+ +++++H+H+HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
++++++ ++++НННННННННННННННННННННН
 	+ +4-	+ + + HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
++++HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH++H+HHHHH++HH +++Н++Н+ННННННННННННННННННННННННННННН+Н++ ++нн+нннннннннннн+Зннннннннннннннн++++|
+ННННН+Н
н н н н
++НННННННННН+НН
3
н н н н
3UH н н н SS н • • •
ЯНН- • нНМ
н н
ннн
н н н •
22222==™==22=2=


инти звял 9ВЛЛ
 В
тпплп ппг
	яляс
ЙМТПЛЛЛГГ.’ пппппппп
1ВЛ
ЯШЕГ
TlTiyiYlTl
+НН+НННН+ + + + + +Н+НННИН++ +Н++	+
++Н+НН+Н+ +Н+Н+
++НННН+ +ННН+++ М ++НННН++++Н++
+НН+++Н++++++
+++++++++++ «
"1 ++ + + + + +п И
++++ + 
 ++ +++ !" ♦
Пф Пф ♦ ♦ ЛППППЛф
♦ ♦ ♦

+ + + +Н н н н н н нн н н н нн н н н н + нн
□н: и н! н н
н н н н н н
ТПППП1
ЯЯГС пппппппппппп
GПППЯЯПП
♦ЙМИЯ
ППП

анаааааФ

пппппппгппппп*г
ппплгЯИг
ovvvev
н
ан
паи
1
<
9пв л азоВааааааа
авванзв:


Я
к
♦ ♦ ♦ ♦
1ПЛ
I
ЯНН+++	+++++++
НН++++++Н+++++++
нн + нн
НН ННННН	Н+Н+Н+ННН++
НННН Н	НННН++НН+++Н
Н	ННННННН+++++НН
Н	ННН + + + + + + + + + +НН НННННФФ- • • -ннн
ННННННННН + + + + + + + + + +НННННННННФФФННН ’++HHHH++H - • Н + +ННННННННН • • -н
щаяшнгтш
ПППффф ффф ф ф ф 1Пфффф фП
к ль л

Т1У1 пп ППП п
ННННННННННННН+НН++НН ННН++Н
1* ♦ Т1ППП++++++++	innriAjmnnm
Пф ф ф Г1ф + + + + + + + ^ПППППППППППО ЛП+ ♦ ФФФНФФФФ + Н + + + + + + + П1ППППППППП
ннн
ФФФ*	НННННН++Н++++НН++++++++
НФ.........ННФНФФФННН	+ + + +Н + НННННН + + + +
н н ♦ н н
* * н н н
н
+ НННН
н н н +
Н + +НННННН + + + + + + + + + +П + +ПГ4-+Н НННН+ + + Пнн-нннннн++Н++++HН++++++++	+	HHHHHH+ +н
ННФНФФФННН+ + + +Н + НННННН + + + + + П+ НННН + + + +	1нн
.....ННН + + +Н + + + + + +Н	Н + + + +Ф + НННН.ННН+ННН + НН ННН+ +Ф
НННН НН+ +♦
+ н • нннннннннннннннннннн + ННН • НННН НФ • нн
н н •
н н
Н Н + + Ф • НННН Н Ф
н + нн
ннн
н
н
н
• + + +Нннн
Н Н + + + н
ППнннннффф-«н
ннн
+ нннн + + + нн + + + + ПППП + + + н н н H Н + + +Н н н ннн
н
Н НННН
Н НН ННННН н н
НННН
н
Н ++ НННН
н н н
НННН	н • •
ннннннннн н
Н + + Н НННН	ннн
НННН
Н Н + + н ннннн НННННННННННН+НФ
ФФФФФФ + ФФ+....ффф	ф • • •
+++Ф++++НН++НФ+++Н
+НН+НННН++Н 1ПППП
НННН
+НН+ННН ннн н н
н	н
н н	н
ннннн
• н • н • • • ннннн- н н
НННН
Н Ф
н
н н н н +
н н
Н Н + + ПП + +Н + ННННННННН+Н + + + + 1ПГ + + + + + + ФФ • ФФ + + +Н++Н
НН + + + + + + + +Н + +ННН + ННН + НН + НННН + + + + + ФФ • Ф + + + + Н + Н+Н
• ННН + Н + + + + + + + + + + + + + + +ННННННН + + + +НФФ - + + +НННННН
н н н + н н н
НННН+	+	+ + ФФФФФННФФФ... ФФФ.........ФФФФ-
ННН + + + + + + + + + 1+ +ФФФННННННННН + + +ННН + + +НННННННФФ- •
•	• н н
•	ннн н н
н
н
н
н
н
ННН
н н
ннн
НННН
H H + + +H н ++ н н н
Н Н Н Н Н н +
НН
++++++++++++Нн++ 1ПППП++++++++++ ++++ННННН ++++++	+++Н+++++++!□□□□++++++ппппп m ++
in+++im
н н н н н
н
н
ннннн нннннн
Н НННН н н н н н н н ННННННН++Н
ннн НННН
н
Н Н Н + + н н н н н н + НННН н
ННННН+ ННННННННН+ ННННННННН ннн н

нннннн^::
88
	DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR
	BLACK	310	403	Black	П	411	646	8581	Beaver grey dk		207	471	265	Avacado green-v 11.
	704	938	381	Coffee brown-ultra dk		535	677	886	Old gold-vy It	«	408	762	397	Pearl grey-vy It
	515	970	330	Pumpkin-bright		821	371	854	Mustard	я	235	3345	268	Hunter green-dk
	706	801	359	Coffe broim-dk	2	858	834	874	Golden olive-vy It		644	932	1033	Antique blue-lt
	708	434	310	Brora-It	H	816	644	830	Beige grey-med		643	931	1034	Antique bluemed
		782	308	Topaz-dk	1	823	372	260	Mustard-It	Я	614	793	176	Cornflower blue-med
	55	783	307	Topaz-med	я	860	730	924	Olive green-vy dk		WHITE	BLANC	<J	Illite
	532	729	890	Old go 1 dined		862	732	281	Olive green		624	340	118	Blue violet-med
П	853	830	277	Golden olive-dk		538	746	275	Off white		106	321	9046	Xmas red
	809	3866	926	Mocha brora-ul vy It		866	733	280	Olive green-med	я	103	816	1005	Garnet
a	854	831	277	Golden olivemed		413	648	398	Beaver grey-It		195	606	334	Bright orange-red
														
•	716	712	926	Cream		208	472	264	Avocado grn-ultra It					
n	856	832	888	Golden olive	я	257	581	266	Moss green	.£<LhH.7| : 36cm x Cloth : 14ct sl^4-			49cm O]c]-	194X263
89
vv'kk”^
к kkk ok kvkvkt К	vk fak
Ей Юк §falY^ ^кй ЗДв> ItoklOk kvkB ^o wk-in 'kh^- k)> ItolYlo iifafe rvk -hio-fW Ik) I о vk
>°r-i FsHi
|o^=r |-YH°^ Bb foil’ll HyE lk)o-4A-^ f5v|c! kk
к -fak
ofzilr-tH x 4E1'X tsYH
01046 toftz i
COLOR	Black Burnt orange	1 angenne—It Avocado green X T 1 1	1 .	Yellow—green—vy n Hunter green—dk		DdUy U1UU LILLI cl V 11 Baby blue—vy It Si pel erev—It	White -w- У	1	1	Г CD ’ < ! C/)	г	Xmas red-It Uh-0- >0 ( 1 A	-1 И G. \ 1 / Black
ANC	403 330 303 267 261 9AR			1037 128 399 2 1006 31 35						
,r^ 0	310 947	742 469 3348 3345 3756 775 318 BLANC 304 3708 3801								
DOME	BLACK 513 505 205 238			J 0	328 405 WHITE 105 136 132					CQ
	 DI	E	E * E			1 о I		в		
о

ross stitch
£^7f 7|QB|¥	ШД1ГД
gb ®ofe 7|-дад|£.лл ¥¥¥ ^=011 сн® ®>o| >ch o|-^|o|| ^о]Ц® Н¥Л 74EHCHI £t	^cWn 7|hh|
ё|-Ж? 7|-Д°|	tx77|n], ?уад ^S-|AD|-A ^LHA||O~
Design & Design


ЛИЛ?
fim
'.'I	. 1ИШ. i
CTTiMsm
ил
ДД’Л
ДЛИЛ
 :влл ввили а ЛЛ
A A A A A A A A A A A A
s $ me B’lTlIBll
S 5 $ S ГП A A
A WJ WJ A /
i а а а плввп
BFB1FT ВЛЛ F1FBTT) s I Ms IQsaQ Ma a s a
ИЛЛЛЛ лллли ИЛЛ* /1
иим1
FinFIFl mm
ивввяв авводл MBBB3N
I 1ВЗОД
FlMBFlFlsFl
BB1F1 s s Fl ВВДДД s Fl s HF1 71ПИ Ba s a Fl
^s $ s ,,^XR A A A> 11*
IA ЛП AAA ! a В
Ba Д
BKa BMBB
BB
ИВВПВПВЛВВВВ МВВВВВВМЛЛ ливвля^^Нм
tJLWIW
UN W M
1AJ Ml Ml Ml 1 Г1 П fl ¥> *
LWW
ЖШм
W Will M IN IN IN
kllNMNIN W W IN W IN MWRll 11,
94
1ДДДДИПИИИН
'aisia
mnm
nnn
on
ДЯ
ллл
A A
A A'
A
я од тпгя
нлдпп
яддд
ГЛ Г1ООО
111
ЯПП!
JA А Ай Ха а а
А А
ЛЛЛЛТ
ИЛЛГ ДА
л л Та А
аллл а
пп пилл таллии лллннЛлл
дддддд нддддд
А А А А / Xs SSSSSSSS
ЛЛ1 динллллллнил вллллллшмн ДИНИЛЕЛЛЛИНИ нилпиллииин ДЗИНЙЛЛЛТ
UUUU UUUlj

DOME	DMC	ANC
 BLACK	310	403
В 700	3371	382
Q 705	898	360
m 734	3776	1048
 550	780	310
A 553	783	307
Я 812	640	904
S 518	972	298
427	3024	397
4 542	3821	305
507	744	301
1	538	746	275
В 253	907	255
289	772	259
Q 243	989	242
П 242	988	243
В 251	905	257
 240	986	246
Я 230	890	683
В 229		
- 647	3753	1031
 313	798	131
m зп	796	133
/ ЖЕ	ВЕЖ	2
147	957	50
В 105	304	1006
И 101	814	45
 195	606	334
	НЕ О ”1 VJ	-^(1)
Z BLACK	3101403	
	НЕ о “1 □	-^(2)
BLACK	310	403
И WHITE	BLA.XC	2
И 195	606	334
И зп	796	133
И 251	905	257
1£<У‘£17] : 27cm х 19cm Cloth : 14ct -S-S-BH-o] c}
ofm-
139X97
95
O|i(T 10 й
>|n old
mix
НУ
JHi [•Oil
|m Ги l>
l> m|m
5 lr
ho
0
rlo ft
Q it
m2 hHj rlo
mm
Jim
ощ l> ГР
n ho 0
om m> om IU> [oh mil! t-j om niU
OH

го со
3
го
<73
о
NO-6
= . ППВИИПППП тп	7 7 7	7 7 = = =
. ППВППГПГПП» 7!7171тнми 7 ИЛИЯ 7 7 » = ПНПИНПВВВП’ё171тВЛПМ7 7 7Л7 7 7« - = >> ттн= s>=п= . = 777- = = '> =
> = ^и?1твппнп««® = = е ® ® ® = = №? П7!7171тППП- - s
ИИИВПНМ 7 7 7 7 7 ПТ7!7ГтаПП ® ®	® =
ПППППН=«$ £	®
= =	= = ® ® ®
®-ДЛЯаНЯЯ
пап о пиинпитппннпт
1ПНПНПН 7 7 ГС 7 7 7 ППППИ7 7 ППП 7 =

ИИ
►
ПИ ПП 777=7
пап
ПП ППП1 = - - = пппнппвпа=- --пппин» = = пнин= = = ип=н
ПП ППП
®®«rsi= » ® = rs ® = = ftlftlfel = = = s П71'Л71Н71=
л лит
платин ЯЯЯЗР* пппгд! ппппппв
Ёняпптяннпгст
ИНГСПИтИННГС^Г’
ЛЛ
5
о:ою
01QI0 плп
__ЛИ ЛИПЛИ ЛГИ а о а ИТГ171ПП И ИНЛЛЛППППоо о а а На а  в ППП Л Л ЛИП ЛИПП о а о а а По ПНо 5 Q ПНННННИЛИЛПЛЛЭа Я а пннпвия __“1Л"пааинн=--------------
лллипино илплпилнпи
ллпиииилллпп
1ПИППНПНН
ГЗИИИН = пп -
пппллг
лился
?ППППППв
II а а ИИНПГжП 1а оПЛ НИИИЛИ
япп = = = = = ЯПППН===1 яппнн=» « =
пппп
и
ППП
= ииллип

ППП
1ИННП!
iiiii й 7ПП| Tlili
пппппя:

Л1ПП= =« ипл ппппни- -ииппи ппнпиинпппил ППП ппппплнг лллпппллпнни
ЛПЛЛЛЛПППо., „ „ _ _ ___
ПИ ПЛЛННЛИИЛЙИПИЛЛППИЛИИ 1 п
0 0 0 0 0 0
зпнпнн=н тп ипппнннп —1ГПГПГЛГПППП пп


ПП!
НИ ПП1 ППППП1
1ЯИПНН1
Ниппа
мппппп
ППППП! пп п
пп
т
ХХХ1Х1
Йх о о о
XX о
1ПППЛВ1
1НПНПППВ х х
1ППППВ9 х х х х х
1ПГППВВВ® = ® = х
П!з ГТ:Лиг ииииииииг ннииииииг» [ПИИИНИИИНИНИГ пппппил Ця «ИИИПИИ = = ппил
иииллнил
лллгппигпгпгпгпгп лиииипигпигпи
пи 
5" h пп
пп
В= в
= Г '' пЖ В= = В!ШП№ = -, TITITSVSITITIT вйт'Т'гтт
= = = гл 911= *!
«и
ттыяь;v
ИИПЛНИИЛПИН-, «!

пи'ли Л Л лиин ® ЛЛ71ИИИПНН
1ПИ йт йт
таттпта = нттаппта
пи пппн пт
 = НЛП = я
йкЧЦН $н=нни ==
= '51ft
DiO.O]±_±J_]t .0.0
!№
пиппг ППППП7

= = 1ППП717171 ПНИПППП'ё171'51 ППЛПППППП'Я ПНППН1 пп

= = ипиппг « ППППП’5 . ИПППГ71?
= пвпппвнпнтпн	пиппиии
nW Ч?а: !ЯЬ:.. ДЯ1
mTITII
о.о о t
в и вив bi = =
5 5
5 5
5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5
5 5
5
5
5 5
5 5
5 5
5
5
__	_____ИИ и
=-пиппиипиппииивви ввв
5 = = ПНИ= ВВПВНВН- вв= =
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5
5
5
5
5
5
5 = = = = !В
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5
5 5 5
5
5
5 = =
5 5 5
5 5 5
5 5
5 5
5 5
5
5
5
5 5
5 5
5
5
5
5
5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ППППППВП о П ПППП_Ь ППП пп пппп
I ! Н0И1Л’ё1’5Та1ПтПГ51Гё17 3_ ППВГИГП,51Г!171Г?1Гё1ППтТ п пИигтаГ517171ПГа171ПГа17 гчнтаетет ПИЯГ51ИИП-----------------

Л №1(1 KIK1HI-1K =
ППППВИППИИИИНИИ» ПЯННППНИИИИИИ» ПВГНПИПИНИИИНИа
пппн п пп
П ППП
ПППо ПП
-1ИИИ1 =
!№

1ВППВ
5
5 5
5
5
5
5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5
5 5 5
5 = =
5 5 5
5 5
5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 =
5
5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 = =
5 5 5
5 5 5
5 5
5
5
5 5
5 5
5 5
	DOME	DMC	ANC		DOME	DMC	ANC		DOME	DMC	ANC		DOME	DMC	ANC
я	BLACK	310	403	V	725	842	388	П	243	989	242		797	3863	379
п	772	3830	5975		748	3854	313	Я	241	987	244	A	417	3072	847
	500	608	332		758	951	1010	П	230	890	683		168	3733	75
	774	3778	1013	«м*	711	437	362	0	WHITE	BLANC	2		656	778	968
я	732	400	351		808	3033	391	Д	101	814	45		116	776	74
гя	705	898	360		716	712	926	H	100	902	897		195	606	334 2
	763	3826	1049	5	509	3823	386	в	652	3726	1018		WHITE	BLANC	
X	756	3774	778	Я	410	645	273	п	102	815	43				
(9	757	945	881		249	369	1043	я	106	321	9046				
99
30 0
1ВВВВВВВ0 IBB' h^0 1ЯВВВ3300
0 0 0 II
« 00 II
0 0 II 0
0	0	0 II
1В99ЭЗ^Э9983.3а
ЯЯВЯЯЯЯЛЯЯЯЯЗ" *““------------
• • I
X
0 II II
ЯЯЛЯЯЛЯЯЗеИ-ИВ о о
зшя
х и и
ввввв
B3333BBB3000 33х* зззвзз0 0 а
®| 0 И И
©00 К
явявat 1 ВЯЯЯВЯ2
" ЯЯ яяв
зэ 13В
ЗЯЯ^© »дм®е ЯЯЯ
0 II II □□ 00ЯЯЯЯ Iм “
0 0 II ЯЯЯЯ1
0 0 II ЯЯЗЗЛI 11 »
ЯЯЯЯЯЯ*]^ X II х х
II XX
II
|| © © © 10 © © ВЗ ЯЯЯ ЯЛ^11 " •• 0 ввв0 ввВяявяяЗя^» » " 0 ВВВВВВВЯЯЯЯЯЯ±]Я" "0 ВВВВВВВЯВЯЯЯЯ44Я2
0 II II II
ЗЗЗЗЛВЯЗВ10 0 вввввя яяявяя ;]*]*НЯЯЯ	0 0 ВВВВВЯЯЯЯ ЯЯЯ
□□ И II X
яя
ЯВВВВВ
ЯЗ Я4* 0 ЭЯ©
ЗЯЯЯ^ 02Ю0
ЗЗЯЯ © ©03301
ЗЗЯЯЯ0 000
ЗЗЗЯЯ Ч*> 0 0
©
ЯЯЯ 13ЯВЯ1
□□и
II II
II и
3 33^ ""00 bbbbi 1ввввя а
©»0 а и 001 0 0 и 0
X X II
XXX
II X
ВЯЯЯ^З JJ1J

II II «и м >1 «и и и	|Х
нм М	М □□•МЭ X X
мм МЗм□мвпв	Я ЯЯЯВЯЯ "
Н И К II II II II II
|Ди II о о
ЗЯ" 33
ввя
язв
1ЯЯЯЯЯ
ШИК
>
ЯЯЯ ЯЯЯ яяяввялв
^ЯЯЯ	32
ЯВДОЯЯЯВВВВЯЯЗ
□ЗЗЖаГЖ
яявя
ОХ	_	__
НЯЯВВВВВ" >1 лляля 11 11 ЯВЯВ" "ВВВВ^Л я
Iх1 яяя
х1" яв
XXII II II •	8	||^
х х вв11 11 ВВВЯВВЯВВВВ''" 11 X ЯВЯВВВВВЯВЯЯЯЯЯВ" " и и аазвляя яяя яявв »«
X х ВЯЯВЯЯЯ 1ЯВ Х-4МЯ яя я яя " 11 - яввввявввяяввв
ЯЙЯ
II XX X II х х и с эх х ц и м;
II II
II X
I $х X И II
XX II х и
X ХХ| XXII
явив
ЯВВВ


ЯЯЯВЯЯВВ
_ Л-L - - 1	-111 - -И-I Ц _ М —	--
NO-8
	DOME	DMC	ANC		DOME	DMC	ANC		DOME	DMC	ANC		DOME	DMC	ANC
И	BLACK	310	403	V	725	842	388	n	243	989	242	9	797	3863	379
V	772	3830	5975		748	3854	313		241	987	244	A	417	3072	847
	500	608	332		758	951	1010	n	230	890	683		168	3733	75
7	774	3778	1013		711	437	362	0	WHITE	BLANC	2		656	778	968
н	732	400	351		808	3033	391	д	101	814	45		116	776	74
ст	705	898	360		716	712	926		100	902	897	я	195	606	334 "! -g-^(2) 2
	763	3826	1049	5	509	3823	386	9	652	3726	1018		WHITE	BLANC	
X	756	3774	778		410	645	273	n	102	815	43				
	757	945	881		249	369	1043		106	321	9046				
101
Design & Design
оцвд|

н Щ
design
102
* ofoiq-oil

tttttt
11
tttttt
О
0
W 7
5
О
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
W 5
W
L 7 7 W 5
W 5 5 7 5
5
5
5
WW5
5
7
5
5
W 7
7
7 7 7 7 WW7WW7 5 5 MW^T^e^WWrs
W 7
Mr \ M S N N N
t / 5 _® ® ® »© .© ©.® .© © S ®
fo® © © © © © © © ©1® © © S T ©
5 N
• ЫU®>6>'®61® Фв>® «Ф®;©TSTRHbball
О •
* SHS>$9&O9«6>S>6>6>e)99NLNLIi ’Нв>ОЫФФ6>9ФФ«Мб>М1 L L L L L LNL	LRLLnLLLL
5
55555L©©N®NNNN
•5*5
5
5 5
5
5 5 5 LN®' LL
5
ZL®<kL5 t J L©©©5 5
5
О V 5 © © L • 5
0
5
5
5
5 В L © © L 5
5 • L©©L 5
5 © © © © © © t
5
H © © © © t
L © © © 5 >
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
t OLLLLLLLT • 5 tILLL LLTLL5
5
5 LLLLTLL5 >
5
• 5
5
5
N©N©
5
5
5

5
103
V| <-n |v||V| |V| V
СЛ СЛ , • • v • vi •
V» Vi • v сл • vi сл
• • v • сл сл • vi
II C-NNUimUiUlUlViOlUiUi .
<- <- v Vl |v] V СЛ • VI • V V V
vJMMMMMIv M v|M|^ I |V I |v V |v V |v viMM
сл • V Vi
V| V) • Vi
— II II — II
и и и
- + — — — — — и — — — — — — и — —
F + — \	— и — — —
и и и и и и и
- — — — — — — и — и
-	—	—	—	-	+	—	и	—
—	—	—	—	—	—	—	и	—	—
-	—	II	—	—	—	—	—	—	—
-	II	—	—	—	—	II	II	—	—
II	II II II	II
II — — — II
и и и
и и
и и и и
и и
— II 4 II II
и и и и 4 и
4 4 n
и и и
и и и
и и n и
M M M M |v] СЛ |V| v |v| «Л V V |v| C_
I |V| |V) |V| |V| СЛ |v||vf СЛ |v| |v|
©000N
4—
и и и и и и
и и и и и и и и
и и и
и
и и и и и и
и n и и и
II — II
и и и
и
и
II II
и и и
и и 4
NN0
N N N N
NNDN
и	—	—	—	и	—	ii-
ii	—	и	—	—	и	— и
-	и	—
и и и и и
и и
II
4NNoNNNNN^N
и и и и
и и и и и
и и
и и и
II — II
II II
II II
II
и и и
и и и и
и и
и и и и
-►2_0000N4 4JJJJgJJJn 4 "o000N4N№> 4N00N* J J 4 "□ 00NN0NN00000N JN4 -otd0To0NN0!000-o0J->NN

MX и NNN3
II 4 II
II II 4
000
|V
□ NNNNNNNNNNNNMIvO
v NNNN и и и и и
000000000-00
0"O 00"О "О "O 000000000000000 0000000
0000
и и и
4 n 4 и и и и и -b -о о N o N N N N N N N+NNNNN3..............
|v] M M • • IvTpnvl M • □ • • MM • NNM vJMlv M|V |v N .............□<"	• MI* • |v Э
®N
®N
N^N
и и
сл N и и N N |v tn 4,
II II 4 II
II 4 II II
и
N
— —	II	—	II	II	II	II	II	
II II II	II	4	II	II	II	4	II
v N N и  H и и и и и и и и и и и и и
II	II	II	4	II II	II	II
II	II	II	II	II	4	II	4
и и
и 4
и и
и и к и и
II II II II
II II II II
II 4 II 4
II II
II II
II II
и
и и
и и и и
II II II 4 II 4 II 4 II II 4 II II 4 II II II II II II II — II —
TOO — — — — — — II II
- — — — и — и и и и	_
‘-NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNc и GuNNNNviNNNNNoxk и и n
•Iziz..........VI	NNNoili 111II c NNNNNN с о +1 Ml 11 4 11 и 4 4
N N
• N • • N • M NN • •
• NN NND
NN
NivOlv NN • • • N • •••NN•••NMN • • NN• • • v NN• • MNN • N^NNNtz
• ^Niii N <л N <- N •
м II <_ <_ NhJ N N N NN N lv • + 1<-NNNNNNNN • M • • «-NNNNNNNN • |v Э • •
• □NN M • N +
— и
N • MNNN • -► - vl^NN^N**
• MB-• N Ii II □ NN •
□ NN vlN • V . .
- N • N |v Г + • NN
N N Ф и NMNNN
tzl

N • Nb N •NNNMo
NNN-o MNN ii □ NN и |v N+ и
□ NN
□ NN и
-••MMMNN •□MNMNNi vIMMNNNB*
и и и и и и и
2008
ЗИ- 6.500$
<2SXH£W@SO| 7^/^4521 да m^/^i&oisf fexra Jenny's stc>ry/Happy Christmas fl30|* £ 4хИ/<лчо|^ Ца| Я§Н1 W W“ § gt= * ад 21	4t«£2.t