Text
                    


е 3 ж ж живете 5 а 5 $ б’Ьо 3 3 з ЗСЛІЛА и и н И И ПЖІ кк к кжо
Л Л л лмдн Л1М" М м м мыілЛ'чѵ нн« н Н4ШЗ Она покои б“ <ж>яо
і я г Я | Ц Ч1 тч ІЧ м и П Н П ч я і чл «• йі Тп Тп іЬ (|] п. гп т ІП ">тпі
яшо й ййй («П Й • < X 01 сэ СО хххХХХ і Фф Ф «ьфф ▼ м _ еѵ

0лозн Двопнгмжніи і да соглкныдз нлннділмн . е • Л * * ' Ь < а ‘ 0Л ВА ГА ДА ЖА 8А ЗА КА . ЛЛ МА НА. ПА рл СА ТА фА ХА ЦА ЧА ША ЩА . 6Е ВЕ ГЕ ДЕ ЖЕ 5Е ЗЕ КЕ ЛЕ МЕ НЕ ПЕ рЕ СЕ ТЕ фЕ ХЕ ЦЕ НЕ ШЕ ЩЕ . / :і бИ ВИ ГИ ДИ ЖИ 5И ЗИ КИ •ЛИ МИ НИ ПИ ри СИ ТИ фИ ХИ ци чи цщ щи кси пси, бо ВО ГО ДО ЖО 80 30 КО АО МО НО ПО ро СО ТО фО хо цо 40 шо що . бу ву гу ду жу зу зу Ку лу му ну пу РУ' су ту- фу ХУ цу чу. шу Щу . бЪ вЪ гЪ дЪ жЪ зЪ зЪ кЪ л'Ь мЪ нЪ пЪ р'Ь сЪ т'Ь фЪ хЪ цЪ чЪ ш'Ь щЪ.‘
бы ВЫ ГЫ ДЫ ЖЫ 8Ы зы кы лы мы ны пы ры сы ты ФЫ хы цы чы шы щы. бь ВЬ ГЬ ДЬ ЖЬ 8Ь зь кь ль МЬ НЬ ПЬ рь СЬ ТЬ фЬ хь ць ЧЬ ШЬ ІЦЬ . бѣ вЬ гѣ Д'Ь жѣ 8ѣ зЪ кБ лѣ мЪ нѣ пѣ рЬ сБ тЬ фЪ хЪ цб чѣ ш'Ь щЪ. бю ВЮ ГЮ ДЮ ЖЮ 8Ю зю кю ЛЮ мю ню пю рю сю ТЮ фЮ хю цю чю шю щю. бя ВЯ ГЯ ДЯ ЖЯ 8Я зя кя ля мя ня пя ря СЯ ТЯ фЯ хя уя чя шя щя . СЛОЗН »гр<п«линн7н • блл ВЛА ГЛА ДЛА ЖЛА ЗЛА ЗЛА КЛА ЛЛА МЛА НЛА ПЛА рЛА СЛА ТЛА ФЛА ХЛА ЦЛА ЧЛА ШЛА ШЛА . •
9 бЛЕ ВЛЕ ГЛЕ ДЛЕ ЖЛЕ 5ЛЕ ЗЛЕ КЛЕ ЛЛЕ МЛЕ НЛЕ ПЛЕ ОЛЕ СЛЕ ТЛЕ фЛЕ ХЛЕ ЦЛЕ ЧЛЕ ШЛЕ Щ,ЛЕ . бЛИ ВЛИ ГЛИ ДЛИ ЖЛИ ЗЛИ ЗЛИ кли лли мли нли пли рли СЛИ ТЛИ фЛИ хли цли чли шли щли . бло вло гло дло жло зло ЗЛО КЛО ЛЛО МЛО НЛО пло рло СЛО ТЛО фЛО хло цло чло шло ЩЛО . блу влу глу длу жлу злу злу клу ллу млу нлу плу рлу слу тлу флу хлу цлу члу шлу щлу. бл Ъ влЪ гло дло жло зло злѣ клѣ ллѣ млѣ НлѢ ПлѢ рлѣ слѣ тлѣ флѢ хлѣ нлѣ нлѣ шлѣ щлѣ . блю влю глю длю жлю Злю Злю клю ллю млю
ІО »| нлю плю рлю слю тлю ІІ 1'1 к ФЛЮХЛЮЦЛЮЧЛЮШЛЮЩЛЮ бля ВЛЯ ГЛЯ ДЛЯ ЖЛЯ ЗЛЯ зля кля лля млянля пля . рля СЛЯ ТЛЯ фЛЯ хля цля чля шля шля . , брА врл грл ДрА ЖрА зрл зрл крл лрл МрЛ нрл Прл ррл СрА трл фрл хрл ЧрА ШрА іцрл . | брЕ ВрЕ ГрЕ ДрЕ ЖрЕ ЗрЕ КрЕ ЛрЕ МрЕ НрЕ ррЕ СрЕ ТрЕ фрЕ ХрЕ ЧрЕ ШрЕ ЩрЕ . бри ври гри дри жри зри 1 зри кри лри мри нри при рри сри три фри хри цри чри шри щри . і бро вро гро дро жро зро зро кро лро мро нро про рро сро тро фро хро цро I чро шро Щро. 1 црл $рЕ ПрЕ ЦрЕ
- - . II- бру вру тру дру жрузру ЗРУ кру лру мру.нру пру рру сру тру фру хру ЦРУ ? чру шру щру • : „ . брЪ врЪ грЪ дрЪ жрЪ зрЪ . зрЪ крЪ лр г> мрЬ. нрЪ прЪ ррЪ срЪ трЪ фрЪ хрЪ црЪ чрЪ шрЪ щрЪ . бры вры гры дры жры зры зры кры лры мры нры пры рры Сры Тры фры хры цры чры, шры Щры . брь врь грь дрь жрь зрь Зрь крь лрь мрь нрь прь ррь ерь Трь фрь хрь црь . чрь шрь щрь. <: брѣ, врЪ грВ дрѣ жрЪ зрЪ ЗрЪ кр 15 лрЪ мрЪ нрЪ прЪ ррЪ срЪ трЪ Фр Ь хрЪ црЪ чрЪ шрЪ щрЪ . брю врю грю дрю жрю зрю зрю крю лрю мрю нрю
I • IX ( прю ррю ерю Трю фрю хрю Жря 8рЯ црю чрю шрю ІЦрЮ . бря вря гря дря жря зря зря кря лря мря нря пря рря сря тря фря хря цря нря шря щря . ОТЪ СВЯЩЕННАГО ПІСАНІЯ по алфавиту избраная. г I и искреннымЪ Аще хощеши работати господеви» угошови душу твою восмТрснТс» Аще премудрЪ будеши, себЪ пре- му дрЪ будеши , и искреннымЪ твоимЪ. Аще ли &олЪ будеши, едІнЪ почерпнеши мая. Аще уірТши раэуміва * утренюи кЪ нему. •
кЬ нему 9 и степени сшсзь его да трстЪ нога швоя* боіея бога и царя» и ніедіномуже ихЪ протівіея. безЬ совЪта н'ічтоже твори. буи вЪ смЪху вознесетЪ гласЪ свои*. мужЪ же мудрЪ едва мало оскла- бится . ВозлюбТши Господа бога твоего всЬмЪ сердцсмЪ твоХмЪ . и всего душою твоею,! всею мыслію твоею. ВЪ вІнЪ не мужаіея. ВЪ пирЬ не облічаи искренняго. Все твореніе прІведетЪ богЪ на Господа чти опіЬ праведныхЪ шру- довЪ твоІхЪ. Гортань сладокЬ, умножІтЬ други СВОЯ. Гппг^
•ѵ? Г: Горе • глаголюіцімЪ свВтЪ тму , и тму свЪтЬ. Д- До смерти подвізаіея по истІнЬ , и Господь поможетЪ ти . Душа лукава погубітЪ стяжавшаго ю Друга заступати не срамляіся. ІІ Еліко высокЪ сси , толіко сміряи себе. ЕдінЪ есть входЪ всБмЪ вЪ жітіс, подобенЪ же и исходЪ. Есть молчаи , не имать бо совЪта: и есть молчаи вБдыи время . Жертвы нечсстІвыхЪ , мерзости господсви . Жестоко слово , воздвізаетЪ брань. ЖІтІе наше яко сБнь преходІтЪ • Злословяи отца или матерь , смертію даумрспіЬ.
Завість не вЪсть лочітати полез- наго . Завістію діаволею смерть вніде вЪ м і рЪ . 3. Знай себе. его , и не опечали его. Злату глаголющу, молчТтЪ всяко слово, вЪсть бо увѣщати , аще и не мо- жетЪ вБщати. И. Иже хранітЪ своя уста , соблю- даетъ отЪ печали свою душу. Иже отвБщаетЪ прежде слышанія, студЪ ему есть. Имже нЪсть совЪта, падутЪ аки ліствіс . Іереи почітаи, говЪи. сшаршТхЪ благо- Іко-
іб І конамЪ покланялся, не боготвори, но мысль кЪ первообразному возводи. Ідолу подобно сребролюбія нс- . сытство • » " -----------------------7Ѵ— . — .. Т : --------------- —- . ѵ- ... » ~ . -^ч К. Кротко спупаніе, кротко сѣда- ніе , кротокЪ взорѣ , кротко слово тебѢ да будетЪ. Конь уготовляется вЪдень брани, а отЪ господа помощь . Конь не ученЪ свірЪпЪ , и сынЪ самоволенЪ блуднікЪ будетЪ. Любяи своего сына, участітЪ ему раны. ЛевЪ ловітЪ ловЪ, а грЪси дѣла- ющіхЪ неправду. Лучше хлЪбЪ со сластію вЪ мірЪ, нежели домЪ. исполненЪ блага со сваромЪ. М
М. Мзда и дарове ослЪпляютпЪ очи премудрыхЪ. МужЪ двояэыченЪ огпкрыетпЪ со- вЪты вЪ сонміщи. МужЪ ярЪ прІтворяетЪ свары. Небо высоко, земля шірока , сердце же царево не облічно. Не оправдай себе предЪ богомЪ, и паче царя не мудріея. Не буди скорЪ языкомЪ твоімЪ, и лБнІвЪ и слабЪ вЪ дБлЪхЪ твоихЬ. Очи господни тмами свЪтлЬиши солнца есгпа , прозірающе вся пути человЪчи . Огнь паляіць угаситЪ вода, и мілостыня очістітЪ грЬхи. Обыкло покаряти не хотяіцихЪ насТл
насілство»ДавідЪ бо сіе, и исполіни многи • ПредЪ человЪкомЪ жівотЪ и смерть, и еже изволітЪ, дастся ему. Премудрость смиреннаго возне- сетЪ главу его, и гюсредѢ вел- можь посадігаЪ его. Помни судѣ, чаи отвѣта , и воз- даянія по дѢломЪ. разумѣй яко о всѣхЪ сіхЪ пріве- детЪ тя богѣ на судѣ. раба разуміва да любітЪ душа твоя, и не ліши его свободы. рвеніе и ярость умаляютЪ дни. Слава царева, чтіти повелѣнія его. Студѣ отцу ненаказанЪ сынѣ. СогрѣшілЪ ли еси, не пріложи кЪ тому, и о прежднІхЪ ти помоліся.
Таину цареву добро хранТти. ТерпБл'івЪ мужЪ , лучше ищущаго науки. Тіха дателя любітЪ богЪ. и у- уста царя сохрани, и о словесЪхЪ клятвы божія не тщіея. убога горда, богата лжіва, и ста- ра прелюбодЪя возненавТдЪхЪ. Удержаваяи мзду отЪ наемнікЪ , яко проліваяи кровь . ф. філософія исгпінная есть еже по- мніти смерть. фарісеискаго тщеславія огребаіея. фараонітскія жестокости отбЬгаи. ХранТтЪ законЪ сынЪ разумный, а иже хранітЪ не сытость, до- саждаетЪ . Храніся
20 Храніся буяго , да не пріимеши труда. Храни себе, паденію же братню не смЬися. Открывали тайну , погублястЪ и не имашь обрЪсти 55 и ОтЪ. ОтЪ зрака познанЪ будстЪ мужь, и срЪтснхемЪ ліца познанЪ бу- дстЪ умный. Д руга. ОтЪ ніщТхЪ друговЪ, таятся бо- гатыхЪ двери, свЪтлыжс дворы, богатымЪ любезны. Царь прсмудрЪ , утвержденіе есть людемЪ . Цареви ложно ничто же да глаго- лется . • . Царю слава во мнозБ языцЪ . во оскудѣніи же людей, паденіе сілному. Ч.
21 Чгпыи отца , возвеселітся о чадѢхЪ. ЧсловѢкЪ премудрЪ молчІтЪ до врсмене. Чада прелюбодѢевЪ не совершена будутЪ, и отЪ законопреступна ложа, сѢмя изчезаетЪ. ШірокЪ путь вводяи вЪ пагубу , и мнози суть входящій вЪ него. ШумЪ морскій, безумнаго слово: тяготітЪ бреги, не пгучнігпЬ луга. ШепотнІка и двоязычніка подо- баетЪ клясти. ЩсдрЪ и мТлостІвЪ Господь, но и правосуденъ. Щедраго рука не оскудѢетЪ. Щадігпся правсднымЪ богатство нечестівыхЪ. ’ Ю.
2 2 Юзніки вЪ тщіся . ЮродомЪ блюдіся. ЮдолітЪ и щая капля. Юрода же мудрыхЪ Ю. темн бліжняго посЪщати наріцати Камня, часто каплю- не научатЪ и вся кні'ги. , яко горка ти есть человЪку. мирну во со смерте память , имЪніи его жівущу. коль страшенЪ адЪ, коль лю- безенЪ рай. коль ЛЖІвЪ МІрЪ, коль слЪпЪ человЪкЪ , коль кратко время, коль долга вЪчность . Якоже стремленіе водное, тако . и се рдус
и сердце царево вЪ руцЪ божіей Ярость царева, посолЬ смсртенЪ Яждь яко челов’БкЪ, и не разгрс баи 9 да не воэненав! дЬнЪ бу деши кто сохранітЬ ая, и спасется. КонецЪ и богу слава.
Ч т ЧІСЛО ЦЕРКОВНОЕ И АрІѲМЕ- ТІЧЕСКОЕ. 5. Г. Д. Н. Д. I* г. 2. 4. у. б. 7. 8. 9. ю. ЛЬ б(. ГЬ ДГ. 6Ь ЗЬ 3(. нь дг. 1 т. 12. і 3. 14. іу. іб. 17. 18. 19. К* Л. ЛѴ Н. О* п. 1. р • ю. 30. 40. уо. 6о. 70. 8о. 90. юо. (. т. у. ф. ][• ф. ш. ц . 200. 300.400. 500. боо. 700. 8оо 900. жД« *г» • 1000. 2000. ^ооо. 4000. у ООО. бооо. цгД* 7000. 8ооо. 9000. іоооо. ино
ИНО ПОКАЗАНІЕ ВЕЛИКАГО СОЧІСЛЕНІЯ . ЕдІнЪ Десять Сто Тысяіца Десять тысящь Сто тысящь ЕдінЪ міліонЪ Десять міліоновЪ Сто міліоновЪ Тысячя міліоновЪ Ю юо іооо . іоооо іооооо юооооо Iооооооо іоооооооо IоооооОООо Десятьтысячьміліон: іоооооооооо Сто тысячъ міліон: іооооооооооо ОбЬЯВЛЕ-
й ОбЬЯВЛЕНІЕ ЧІСЛЛ ШКОДНАГО. 2 4 6 7 8 9 ю И И іб П і8 *9 20 21 > п III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
КВ кг Кй К5 КЗ ки кѳ м н 12 ‘ 23 ‘ 24 ч 16 а7 18 •• 29 30 3» 40 С 41 ' ?о П бо 70 8о 9о ІОО 200 ЗОО 400 < *7 XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX ххх XXXI хь хы ьх ьхх ьххх хс с сс ссс сссс
5-00 боо 700 8оо 900 юоо 2000 5000 4000 5000 бооо 7000 8ооо 9000 1ОООО 20000 30000 40000 50000 боооо 70000 80000 о ПС псс вссс псссс м мм МММ мммм ѵм ѴІМ ѴІІМ ѵіпм ІХМ хм ххм хххм хьм ьм ЕХМ ьххм ьхххм
р с гп ф X т (V Ц 90000 ІООООО 200000 }ООООО 4ООООО уооооо бооооо 700000 800000 900000 29 хсм см ссм сссм ССССМ СМ ССМ СССМ ССССМ ОССССМ МI л! о н ы. ІОООООО 2000000 3000000 4000000 ^оооооо боооооо 7000000 8000000 9000000 хсм ХХСМ ХХХСМ ХЬСМ ЬСМ ЬХСМ ЬХХСМ ьхххсм ЕХХХХСМ

юное т и ЧЕСТНОЕ ЗЕрЦАЛО или ПОКАЗАНІЕ КЪЖІТЕІСКОМ^ ОбХОЖДЕНІЮ, Собранное отЬ разныхъ Авторовъ. НАПЕЧАТАСЯ ПОВЕЛЕНІЕМЪ ЦАрСКАГО ВЕЛІЧЕСТВА вЪ САНКТЪпІТЕрбурх'Ь Лѣта Господня 17*7 > февраля 4 дня. 14 а

кЪ ЖІТ Е и с к. о му Собранное отЪ раэныхЪ Авторовъ. псрвыхЪ наТпаче всего должни дѣти отца и ма- теРь Л вел!кои чести 1] содержать. И когда отЪ родітелеи что имЪ приказано бы- вастЪ , всегда шляпу вЪ рукахЪ держать, а пред німи не вздБвать, и возлЬ ихЪ не садітіся, и прежде оныхЪ не засѣдать, при ніхЪ во окно всЬмЪтЬломЪ не выглядовать, но все потаеннымЪ образомЪ А сЪ велікімЪ
сЪ велік’імЪ почтенісмЪ, не сЪ німи врядЪ, но немного уступи позади оныхЪ кЪ сторонЪ стоять, подобно яко пажЪ нЪкоторыи или слуга. ВЪ домЪ нічего своімЪ имянемЪ не повелЪвать, но имянемЪ отца или матере, отЪ челядінцевЪ про- сітелнымЪ образомЪ требовать , развЬ что у кого оссблівыя слуги, которыя самому ему подвержены бываютЪ. для того, что обычаіно служітели и челядінцы не двумЪ господамЪ и госпожамЪ , но токмо одному господіну охотно служатЪ. А о кромЪ того, часто проісходятЪ ссоры и всл'ікія между ими быва- ютЪ отЪ того мятежи вЪ домЬ , такЪ, что сами не опознаютЪ , что кому дБлать надлежшіЪ. а. ДЪши неимЪютЪ безЪ имян- ного пріказу родішслского, никого брашіпь 5
жіпісиского обхожденія. 3 браніть,или поносітслными сло- вами порскать, а ежели то надо- бно, и оное они должни учініть вБжліво и учтіво. 3. у родітелеи рБчеи персбівать не надлежітЪ, и ніже прекословіть , идругіхЪ ихЪ сверстніковЪ вЪ рБчи не впадать , но ожідать пока они выговорятЪ . Часто одного дБла не повторять, на столЪ, на скамью, или на что иное , не опіратся, и не быть подобнымЪ деревенскому мужіку , которой на солнцЪ ляется, но стоять должни прямо. 4. без спросу не говорппь, а когда и говорить имЪ случітся должни они благопріятно , а не крікомЪ и ніже сЪ сердца , или сЪ задору говорііпь , не яко бы сумозброды. но все что имЪ гово- ріть , имЬстЬ быть правда истінная Л 2 НИ ва- шо
4 Зерцало ни прибавляя и не убавляя ничего, нужду свою благообразно вЪ прі- ятныхЪ и учтівыхЪ словахЪ пред- лагать, подобно якобы имЬ сЪ ка- кімЪ иностраннымЪ высокТмЪ лі- цемЪ говоримъ случілось, да бы они вЪ томЪ тако и обыкли. у. Не прілічно имЪ руками , или ногами, по столу всздЪ колобро- діть, но смТрно Ъсти . а вТлками и ножі'комЪ по торЪлкамЪ, по ска- терти , или по блюду не чертіть, не колоть , и не стучать, но должни пгіхо, и смУрно, прямо, а нсизбо- ченясь сІдЬть. 6- Когда родители, или кто другіц ихЪ спросятЪ, [поэовутЪ,] то дол- жни они, кЪ німЪ ошозватца и отвЪ- іцать тотчасЪ, какЪ голосЪ по- слышатЪ. И потомЪ сказать: что изволХтс государь батюшко; или г осу да-
жІтеТского обхожденія. у государоня матушка, или что мнБ прікажетс государь; а не такЪ, что, чего, што, какЪ ты гово- рішЪ, чего хочсшЪ. И не дерзостно отвЪіцать Да , такЪ , и ніже вдругЪ наотказЪ молвіть, нЪшЪ; но сказать : шакЪ мои государь , слышу государь-, я выразумЪлЪ государь , учіню такЪ , какЪ вы государь пріказали. А не смЪхомЪ дБлать якобы ихЪ презірая, и не слушая ихЪ повслБнія и словЪ. Но исправно прімѢчать все, что имЪ говорено бывастЬ, а многажды назадЪ не бБгать, и прежняго паки вдругорядь не спрашівать. 7. Когда имЪ говорііпь сЪлюдми, то должно имЪ благочінно.учшіво, вЪжлІво, разумно . а не много гово- рить. потомЪ слушать, и другіхЪ рЪчи нспсрсбівать, но дать все А 2 выго.
6 Зерцало I прсзірашь и не отмЪтатпь . выговоріть , и по томЪ мнѣніе свое, что достоіно, предЪявіть. Ежели слу чітся дЪло и рѣчь печалная , то надлсжітЪ при гпакіхЪ быть печалну, и имЪть сожалБніе. вЪ ра- достномЪ случае быть радостну, и являть себе весела сЪ веселыми. А вЪ прямомЪ дЪлЬ и вЪ постоян- номъ, быть постоянну, и другіхЪ людей разсудковЪ отнюдЪ не прсзірашь и не отмЪтать . но еже ли чіе мнБніе достоіно и годно, то похвалятъ и вЪ томЪ согла- іпатца. еже ли же которое сум- нітелно, вЪтомЪ себя оговоріть, что вЪ томЬ ему разсуждать не достоіно. А еже ли вЬ чемЪ оедіоріть можно , то учініть сЪ учтівостію и вЪжлівыми сло- вами , и дать свое разсужденіе на то, длячего. А ежели кто со вЬ ту по-
жТтеіского обхожденія. 7 пожеластѣ, или что повѢрітЬ , то надлежітѣ совѣтовать сколко можно , и повѣренное дѣло со- держать гпаіно. 8. Сѣ духовными должни дѣти вездѣ благочінно , постоянно , учтіво и вѢжлІво гогоріть, а глу- пости нікакои не предѣявлять . но о духовныхѣ вещахЬ и о чінѢ ихѣ , или духовныя вопросы предлагать. 9. Нікто себя самЪ много не хвали и не унічіжаи не стыди ] и ни срамоти, и ніже дѣла своего возвелічівая , разшіряи болѢ , неже- ли какЪ оное і дѢіствѢ состо’ітѣ , роду своего нужды не возвышай, чХнятЪ люди всегда которыя не вЪ давнѢ вЪ подлінномЪ и ні когда и прозванія безЪ ибо такѣ такія , токмо ПрО'
прославілісь. а особліво вЪ той зсмлЬ, г дБ кто знакомЪ, вссма не надлсжІтЪ того дБлать, но ожіідать, пока сЪ стороны другія похвалятЪ. іо. СЪ своіми или сЪ посторон- ней служітсли гораздо не сооб- щатся . но ежели оныя прТлЪжны, то такІхЪ слугЪ люби, а не во всемЪ имЪ вЪрь, для того, что они грубы иневЪжи [неразсудлТви] будучи, незнаютЪ держать мБры. но хотягпЪ прІслучаЪ выше своего господіна вознестісь , а отошедши прочь на весь свЬтЪ разглашаютЪ, что имЪ повЪрсно было. Того ради смотри прІлЬжно когда что хощешЪ о другихЪ говорить опасайся , чгаобЬ при томЪ слугЪ и служанокЪ не было . а имянЪ не у помінан но обіняками говори чшобЪ
жітеіского обхожденія. р чтобЪ дознатца было нсможно, потому что такія люди много прТложіть и прібавіть искусны. іі. Всегда недруговЪ’ заочно, когда они не слышатЪ , хвали , а вЪ прісутствіи ихЪ , почітаи, и вЪ нуждЬ ихЪ, имЪ служи, также и оумершІхЪ нікакого зла не говори. 12. Всегда время пробавляи вЪ дБлахЪ благочестныхЪ, а празденЪ и бсзЪ дБла отнюдЪ не бывай , ибо отЪ того случается, что нБко- торыя жІвутЪ лЪні'во, не бодро, а разумЪ ихЪ затмітся и иступил- ся » потомЪ из того добра нікакова ожідашь можно, кромЪ дряхлова тЪла и чсрвоточіны , которое сЪ лБности тучно бывастЪ. і]. Младый отрокЪ долженЪ быть бодрЪ, трудолюбівЪ, при- лБжснЪ ибсзпокоенЪ, подобно какЪ А с вЪ часахЪ
іо .зерцало вЪ часахЪ масгпнікЪ, для того что бодрый господінЪ ободряетЪ и слугЪ : подобно яко бодрый и рБзвыі конь учінястЪ сЬдока прілЪжна, и осторожна . потому можно отЪ части смотря на прілЪжность и бодрость или радЪнУе слугЪ при- знать , како правленіе котораго господіна состоітЪ и содсржітся. ибо не напрасно пословіца говорил- ся , каковЪ ІгумснЪ такова и братія. 14. ОтЬ клятвы чужелож- ства [ блуда ] игранія и піян- ства , долженЪ каждый отрокЪ себя велми удержать, и отЪ того бЪгать. ибо изЪ того нічто ино вырастастЪ, кромЪ велікои бЪды и напасти тЬлесныя и душевныя, отЪ тогожЪ раждастся и погібель дому его, и разореніе пожіткамЪ. іу. ИмЬстЪ отрокЪ наіпаче всЬхЪ
жігпеіского обхожденія. 11 всЬхЪ человЪкЪ прілЪжать, какЪ бы себя могЪ учініть благочестна и добродЬтелна; ибо не славная его фаміліа , и не высокой родЪ пріво- дііпЪ его вЪ шляхетство, но благо- честныя и достохвалныя его по- ступки . понеже благочестіе есть похвала юности, и счастіе благо- получное, и красота вЪстарости, того ради оный имЪетЪ по правдЪ тому подражать . то бо есть истінное избавленіе отЪ убоже- ства, и прямая подпора и посто- янной столпѣ богатству. іб. ИмЪетЪ прямый сущій ] благочестныи кавалерЪ быть смі- ренЪ, прівЪтлівЪ, и учтівЪ . ибо гордость мало добра содБваетЪ, [ пріносітЪ ] и кто сіхЪ трехЪ добродѣтелей не и/мБсгпЪ , оный не можетЪ превзоіти, и ніже между другіми
Зерцало другіми просіять , яко свБшіло вЪ темномЬ мЬстЬ , или каморБ. понеже что выше чІномЪ, то ніже смТренІемЪ быть должно, для того и три оныя добродЬтели: прівЪт- лівость , сміреніе , и учтівость , украшаютЪ не мало шляхетскую славу, а понеже искони старыя честныя люди оное сохраняли, того ради и юныя имЪютЪ оному подражать. 17. Младый чсловЪкЪ всегда имБстЪ сЪ благочестными и добро- дБтелными людми обходітіея , отЪ которыхЪ бы онЪ добру на- учітца могЪ. Также и сЪ такіми людми которые честное имя и непорочное жітіе имЪютЪ. А отЪ такіхЪ , которые легкомысленно и «лочесшно жТвутЪ, бЪгашь, яко бы отЪ яду или лютого мору, благо-
жітеіского обхожденія. т} благочестныя люди имѢютЪ отЪ юныхЪ почтены, превознесены , и возлюблены быть. А отЪ блоі’мя- нітыхЪ должни юныя остерегатіся, и отЪ ніхЪ бѣгать. Ибо токмо скажи , сЪ кѢмЪ ты обходішея , то можно прізнать, какое счастіе тебѢ впредь будстЪ. і8- Младый шляхгпічь, или дво- рянінЪ, ежели вЪ еуерціціи [вЪ обу- ченіи ] своей совсршенЪ. а наіпаче вЪ языкахЪ, вЪ конной ѢздѢ, тан- цованіи , вЪ шпажной бітвѢ » и можстЪ доброй розговорЪ у чі'нішь, кЪ томужЪ красноглаголівЪ и вЪ кнТгахЪ наученЪ, оный можешЪ сЪ такіми досуги , прямымЪ прі- дворнымЪ человѢкомЪ быть. 19. Прямый прі’дворныи человѣкѣ имѢетЪ быть смѢлЪ, отваженЪ , и не робокЪ, а сЪ государемЪ какімЪ говоріть
14 Зерцало говоріть сЪ велікімЪ почтеніемЪ. И возможетЪ о свосмЪ дЪлѢ самЪ предЪявлятъ , и доносіть , а на другіхЪ не имѢетЪ надѢятіся . Ибо гдѣ можно такого наіти, когпорыи бы могЪ кому такЪ вѢрснЪ быть, какЪ самЪ ссбѢ. Кто при дворѢ стыдлівЬ бываетЬ, оный сЪ порожніми руками отЪ двора отходгтЬ. ибо когда кто господіну вѣрно служітЪ, то надобно ему вѣрная и надеждная награда. А кто ища мілости служітЪ, того токмо мілосе нікто ради какой мілости дол- рдіемЪ награжаюшЪ. понеже женЪ кому служить кромѣ бога. А Государю какову ради чести и прібыли , и для времяннои мілости. 20. умный придворный чело- вЬкЪ , намѣренія своего и воли никому нс обьявляетЪ , да бы не
жігпеіского обхожденія. іу не упредтлЪ сво другой , которой иногда кЪ томужЪ охоту имЪетЪ. 2і. ПроЪзжеи огпрокЪ , имЪстЪ податлівЪ быть сЪ мБрою , смотря по состоянію своему. А особліво кЪпіБмЪ, которые ему заслужіли, а не кЪ лукавымЬ издЬвочнікамЪ и лстсцамЪ, которыя ему то гово- рятЪ, чего онЪ охотно слушаешЬ , являть себе податліва. 2 2. ОтрокЪ долженЪ быть весма учтівЪ и вБжлівЪ, какЪ вЬ словахЪ, такЪ и вЪ дБлахЪ: на руку не дерзокЪ и не драчлівЪ , такЪже имЪстЪ оной сгпрБтівшаго натри шага не дошсдЪ , и шляпу пріят- ны мЪ образомЬ снявЪ , а не мімо прошедши назадъ оглядоваясь по- здравлять. Ибо вЪжліву быть на словахЪ, а шляпу держать вЪ рукахЪ неубышочно , а похвалы достоіно. и лутчс
іб Зерцало и лутчс когда про кого говорятЪ: онЪ ссгпь вЪжлівЪ , сміренныи кавалЬрЪ , и молодсцЪ , нежели когда скажутЪ про которого, онЪ ссгпь спЪсівыи болванЪ. 23. ОтрокЪ имЪетЪ быть трезвЪ и воздсрженЪ, а вЪ чужіе дЪла не мсшагпца и не вступать, и ні чего что ему не касается не всчінать, и поводу кЪ тому не давать, но сЪ учтівостТю уступать. развБ что когда чести его кто коснет- ся , или порскать учнстЪ; то вЪ такомЪ случаЪ уступки небы- вастЪ , но по нуждБ прсмЪненіс закону дастся. 24. Младому человѣку не надлс- жТтЪ быть рЪзву, иніже довЪдыва- тся [вывЪдывать] другіхЪ людей таінЪ. і что кто дЬлаетЪ вЪдать не надлежітЬ. шакЪжс чужіхЬ пІсемЪ,
ж'ітсіского обхожденія. дснегЪ , или пюваровЪ , безЪ поз- воленія не трогать и не чітать , но когда усмотрТшЪ , что двое или трое тУхо между собою гово- рятЪ, кЪ німЬ не пріетупать, но на сторону огпдалігпея , пока они между собою переговорятЪ. 2$. Младый отрокЪ да не бу- детЪ пересмЪшлівЪ,или дурацкімЬ ни чего не на посмЬхЪ честь свою исправно охранять , и сЪ такими людми всчінати, и поводу кЪ тому не давать, чтобЪ его одурачили, и на посмЪхЪ передражніли . ибо оныя что кому вЪ домЬ учТнятЪ, того оставятЪ. и такія люди бываютЪ токмо обмансціки денежныя, и блюдолТзы . а ежели кто имЪ ни чего не дастЪ, то они ево б пере* чТнТгпь не
псресмЪхаютЪ , и вездѣ вЪ до- мЬхЪ поносятЪ . 16: Честный отрокЪ долженЪ остерегать себя отЬ неравныхЪ побратснсствЬ вЪ пітьЪ, чтобЬ сму о послЪ о томЪ не раскаяватся было. И да бы иногда новой его побратснікЪ не напалЪ на него безчестными и не обыкновенными словами, что часто случается . ибо когда кто сЪ кЪмЪ побра- тснство выпьютЪ, то чрсзЪ оное » и способѣ кЪ по- что прінужденЪ побратеннТка а особліво дается поводЪ терянію своея чести, гпакЪ, инои своего устыдітся . когда оной отречется, или напа- дстЪ несносными поносітслными словами . 27. Младыя отроки должни всегда между собою говоришь иносшра-
жі'теіского обхожденія* 19 иностранными языки, дабы тѢмЪ навыкнуть могли : а особліво когда имЪ что таінос говоріть случітся , чтобЪ слуги и служан- ки дознатся не могли , и чтобЪ можно ихЪ отЪ друг’іхЪ іуі'хЪ болвановЪ разпознать: ибо каждый купсцЪ товарѣ свои по- и чтобЪ не знаю- каждый купсцЪ 28. Младыя люди не должна ни про кого худого переговарі'вать, и ніже все разглашать, чшо слы- шатЪ. а особліво что бліжнему ко вредЬ , урону, иумалснію чести и славы касатіся можетЪ. ибо на семЪ свѢтЪ нѣіпЪ иного чувствТ- тслнѢс, чімЪ. бы богѣ до вѢла прогнѢванЪ, и бліжнеи озлобленЪ были, кромѣ сего. 29. Младые отроки не должни носомЪ храпѣть, и глазами моргать, б 2 и ніже
20 Зерцало и ніже івЬю и плЪча якобы изЪ повадки трести , и руками не ша- лить, не хватать , или подобное неістовство нечіні’ть, дабы отЬ издЪвки неучінілось вЪ правду повадки и обычая: ибо такія при- нятыя повадки, младаго отрока весма обезЪобразятЪ и остыжаютЪ такЪ, что потомЪ вЪ домЪхЪ, ихЪ псресмЪхая тЪмЪ дражнятЪ. 30. Младыя отроки, которыя пріѣхали из чужестранныхЪ краевЪ и яэыковЪ сЪ вслікімЪ иждівсніемЪ научіліеь, оныя имБютЪ подра- жать , и тщатіея , чтобЪ ихЪ не забыть , но совершеннѣе вѣ нтхЪ обу чатіея : а имянно чтеніемЪ по- лезныхъ кнігЪ , и чрезЪ обході- тслство сЪдругІми, а иногда что- лібо вЪнТхЬ пісать и компоновать, да бы не позабыть Языковѣ.
жігпеіского обхожденія. 21 р. Оныя, которыя вЪ иностра* нныхѣ земляхЪ не бывали, а лібо изЪ школы, или изЪ другаго какого мѣста ко двору пріняты бываютѣ, имѢютЪ предѢ всякімЪ себя уні- жать и смірять, желая отЪ всякаго научТтіся , а не всрхоглядомѣ смо- тря, надѢвЪ шляпу, яко бы пр!ко- вану на главѣ имѣя, прыгать, и гор- ді'ппся,яко бы нікого вЪ дѣло ставя: ибо такою гордою поступкою ненавість, что всякЪ другіхЪ компаніи его гнушагпца и бѣгать, потомѣ и посмѢянЪ и поруганЪ и посмѢянЬ и поруганЪ и получітЪ ссбѢ презТра- ніе и убытокЪ. 32. На свадбы и танцы младый отрокѣ не званЪ и непрІглашенЪ для полученія ссбѢ велікои чести и Славы отнюдЬ не ходи, хотя б а такой
такой обычаи и прінятЪ . ибо вЪ лервыхЪ, хотя незамужнія жены и охотно то відятЪ, однакожЪ свадебныя люди не всегда ради тому бываютЪ. и понеже не вначаи Л рішсдшѴя, прічіняютЪ возмущенія, а пользы отЪ нііхЪ мало бываетЪ, но часто отЪ такіхЪ нестроіныхЪ ПоступковЪ ссоры протсходятЪ что лУбо излішняго віна не могущи стерпЪть ,и самімЪ собою владЬть, нымЪ своТмЪ невЪжствомЪ подастЪ кЪ ссорЪ прУчтну, или не званной похощетЪ посЬсть званнаго , и пібмЬ возбудУтЪ велікос неспокоі- ство; ибо говорится> кто ходУтЪ не эванЪ , тотЪ не отходІтЪ не Не надлежУтЪ болши чести и ласки пріимать, нежели какЪ кто можетЪ
жітеіскаго обхожденія. 13 позывается , на но быть, ибо услуга для отслуги вЪ гости звана бывастЪ , а не мысли ссбЪ акибы тебЪ кпю чЪмЪ долженЪ оное чінгть. 34. Не малая отроку есть краса, когда онЪ сміренЪ а не сам велікую честь ожідаетЪ пока его танцевать, или кЪ столу итти сЪ другіми прігласятЪ, ибо говорітся: смі'рс- ніе молодцу ожерсліе. ЗУ- Младыя отроки не имЪютЪ быть насмЪшлівы, и другіхЪ людей рЪчи нспревраіцать , и иначе не толковать, и ніже другіхЪ людей пороки и похулки внушать и пред- являть : ибо хотя про кого гово- рітся , чего онЪ можетЪ быть и не слышітЪ , однакожЪ со врсмя- нсмЪ и ему сказано будетЪ , 6 д и піБмЪ
СВОІ’хЬ 24 Зерцало и тЪмЪ онЪ на гнЪвЪ пріведенЪ и озлобленЪ искать будетЪ случая со врсмянемЪ , то потаенно от- метіть , ибо хотя кто и долго молчТтЪ, токмо злобы не забудетЪ. 36. ИмЪютЪ младыя отроки всегда началствующіхЪ своіхЬ какЪ при дворЪ , такЪ и внЪ двора , вЪ вслі'комЪ почтеніи и чести со- держать. подобно какЪ сами себЪ хотятЪ, чтобЪ они вЪ такой службЪ превознесены были. Ибо честь какову они нынЪ онымЪ показу- ютЪ, со врсмянемЪ и имЪ такаяжЪ показана будетЪ. 37. Когда при дворЪ , или вЪ дру- гіхЪ дЪлахЪ явТтца надлежітЪ, то должно вЪ такѴхЪ церемон!яхЪ, того не пріглЪжно вЪ которыхЪ напрсдь бывали и не учУвалісь , прісматрівать, какЪ вЬ томЪ тЬ посіпу-
яЛтеІского обхожденья. ау поступаютъ, которымЪ оное дѣло приказано. и прімЪчать , похваля- ютЪ ли ихЪ или хулятЪ, и хоро- шоль они вЬ томЪ поступали или плохо. Слушать же и прімЪчать вЪ чемЪ оныя погрѢшіли , или что просмотрѣли. 38- Каждый осторожной и высоко- умный кавалсрЪ, имѢстЪ прілѢжно подражать , чтобЪ не оалобіть друга своего вымышленными лож- ными и льстівыми поступки, ибо, ежели другой то прізнаетЪ тогда оной за недруга себЪ его почтетЪ, и нікогда ему вЪрІть не будетЪ, но отбѣгая его, за лукаваго чело- вѣка разглашать будетЪ. Зр. ОтрокЪ во всѢхЪ пІрахЪ . банкѢтахЪ и протчіхЪ торжествахЪ и бесѢдахЪ, которыми онЪ равен- стніковЪ своіхЪ потчівастЪ а б е отЪ-
отнюдЪ нікакои скупости или гра- бітелства да нсявляетЪ, да бы не прі'знали гости. Ибо вЪ шомЪ по- знавается, и вЪ томЪ замыкается сго честь, разумЪ, и слава: когда онЪ самЪ не хощетЪ во всякой домЪ на подобіе дураковЪ вЪ комедіи б'Бгагпь. Ибо надобно разсуждать, что которой прізванЪ , такожЪ, а можетЪ быть и лучшій, вЪ домЪ своемЪ пріготованЪ обЪдЪ имЪетЪ, нежели какЪ у него изготовлено есть. А что званной прішслЪ на обБдЪ, и то оной токмо для со- дсржанія дружбы и добраго согласія учінілЪ. Ибо какЪ выше упомя- нуто, должснЪ честной отрокЪ по состоянію своему и по-преимуще- ству податлівЪ и тчівЪ быть, а не для худой собственной своей прі- были имя свое вЪ огласку пустіть, и опорочилъ. 40.
жітеіского обхожденія. 27 40. Хотя вЪ нынЪшнее время безмѣрная скупость у нЪкоторыхЪ За обычаи прінята, и оныя хотятЪ сЬ за домодержавство почітать , токмо чтобЪ могли денегЪ ско- піть , не смотря на свою честь , и не храня славы. Но отрокамЪ надлежішЪ знать что они сімЪ способомЪ вЪ безчестіе и йена- ві’сть прійти могутЪ , и такіхЪ людей нимало непочІтаютЪ, по- неже они дснги болши любягпЬ, нежели самііхЪ себя , и бліжняго своего, и такой мыслітЪ , что доволно и того, что другой про него вЪдаетЪ, что онЪ богатЪ. ибо толь помощи можетЪ оное добро [которое кому нсползустЪ] какЪ зло, которое кому невредітЪ; особлТво имЪетЪ породный шлях- тічь отЪ сея прелестныя добро-
іооо рублевЬ пріходу щсгпЪ сЪ ггіЬмЪ равснЪ 28 Зерцало дѣтели остерегатца. Ибо оная протівітся любви кЪ бліжнему , безЪ нея же не возможно спасгпіся. ибо такое ремесло тѢмЪ за обычно, которыя имѢютЪ нечіетую со- вѣсть и протівную вѣру : яко жіды, мошенніки , и обманіціки. 41. Также излішняя роскошЪ и пріхотлівыя протари, $Ѣло не- похваляются. а на пр'імѢрЪ: когда кто вЪ годѣ іооо рублевЪ пріходу имЪетЪ, хощстЪ сЪ тѢмЪ равснЪ быть, которому побооо пріходітЪ, для того и говорітся: надобно держать по пріходу росходЪ. 42. Когда который породный отрокЪ кому что обѢщастЪ дать, подаріть, или ино что учініть долженЪ, то надлежітЪ ему вскорѣ учТніть, не откладывая на долго, ибо вЪ двое пріятно бывастЪ, и болши
жігпсіского обхожднія. 29 и болши того одолжаетЪ, когда вскорЪ что со держано будетЪ. для того говорітся: кто скоро даетЪ, оной сугубо даетЪ. 43. ВсБ , которыя что кому обЪщаютЪ, и ді'тся, чтобЪ какЪ возможно без мЬютЪ прілЪжно тру- оное исполнішь , и убытокЪ себЪ прежде обЪщанія отлагателсшва хотя вЪ томЪ понесть, или должно на псредЪ доволно размы- сліть. ибо такого человѣка не много почітаютЪ, которой слово свое премЬняетЪ, понеже пословіца гласітЪ: не молвя слова крЪпісь, а давЪ слово держіеь. а особліво должны шляхетныя сіе хранить. оныхЪ бо постоянство имЪетЪ быть безсмертно и непремЪнно, а не имЪетЪ глупой оной посло- віцы слЬдовать , что говорітся? обЪща-
обощать, тло дворянски, а слово держать , то крестьянски . но вЪдаи себЪ, что и такая есть пословТца. солжи люди не мрутЪ, а впредь вЪры неімутЬ. и конечно крестьяніна лутче почтутЪ , нежели дворянТна , которой шля- хстского своего слова и обЪщанія не исполняетЪ и не сохраняетЪ: огпЪ чего и нынЪ случается, что охотнЪе мужіку , нежели дворя- ніну вЪрятЪ. 44. Еще же отрокЪ да будетЪ во всЪхЪ своІхЪ службахЪ прі’лЬ- женЪ , и да служітЪ сЪ охотою и радЬнТемЪ. ибо какЪ кто служітЪ, гпакЪ ему и платятЪ. по тому и счастіе себЪ получаетЪ. 45*. ВЪ церквЬ имЪстЪ оной очи свои и сердце вссма кЪбогу обра- тить иустрсміть , а не на женской полЪ
жітеіского обхожденія. 31 полЬ, ибо домЪ божіи, домЪ молі- твы, а не вертепЪ блуднічси , но увы коль часто случается і что тЬмЪ другія соблазняются и пода- ютЪ злой прімЪрЪ. понеже простыя смотрятЪ болши на знатныхЪ , паютЪ, но кто хощетЪ быть знатнЬішіи вЪ чі’ну, оной долженЪ вездБ вЪ страсЬ божіемЪ и благо- чінствЬ псрвымЪ себя содержать. 46. Когда сЪ кЪмЪ случатся говоріть, то должни они сЪ тою персоною учтіво и прілЪжно гово- ріть , а не такЪ прігпворять себя, яко бы не охотно кого хотятЪ слышать, и ніже задомЪ кЪ кому обращатся, пока кто говорітЪ. ибо сіе есть прізнакЬ гордости и непочітанія, понеже оной сЪ кБмЪ шы говорішЪ, можетЪ разумЪть, вослібо
Зерцало вослібо онЪ «пебЬ не годенЪ, иди рЪчь его тсбЪ протівна, развЬ что случітся другому важная прітчіна такЪ поступать , то надобно позволенія пспросіть, и оговорітся для такой продерзости и неучтівосгпи. непріетоіно также когда сЪ кБмЪ говорішЪ , быстро вЪ глаза смотрЪть , яко бы хотЬлЬ кого насквозь провідЪть, но при да бы ему Ні’кгпо не имЪетЪ повЪся сЪ какою ревностію, осамкою, и постоянствомъ кто что расказы- ваетЪ и говорітЬ , можно по шомЪ отвЪщать. 47- голову и потупя глаза внізЪ по уліцЬ ходіть, или на людей косо взглядовать, но прямо а не согну в- іпУсь ступать, и голову держать пряможЪ , а на людей глядБть весело
жігпеіского обхожденія. весело и пріятно сЬ благообраз’ нымЪ постоянствомъ, чтобЪ не' сказали : онЬ лукаво на людей смотрІтЪ. 48- Когда о какомЪ дЪлЬ сумнЬ- васшся , то не говори того за подлТнную правду, но или весма умолчи , или объяви засумнппслно, да бы послЬ , когда инако окажет- ся, тебБ ‘нспрічтено было вЬ в'іну. цамЬ, не должно давать злаго при- кладу , и прсдЪ німи нікакова со- блазну не чініть, и ніже допускать , чтобЪ они всякіми глупостми хозяіну подлсщалісь, какЪ обыча?- но такія люди дЪлаютЪ, но дер- жать ихЪ вЪстрасЬ, и болше двухЪ кратЪ , ві'ны не сиущать , но вы- гнать изЪдому. ибо лукавая л'ісіца нрава своего не персмЪнІтЪ.
34 Зерцало 5*0. Когда кто своІхЪ домашніхЪ вЪ сгпрасЬ содсржітЪ, оному благо- чінно и услужено бываетЪ , а слуга можешЪ отЪнего научппіея, и другіе его равестні'ки за разум- наго его почішать будугпЪ. ибо раби по своему нраву невЬжліви , упрями, безсгпыдліви , и горди бывающЬ, того ради надобно ихЪ смірять, покарать иуніжатпь. уі. Не надлсжі'тЪ оіпЬ слуги терпЬть, чптобЪ онЪ персговарівалЪ, или какЪ песЪ огрызался , ибо слуги всегда хогпягпЪ больше права имЪть, нежели господі'нЪ: для того не надобно имЪ того попущать. 5*2,» Когда кто мсжЪ своіми слугами прісмотрітЪ одного мя- тежника , и заговоріціка, [переговор- іціка] то вскорЪ такого надобно отослать., ибо отЪ одной овцы паршівои*
жітеіского обхожденія. 3 $* паршівои,все стадо пострадать мо- жеіпЪи нЪтЪ то убогой гордой , ] зачалась : вЪ ніщескои гордости мерзостнѣе,какЪ нахалл'івои , и про- ливной слуга, отЪ чего и пословіца 5-3. КЪ онымЪ,которыя исправно служатЪ, должно быть склонну и вЬрну , и вЪ дЬлахЪ ихЪ спомогать, защищать , и ихЪ любіть, предЪ другіми повышать, и договорную Мзду исправно вЪ прямый срокѣ- платіть : то на протівЪ того, и ему болше счастія и благословенія будетЪ отЪ бога, и не дастЬ прі- чіны , чтобЪ сго порскали, какЪ инако у ніхЪ обычаи дѣлать. а особліво, когда кто ихЪ извѣстную мзду задержітЪ: какЪ нѣкоторыя порскали, какЪ особліво, когда кто ихЪ извѢстну вЪ шомЪ мало совѣсти имБютЬ. И’
погахЪ и острогахЪ быть, 36 Зерцало у 4. Непріеіпоіно на свадбЪ вЪеа- погахЪ и острогахЪ быть, и тако танцовать , для того что тЪмЪ одежду дерутЪ у жснского полу, и велікіи звонЪ прічіняютЪ остро- гами , кЪ томужЪ мужЪ нетакЬ поепБшенЪ вЪ сапогахЪ, нежели безЬ сапоговЪ , у у. Такождс когда вЪ бесБдБ, или вЪ компаніи случітся вЬ кругу стоять, или сідя при столЬ, или между собою разговарівая, или тонцуя , не надлежітЪ не пріл’ічнымЪ образомЬ плевать , но на сторону» ' » г дБ много пріими харкошіны ни кому вЪ кругЪ а ежели людей , вЪ платокЪ, атакЪ невЪжлівымЬ образомЪ вЪкаморЬ,или вЪцеркви не мечи на полЪ, чтобЪ другІмЪ огаЪ того незгадіть» или отЪиди вЪ каморЬ то для
жіпісіского обхожденія. 37 для того кЪ сторонЬ, [ или за окошко выброси, ] да бы никто нсвідалЪ , и подотри ногами іпакЬ чісто , какЪ можно . уб. Нікто честновоспітанныи, возгреи вЪ носЪ не втягастЬ . по- добно какЪ бы часы кто заводілЪ, а потомЪ гнуснымЪ образомЪ оныя внізЪ не глотастЪ, ноучтіво , какЪ вышеупомянуто, прісптоінымЪ спо- собомЪ испражняетЪ и вывергаетЪ. у 7. рыгать , кашлять , и подоб- ныя гпакія грубыя дЬіствія вЪ ліце другаго не чіни, или чтобЪ другой дыханіе и мокроту желудка, кото- рая востаетЪ, могЪ чувствовать , но всегда лібо рукою закрои, или отворотя ротЪ на сторону, или скатертію, или полотенцемЪ при- крои . чтобЪ нікого не коснутца, тБмЬ сгадіть. В з 57
38 Зерцало 58. И сія есть немалая гнус- ность когда кто часто сморкаетЪ, яко бы громко и тБмЪ или вЪ вЪ трубу пірубііпЪ, или чхаегпЪ , будто крічітЪ . вЪпр’ібыТпТи другіхЪ людей, церквБ дБтси малыхЪ пу- и устрашаетЪ. ще же «Бло непрістоУно когда кто платкомЪ или перстомЪ вЪ -носу чістітЪ, яко бы мазь какую мазалЪ, а особліво при другТхЪ честныхЪ людехЪ, бо. Когда тебя очемЪ спросятЬ, то надлежітЪ тебЪ отозватца, и дать отвБгпЬ, какЪ пріетоіно , а не маши рукою и не ківаи голо- вою, или инымЪ какімЪ непріепгоі- нымЪ образомЪ, на подобіе нБмыхЪ, которыя прізнаками говорятЪ или весма ни какой і_ не даютЬ. 1 > отповЪди
39 , когда будешЪ вЪ или на уліцЪ людсмЪ вЪ глаза не смотрѣть , яко сквозь кого хошБлЪ редЪ вышшімЪ сего евЪіпа жТшеі'ского обхожденія. 6і. Должно церьквБ , ні когда 1 бы иэЪ ихЪ на провідЪть, иніжсвездЬ заглядоват- ся » или ротЪ роз'іня ходііпь яко лБнІвыи осслЪ. но должно итши благочінно » постоянно , и смірно, и сЪ такІмЪ вніманіемЪ молітца , яко бы предЬ вышшімЪ сего евЪіла монархомЪ стоять довлБло. 62. Когда кого поздравлять, то должно нс головою ківать и ма- хать , яко бы отЬ поздравляемаго взаимной чести требовать, а осо- бліво будучи далеко, но надобно дожідатіея покабліже вмЪспіЬ соЬ дутца • и ежели другой тогда взаимной чести тебЬ не отдаетЪ, то опослЪ его нікогда впредь нс поздравляй , ибо честь есть того, п л кто
или чтобЪ вЪ домЪ прІбЪ 40 Зерцало кто тебя поздравляетЪ а не твоя. Младый тляхтічь , или отрокЪ всегда долженЪ быть охочь кЪ наученію всякого добра, и что сму прілі'чно быть можсіпЪ, и не имЪетЪ дожідатца пока кто его о томЪ попросітЪ, или потребуетЪ , или чтобЪ за німЪ для того вЪ домЪ прІбЪгали. а наіпаче пла- тіть возмездіе служагцімЪ ибо вЪ томЪ есть вслікіи грЪхЪ ипорокЪ» когда кто у кого кровію заслужен- нуюитрудомЪ выработанную мзду наемнічу удержітЪ . како младый отрокЪ ДОЛЖЕНЪ ПОСТУПАТЬ , КОГДА ОНЫИ ьЪ 6есЪдЪ сЪ другіми сиди тЪ. К,Огда прілучітся іпебЪ сЪ дру- гіми за столомЪ сТдЬть, гпо содержи себя вЪ порядкЪ по сему правілу,
жігпеиского обхожденія. 41 правілу: вЪ первыхЪ обрѢжЪ свои ногти да не явішея яко бы оныя бархашомЪ обшішы. умой руки и сяди благочінью, сіди прямо и не хватай первой вЪ блюдо, не жри какЪ свинія , и не дуй вЪ ушное чтобЪ вездѣ брызгало , не сопи егда яси, первой не піи , будь воз- держенЪ, и бѢгаи. піянства, піи , и яждь сколко тебѢ потребно вЪ блюдѣ будь послѣдній когда часто тебѣ прсдложатЪ, то возми часть изЪ того , протчес отдай другому , и возблагодари ему. руки твои да не лежатЪ долго на та, леркЪ, ногами вездѣ не мотай , когда тебѢ піть не утіраи [ рта] губЪ рукою., но полотенцохмЪ, и не піи пока еще піщи не прогло- тілЪ. не облізываи псрстовЪ, и не грыэи костей, но обрѣжь ножемЪ,
42 Зерцало зубовЪ ножемЪ не чісгпи , но зубо. ЧІСЕПКОЮ , и одною рукою прікрои роггіЪ когда зубы чТстішЪ , хлЪба прТложа кЬ грудямЪ не рЬжЪ , ЪжЬ что прсдЪ тобою леж?тЪ, а индБ не хватай . ежели передЪ кого положіть хощешЪ, не прімаи перс- тами какЬ нЬкоторыя народы ныніэ обыкли . надЪ Ъствою не чавкай, какЪ свМя, и головы не чеши ,непроглотя куска не говори, ибо такЪ дБлаютЪ крестьяне . часто чіхать ,сморкать , и кашлять не прУгожо . Когда яси яіцо отрЪжЪ на предъ хлЪба, и смотри чіпобЪ притомЪ не вытекло ,й яждь скоро. яТшнои скорлупы не разбіваи, и пока яси яТцо, не піи, между тЪмЪ не замарай скатерти, и необлізываи перстовЪ, около своей талерки не дЬлаи забора изЪ костей, корокЬ хлЪба
жТтеТского обхожденія. 4^ хлЪба и протчаго . когда проста- нетЪясти возблагодари бога, умой руки и лі'цс , и выполощи роіпЬ. коімЪ обр азомЪ им’ЬетЬ отрокЪ поступлть мЕЖду чуждыми. |^огда [^куда] вЪ которое мѣсто пріидсшѣ, гдѢ ядягпЬ или пьютЪ, тогда поклонясь поздравь имЪ кЪ піщЪ ихЪ. и ежели поднесутЪ тебѢ пппь , отговарівдіся отчасти, по томѣ поклонясь пріими и ПІИ вѢжлі'во благодари того, кто тебѢ далЪ мспіть. и уступи назадѣ пока тебя отправятЪ, когда когб сЪ тобою говоріть станетЪ , то вЬ стань и слушай прТлѢжно чшо онЬ тебѢ скажсгпЬ , да бы ты могЪ одумався на оное отвѣтѣ дать, будс что наідешЪ хотябѣ чгйо нібыло
44 Зерцало нібыло, отдай оное назадъ, платья своего и кнігЪ береги прілЪжно апоугламЬ оныхЪ не разбрасывай, будь услуженЪ , и ободномЪ дЬлЪ дважды себЪ пріказывагпь недаваи: и гпакімЪ образомЪ получішЪ міло- сгпь. Охотно ходи вЪ церквы , и вЪ школы , а не мі'мо ихЪ . инако бо поідетЪ путсмЪ, которой ведстЬ вЪ погібель. не перссмЪхаи, нс осуждай, и ни прокого нТчего зла не говори , да не постігнетЪ и тебя зло. Нікакос .неполезное слово, или непотребная рЪчь да не изыдстЪ изЬ устенЪ твоіхЪ. всякой гнЪвЪ, ярость, вражда, ссоры, и злоба да отдалился отЪ тебя, и недВлаи, ни пріуготовляй ни какі’хЪ ссорЪ: все , что дБласшЪ, дЪлаи сЪ прі- лЪжаніемЪ , и сЪ разсужденіемЪ » то
жітеіского обхожденія. 4у то и похваленЪ будешЪ. Когда ты вѣрно обходісся, то и богу благопріятно , и такЪ благополу- чно тебЪ будетЪ . А ежели ты не вЪрно поступаешЪ , то нака- занія божія немінусшЪ, ибо онЪ відітЪ всЪ твои дЪла. Не учісь какЪ бы тебЪ людей обманывать, ибо сіе $Ъло богу протівно, и тяжкой имаши зато дати отвЪтЪ: непрезіраи старыхЪ или увЬчныхЪ людей, буди правдівЪ во всЬхЪ дБлЪхЪ. Ибо нБтЪ 5лЪя порока вЪ отрокЬ , яко ложь, а отЪ лжи раждастся кража , а отЪ кражы пріходітЪ веревка нашЬю. Нсвы- ходи изЬ дому твоего безЪ вЪдома и воли родітелси твоіхЪ, и начал- ніковЪ, и ежели ты посланЪ будешЪ, то возвратіеь паки вскорЪ. нс оболги ни кого ложно , ни изЪ двора
усмо- самЪ тебя наказусіпЬ и поч'ітаи сго которой тебЬ за та- всякого 46 Зерцало двора ни во дворѣ вѣсгпси непере- носи. не смотри надругіхЪ людей что они дЪлаютЪ , или какЪ жи- вутЪ , ежели за кЪмЪ какой порокЪ усмотрішЪ бсрегісь самЪ того, а бу де что у кого доброе трі'шЪ , то не постыдісь тому слѣдовать. Кто благодари , кова л добра желаетЬ. ГлЪ двое таіно между собою ГоворятЪ, тамЪ не преступай, ибо подслушіваніе есть безстыдное невЬжство. Когда тсбЬ что пріказано бу- дстЪ сдЬлашь , то у правь самЪ со всякімЪ прілБжанісмЪ, а отнюдЪ на своіхЪ добрыхЪ пріятелей не надБіся и ни на кого не уповай.
жігпеіскаго обхожденія. 47 ” * * л- х-- ѵ ~ ~ * « • 0 И ДОбрОдѢтЕЛЕИ ВѢНЕЦЪ . Состоящей вЬ послѣдующихъ двадесятц добродѣтеляхъ. А имянно • фхота, и любовь кЪ слову, и службЪ божеи , истінное по- знаніе бога , страхѣ божіи, смі- реніе, прізываніе бога, благодаре- ніе , исповЪданіе вѣры, почітаиіс родііпслемЪ , трудолюбіе , благо- чініе , прівЪшлівость, милосердіе , чіетота піЬлесная, сгпыдлівость, воздержаніе < цѣломудріе , береж- ливость , щедрота , правосердіе , и молчалівость, и прошчая. I. Первая добродѣтель, кото- рая благонравной и благочестнои дЪвіцЪ прілічна и прігожа. есть охота и любовь кЪ слову божію, и правой вБрЪ. охотно хо^ішь ьЪ
божія , и прімЪчать и святому катіхісісЪ про- 48 Зерцало вЪ церкви , и вЪ школы, учітца чітагпь , пісать, и молітцд прі- лБжно, слушать словеса оное размышлять , охотно , кЬ исповЬди Врічасітю ходить , ] сто и со истолкованіемЪ сЪ нЬко- тпорыми псалмами, и прітчи святаго писанія наізустьумЬть , и протчая. 2,. Вторая добродЪтель дЬвіцы есть: истінное познаніе бога, и слова его, правое разумБніе вЪ тво- реніи божіи , и вЪ артікулахЪ, или нленахЪ нашея православныя вЪры. $• Третія добродБтель дБвічес- кая есть,дБвіческои сшрахЪ кЪ богу, когда человЪкЪ размышляя гнЪвЪ божіи за грБхи своя, огпЪ сердца убоПпся, и гнБва божія, и страш- наго сго суда устрашітся , грБха убЪгнстЪ , богу и родітелемЪ сЪ дол-
жіпіеіекого обхожденія. 49 сЪ должнымЪ почтсніемЪ и послу- шностію докорітся . по воли божіей , все свое а наіпачс и по слову его, намѣреніе управлять 4. Четвертая дѣвіческая добро- дѣтель есть сміреніе, когда всякЪ вЪ истінномѣ сгпрасБ божіи свою собственную слабость прізнаетЪ, и всѢмЪ сердцемѣ себя богу под- вержетЪ, какЪ вЪ прінадлежащіхЪ дЪлахЪ прізванія своего, которыя сЪ помощію божіею зачінаетЪ такЪ и наказаніи , и вЪ пріятномЪ крестѣ, которой сЪ тсргіЬнІемЪ ипокоре- ніемЪ носітЪ, притомЪ бліжнему своему надлежащую и должную честь являетЪ. у. ЗдБ послБдуетЪ пятая дѢв!- ческая добродѣтель, то есть: молітва и прізываніе бога, когда
человѣкѣ отЪ всещедраго бога, которой вЪ словѣ евангелія своего и вЪ сынѣ свосмЪ открылся, вся- кіхЪ вѢчныхЪ иврсмянныхЪ даровЪ просігпЪ, и уповастЪ, что услы- шанЪ будетЪ по обѣщанію хода- тая Господа Іисуса Хріста. 6. Шестая добродѣтель есть благодареніе во первыхЪ кЪ богу, когда кто сердцемЪ и устнами исповѢ дустЪ, что всякое благо не отЪ себя, но отЪ бога получаемо бываетЪ . по томЪ и ко благодѢ- телнымЪ людсмЪ , когда кто прізнастЪ и исповѢдустЪ , что отЪ д ругова получілЪ благое, и нсіпокмо оному на словахЪ являть себя благодарна , но и дѢломЪ оное воздать, и наградТть должно по возможности.
жітеіскаго обхожденія. 51 7. ВЪ седмыхЪ' слѢ дустѣ испо- вѣданіе вѣры, вЪ которомЪ хрі- стіанінЪ твердую и постоянную волю , и хотѢніе имѣстЪ прсдѣ богомѣ, ичсловѢки, чістое ученіе евангеліа исповѣдать , и при птомЪ исповѣданіи и вѢрБ остава- четвертои должное тТся, не смотря ни на какой страхЬ , завіеть» напасть, и муку изгнанія. 8. Осмая дѣвственная добро- дѣтель касается заповѣди , то есть : почтеніе родітелемЬ , и онымЪ, которыя ютпЪ . сія добродѣтель весма прс- изящна , безмѣрно вмѣсто ихЪ быва- и у к ра шастЪ дѢві цЪ лѢпо . ибо Соломонѣ самЪ вЪпрТтчахЬ, вЪ главѣ первои, о сси тако глаголетЪ: оное есть предівиое украшеніе главѣ, Г 2 и яко
и яко грівна златая о выи ихЪ. Того ради бываюпіЪ такія дщери родІтелемЪ своІмЪ, и другІмЪ чесшнымЪ людемЪ благопріятны, угодны богу , и получаглЪ мілость не пюкмо родителей своІхЪ, но и отЪ непріятелей , яко ІсторТа сві- дои дщери , которая матерь свою плененную, юже непрія- тель хотя гладомЪ вЪ тсмніцЪ умертвіти, таіно посѣщая , вЪ темніцЪ сосцами своіми гладЪ ея утоляла, и чрезЪ долгое время тако жІвотЪ ея спасала, что увЬдавЪ рімляне, сЪ вслікою уго- дностію матерь ея свободіли , и сломавЪ оную темніцу , на мЪстЪ томЪ церковь сосшроіли , которую церковь страха божія имяновали. и шако сія добродЪшедь есть исті-
жіпіеіского обхожденія. Н истіннои прізнакЪ сущаго дЬвіче- скаго смтрснія , и страха божія. ілакЪ же потрсбусшЬ честь, дабы родітелеи своіхЪ, или оныхЪ, ко- торыя вмБсито ихЪ бываютЪ, по повелЪнію божію за отца и матерь свою почТтать . оныхЪ бо самЪ богЪ устроілЪ , и уставТлЪ , да чрезЪ ніхЪ и мы дЬіствовать бу- демЪ . того ради должно имЪ отЪ сердца всякого добра желать, и оныхЪ велми почішать , яко вышній дарЪ отЪ бога на земли честно содержать, честно о ніхЪ мысліть и говоріть , оныхЪ за мудрыхЪ и благочссшТвыхЪ людей почітать, и со особлівымЪ почтс- нІсмЪ и смТренісмЪ кЪ німЪ г о во* рііпь, яко СірахЪ во главЪ седмой упомінаетЪ • чти отца твоего всЪмЪ ссрдцсмЪ, и не забуди коль Г 5 горко
54 Зерцало горко бысть матери о тебЪ. Товія вЪ главЪ четвертой: Чти матерь твою во вся дни жівота твоего , воспомяни коліки на- пасти имЪла носяи тя воутробЬ своей. 9. НынЪ пріступімЪ кЪ девятой доб родители , которая младымЪ дЪвіцамЪ прістоіна , а оная есть трудолюбіе , да бы чсловЪкЪ изЪ младости прівыкалЪ кЪ работЪ, и мыслілЪ, длячего оная ему отЪ бога наложена и опредѣлена, и когда кто оное отправлястЪ, что званію и чУну его прінадлежітЬ, то оной и благословеніе наслЪдітЪ. при томЪ должно все попеченіе мысли, и прілЬжаніе, кЪ тому устреміть, да бы то что вЪ прі- ЗванномЪ чінЪ дБлать ему пове- лЬно , со всякімЪ прілБжаніемЪ, вЪ рно*
жітеіского обхожденія. у у вѣрностію, охотою, скоростію и постоянствомъ исправіть могЪ, богу вЬ честь и во всенародную пользу* іо. Десятая дЪвіческая добродѣ- тель называется благочініе , и постоянство , когда человѣкѣ все свое злое желаніе, похоти, и пре- лести, тако обуздавЪ воздсржітЪ, что вЪ рЪчахЪ , вЪ поступкахЪ, и вЪ дѢлахЪ всегда всякой усмо- іпріть можетЪ, что сердце оного богобоязліво, любяи благочініе и постоянство , а прошІвЪ того ненавідяи всякіхЪ злострастіи , и легкомыслія бЪгая. и гпакімЪ образомЪ обрящетЪ мілостъ отЪ бога, и отЪ человѣкѣ получітѣ ссбЪ благодать. вЪ протчсмЪ имѣютЪ младыя дѢвы , и младыя жены • всегда вЪ благочініи обучатца ,
и гдѣ ни будучи , вездѣ, хотя на постслЪ вЪ домЪ , на торжіщЪ» науліцЪ, вѣцерквЪ, или вЪбссЪдЪ, или вЪ банЪ, коліко можно по- дражать постоянству, яко оссмЪ Апостолѣ ПавслЪ напомінаетЪ кЪ рімляномЪ во 12 главЪ*. подра- жаете постоянству предЪ кіи- ждомЪ: а протпівЬ того должни вся- кіхЪ побужденіи кЪ злочінству, и всякой злой прелести бЪгать; яко влыхЪ бесЪдЪ , нечістаго обычая легкомысленныхъ и прелсстныхЪ одеждѣ , блудныхЪ пІсмЪ, блуд- ныхЪ пЪснси , скверныхЪ басней, сказокЪ, пѣсней, історіи, загадокЪ, глупыхЪ пословіцЪ, и ругатслныхЪ забавЪ и издЪвокЪ. ибо сіе есть мерзость предЪ богомЪ.
жітеіского обхожденія. у? II. Здѣ пріступімЪ по чіну кЪ добродѣтели прівѢтлівости , еиже и другія подобныя добро- дѣтели касаются . а имянно : кротость, терпѣніе , пріятство , и исхожденіе,услужлівость сЪ благо- честными, доброе имѣть содру- жество , нікого нарочно , или сЪумыслу неизобіжать.ко всякому быть услужліву, бліжняго сожа- лѣть , терпЪть, ласкову и едіно- душну быть, а не себя представ- лять весма, и паче другІхЪ не- порочна вЪ повседневной бесѣдѣ пріятліво ітіхо обходітіея. сЪчуж- дымѣ говоріть учтіво, отвЪщать ласково, другІхЪ охотно слушать, и всякое доброжслателство пока- зывать вЪ поступкахЪ, словахЪ, и дЪлахЪ, которыя добродѣтели выше всѢхЪ мЪрЪ украшаютЪ дѢвІцу.
58 Зерцало 12. По сеи добродѣтели слѣ- ду стѣ мілоссрдіе , чт< мілосердуетѣ оніщемѣ и имѢетѣ , да бы I э и со благо- равіемѣ сожалѣніе и терпѣніе и ему взаімно помощи рука слѣдовать могла. і]. Третія надссять добродѣтель прістоіная дѢвіцамѣ есть стыд- лівость: когда человѣкѣ 5лои славы, и безчестія боітся, и явнаго грѣха бѢгаетЪ, и опасался гнѣва божія, И злой совѣсти, такѣ же и чсстныхЪ людей, которыя іногда о иныхѣ какѣ кто жіветѣ: худо или добро разсуждать могутѣ. Вся своя желанія и похоти усмірястѣ, да бы вѣ словахѣ ивѣдѢлахѣ такѣ себя явіть, что оной сѣ натурою правымѣ умомѣ , и сѣ обычаемѣ другіхѣ людей согласснѣ, что и всякой похвалітѣ.
жігпеіского обхожденія. ур 14. Четвертая надесягпь дѢвстве- нная добродѣтель есть чістота тѣлесная , вЪ которой дѣвіца умы- ваясь, вЪ честной одеждѣ, и прі- стоіномЪ убранствѣ чісгпо себя содержать імѢетЪ.такімЪ образомЪ; чтобЪ сЪ одной стороны гордости, а сЪ другой скверной не было- по- ступки, ежели токмо кто право о томЪ разсуждать будсіпЬ. іу- ЗдѢ же нынѢ послѢдустЪ воздержаніе и трезвость, когда человѣкѣ вЪ Ѣствѣ, и пітіи жела- ніе свое, и хотѣніе тако умѣре- нно укращаетЪ , что сЪ одной стороны не можетЪ вЪ молітвѢ своей и вЪ повседневномЪ трудЬ помѢшанЪ быть отЪ отягченія тѢлесного , а сЪ другой стороны здравія своего, испокоіства повсе- дневнымъ истоарніемЪ и голодомЪ помѣшать и разрушіть. іб»
бо Зерцало іб. Шестая надесять добродѣ- тель есть дѣвственное цѣло- мудріе, когда человѣкѣ бсзЪ вся- кого пороку, или сЪ другіми смѣ- шенія и безЪ прелести плотскія наружно, и внутренно * душею , и тѢломЪ, чіето себя внѣ супруже- ства содержітѣ, и сія добродѣ- тель зѢло удобно равняется и уподоблена , о которомѣ всѢмЪ и каждому извѣстно. 17. Седмая надесять добродѣ- тель есть бережлівость и доволь- ство , когда человѣкѣ вЪ настоя- щемъ времяни тѢмЪ, что ему богѣ опредѢлілЪ довольствуется, помогаешѣ убогімѣ , и бліжняго носітѣ тяготу, и свое имѣніе ко- то рос онѣ от бога честно полу чілѣ осторожно и бережно хранішѣ, и ІзЪ оного столко расточастЪ, какЪ потребность доювстЬ, 18*
жітеіского обхожденія. бг ] 8. Осмая надссяіпь добродЪтсль дЪвічсская) есть благотвореніе , благодѣяніе и щедрота , когда человЪкЪ изЪ собственнаго своего ніщымЪ удЬлястЪ, и онымЪ слу- жітЬ изЪ пртроднои ^или натурал- нои] должности, когда гдѣ потреб- но явіпіея, такЪ, чтобЪ вЬ томЪ не было скупости или прошорж- лівости имѣнію. 19. Девятая надссягпь добродѣ- тель дЬвТческая имЪстЪ быть правоссрдіс , вЪрность , и правда, когда человЪкЪ мнБніс сердца своего и чіето и слова идола другіхЪ людей со благоволястЪ : а что сумнітслно говорено, или сдЪлано бывастЪ кЪ лутчему толкуетЪ, и изЪ яснясшЬ. а бсзЪ краінси, и важной исгшнно , праведно , ясно , огпкрываеглЪ, и обЪявлястЪ, ясняс гтчіны
61 Зс рц ало прітчіны о мысли, и намѣреніи другаго , ради подозрѣнія во злѢ , не разсуждаетЪ • и когда кому добра желаетЪ, то имѢетЪ быть изЪ прямого добраго сердца, а не ліцсмѢрно, должно о благополу- чіи, и счастіи другаго отЪ сердца срадоватіся 20. НынБ десятой и послѣдней добродѣтели строіла намЪ } или уста , а уши даны два. тѢмЪ показуя, и веселітіся. прісіпуптмЪ кЪ два- ли дѢвіческои , а имянно кЪ молчали- вости . Прірода устроіла намЪ токмо одінЪ рошЪ , или уста , а уши даны два. тѢмЪ показуя, что охотнѣе надлсжітЬ слушать, нежели говорішь , сему и древнія дѣтей своІхЬ обучали . когда прІІдешЪ вЪ чуждеи домЪ,то буди слѢ пЪ, глухЬ , и нѢмЪ, которое тебЪ можетЪ вЪ молчалівость грічтено быть. дЬвічес-
жігпсіского обхожденія. дЪвІЧЕСКОЕ ЦІЗлОМуДрІЕ. очи свои , яко ревекка, егда узрЬ еще изЪ далеча Іакова гряду- ща , яко кніги первыя Моѵсея глава 24 пТшетЪ, что оная закры тогда ліцс свое: и каждая стыд- окна сердца своего. ибо сердце всегда Ф дустЪ. того лівая дБвіца закрываетЪ I ~ прелестно очамЪ посл ради блюди , да бы дЬвіческои сгпыдЬ прістоіную красоту, очи вЪ землю потупляя являлЪ. также и ты, когда на тебя челов’БкЪ взіраетЪ покраснБвся, очи свои не возвышай, нозракЪ свои вЪ землю нізпущаи. украснБнТе дІэвіцЪ, и младыхЪ нсвЪсгпЪ такЪ же, и замужніхЪ, есть достохвалная фарба , или
64 Зерцало цвЪтЪ, и о семЪ ДіогенЪ пішстЪ, что украснЬнТс , есть пріізнакЬ кЪ благочестію. ІназіанзінЪ увЪіцаетЪ,чтосдТнЪ токмо цвЪтЪ вЪ дБвТцахЪ лрія- тснЪ, то есть краснЪнІс, кото- рое отЪ стыдлівости проІеходітЪ, ВЪ другІхЪ странахЪ, когда не- вБета вЪ день замужства своего имЪстЪ итти вЪ церковь предЪ- уготовляютЪ, ипринеи дЬвІцамЪ обрЪтающымся сЬ сахаромЪ икорі- цею вареное віно, доброй віннои супЪ, подчІваютЪ ихЪ, да бы ку- шали . увЪіцавая ; что отЪ того могутЪ быть изрядно красны , когда поідутЪ вЪ церковь, но еже ли невБета отЪ себя сама не можстЪ быть со стыду красна, то віннои супЪ не долго можстЪ краску вЪліцЪ содержать, а кромЪ того
жі’тсіского обхожденія. того говорішея прінуж денная любовь, и притворная краска не долго постоятЪ. разсуждаете я вЪ человѣкѣ отЪ стыда вЪ ліцѣ бываемая краска за доброй прізнакЪ, того ради, и Терентіи повѢствустЪ; кто отЪ стыда покраснѢстЪ , тотЪ нужды не имѢстЪ. иныяжЪ безумныя по- блѢднѢютЬ, которое однако не всегда зло бывастЬ, г есть пріятнѣе и похвалнѢе. і не токмо вЪ ліцЬ краснѢетЪ, но красноіпа Стыдлівая [ зазорная ] дЪвіца , , но и стыдлівыя имЬетЪ .уши. устра- шатся , когда что безстудное слово услышппЪ, яко легкомысле- нныя, неискусныя издѣвки, и сквер- ныя пѣсни, сущая дѢвіца поту- пТггіЬ ліцс свое, яко бы она того не разу мѣстѣ, или восшавЪ отходітЪ
66 Зерцало далЪе • а которая смБется , и кЪ тому спомогаетЪ , такая не лучше иныхЪ. Грігоріи назіан- зінЪ совЪтуя намЪ , вопТетЪ: отЪ скверныхЪ словЪ , и соблазныхЪ пБснси заключи уши твоя воскомЪ, употребляй оныя всегда кЪ чест- нымЪ, и похвалнымЪ дБламЪ , и вещамЪ. кто стыдлівЪ, оный от* нюдЪ нсговорітЪ сквернаго слова, честный стыдЪ возбраняетЪ безче- стныя слова, которые не токмо благочі'нны дЪвУцамБ, но и благочі- ннымЪ мужчІнамЪ досадуютЬ, когда кто сквернословітЪ предЪ женскі- ми персонами, и младыми людми. СлБпаго Апіа дочь ради легко- мысленнаго слова прінуждена заплатігпь денежной штрафЪ . ЧТстая дБвТца должна не токмо чістос ігіБло имЬшь, и честь свою
жітеіского обхожденія. 67 храніть, но должна и чістое, и цѣломудренное ліце> очи, уши, устнѣ, и сердце имѣть, нѣкоторыя дѢвТцы, правда: для чести, смірны, однако блудными поступками > легкомысленными словами , и зна- ками подозрітелными , сами себя творятЪ . При знакомыхЪ людсхЪ можно себя оправдать, и отЪ подозрѣнія свободітіся , но не у знакомыхЪ можетЪ человѣкѣ вскорѣ вЪ подо- зрѣніе прійти. на человѣка не знакомаго, можетЪ всякое подо- зрѣніе пасть. Младая жена которая сЬ молодымЪ мужчіною издѢваетца, и сЪ онымЪ неіскусно шутТтЪ , таіно вЪ уши шепчетЪ , кто такую можетЪ отЪ подозрѣнія оправдать. ЛнтістіусЪ древній дочь свою я 2 иэгналЪ
68 Зерцало изгналЪ того ради, токмо что оной прІсмотрілЪ , какЪ она сЪ подозрІтелнымЪ человБкомЪ , а имянно токмо сЪ служанкою говоріла. СулпітІнЪ галлінЪ, такожде дочь свою отЪ себя изгналЪ, ни зачто иное, кромЬ, что она не покровенною главою чрсзЪ улТцы бЪгала. дЪвіческая походка сві- дБтслствустЪ о ихЪ состояніи и нравБ : поступающая павліною походкою, да бы себя людемЪ, является , и ч уліцу прешедши. . Не порядочная дЬві’ца со вся- кімЪ смЪешся , и разговарівастЬ, бЪгаетЪ по прічіннымЪ мЪстамЪ, и улі'цамЪ розіня пазухи , садітся кЪ другімЪ молодцамЪ , и мущі- намЪ,толкастЪ локтями, асмірно не оказать рсзЪ ед'іну
жітеіского обхожденія. 69 НС СІДІтЪ. но посшЪ блудныя пѣсни» веселішца , и напі'вастся пьяна . скачетЪ по столамЪ , и скамьямЪ, дастЪ себя по всЬмЪ угламЪ та- скать, и волочіть, яко стерва, ибо г дБ нЬтЪ стыда, тамЪ и сміреніс неявляется. осемЪ вопрошая гово- рІтЪ избранная Люкреціа по правдБ: ежели которая дБвТца потсрястЪ стыдЪ, и честь, то что у неи остатца можетЪ; Демадіи премудрый глаголетЪ: стыдЪ у дБвіцы есть, преславная красота, и похвала, еще же и ПавслЪ глаголетЪ: уповая,что оной весма потерянЪ, кто стыдЪ свои по- терялЪ. бахілідіи «ѣло древней поетЪ, или стіхотворецЪ вЪ прітчахЬ, и прікладахЪ своіхЪ пІшстЬ: когда ідолЪ изрядную голову имЪвЪ, Д 5 а оную
а оную голову потеряетЪ, или сронітЪ, то, потомЪ оставшсіся болванЪ весма красоты свося и Прігожства лішітся. тако и всѢ другія добродѣтели , ежели нс украшены благочІнствомЪ и сты- домЪ, не имѢютЪ похвалы. ЛютерЪ напІсалЪ: человѣку нс можетЪ быть нічто пріятнѣе и угоднѣе какЪ благочінная дѢвіца. Греческій стіхотворецЬ Тсогеніи согласуяся вЪ семѣ, речс: нѢтЪ пріятнѣе , дѢвіцы благочінного нрава. сЪ богобоязлівою, и благо- чінною дѢвгцсю пріходітЪ іцаетіе, и благословеніе в цѣломудренное чістос и вѣрное сердце, можетЪ молітвою своею убога многую получіть мілость, понеже богЪ есть цѣломудренное существо» и хощетЪ отЪ цѣло- мудренныхъ іріходітЬ іцастіс» Ъ домЪ. и такое
жУтсІского обхожденья. 71 мудренныхЪ ссрдецЪ прізываемь быть. о чемЪ Сті геліи тако пі- шстЪ : чістое сердце , и цѣло- мудренная мысль, богу ѣло прі- ятны бываютЪ. прямая прехваль- ная добродѣтель раждается отЪ чістого, и непорочнаго сердца. Когда сердце чіето молітся, тогда и тѣло будетЪ нескверно, хотя зміи сатанінски , сѣтію * хрТстіанЪ запінаетЪ. когда дѢвіца вЪ церковь , на торгѣ , вЪ гости , или на свадбу идетЪ, надлежітЪ и вЪ походкѣ остерегатіся . ибо по тому обнГхЪ разсуж дается . ІназІанзІнЪ пішстЪ. Ноги ступаю- щія гордо, нс любятѣ благочін- ства.ибо можетЪ вЪ такой походкѣ, и рѣзвость быть. По платью такождс примѣ- чается , что вЪ комѣ есть благо- Д 4 чінства,
Зерцало чінства, или неіскусства: легко- мысленная бо одежда, которая бывастЬ ьЪло тщеславна, и выше мЪры состоянія своего, показуетЪ имЬетЪ дЪвіца, [ которая чстЬ. ибо оная почУтаетЪ, такой иск легкомысленной нравЪ. ибо,длячего имЬетЪ дЪвіца, [ которая токмо ради чести одежду носТтЪ для из- лТшняго одЪянУя] вЪ убытокЪ и вЪ долги впасть: сего честная дЬвіца нікогда не дЬластЪ. По поступкамЪ, словамЪ, и нраву познавастся дЪвІчсскои стыдЪ , и благочінство, когда она за столомЪ прілучітся сідЪгпь возлЪ грубова невЪжы , которой ногами не смірно сідітЪ, и она должна встать отЪ стола. благочінная дЪвіца досадуетЪ, когда оную кто искушать похо- д что усЪ подобнымЪ ему не-
жітеіского обхожденія. 7 невЪжамЪ прілІченЪ, а не Ъи , по томЪ впредь оной искушать еЬ покінстЪ. ЭД^ежду другіми добродЪтелми, которыя честную даму, или дЬві'цу украшаютЪ и отЪ ніхЪ требуются, есть сміреніе, начал- нЪішая иглавнЪішая добродѣтель, которая весма много вЪ себЪ содержітЪ . и того не доволно , что токмо вЪ простомЪ одЪяніи ходіть, и главу наклонять, и на- ружными поступками сміренна себе являть , сладкія слова испу- щать, сего еще гораздо не довол- но , но имЬетЪ сердце человЪческое бога знать, любіть, и боятіся. по томЪ должно свои собственныя Д г слабости
74 Зерцало слабости, немощи, и несовершен- ство прізнавать. итого для предЪ богомЪ себя смірять, и бліжняго своего болши себя почітать. нікого неунічіжать, себя ни для какого дарованія нсвозвышать,но каждому вЪ томЪ служіть, охот- ну и готову быть: яко и ПавелЪ святый кЪ філіппісіемЪ на поміная во второй главЪ пішетЪ: смірсні- емЪ почітаіте между собою другЪ друга превыше себе . пісаніе сви- дБтелствуетЪ во многіхЪ мЪс- тахЪ,что воля божія есть, дабы каждый себя предЪ німЪ смі'рілЪ, и сіе есть праведно, ибо ОнЪ есть нашЪ сотворішель, мы же тварь его. ОнЪ есть отецЪ нашЪ, мы же чада его. пророкЪ Міхеи вЪ главЪ 6 глаголетЪ: сміряи себе предЪ богомЪ. Такожде и ПегпрЪ
жітеіского обхожденія. 7 у иПетрЪ святый пішетЪ: должна мы сілнои рукЪ божіей покорятіся . еще же ІаковЪ вЪ 4 главЪ пове^ лЪваетЪ да смірімЪ себя предЪ богомЪ. По такімЪ доказател- сіпвамЬ доволно ясно , что богЬ сеи добро дЪтели требуетЪ» и ему оная благоугодна. и кто той подражастЪ, оный имЪетЪ богатого благословенія отЪ бога ожідати, якоже святое пісаніс исполнено такіми обЪтованіями. ІоаннЪ глаголетЪ во главЪ 12: сміряяіся, от бога вознесется, и во- Устінну прізіраетЪ богЪ сЪ небеси на смірснныхЪ , яко псаломЪ 113. свідЪтелствустЪ. также, и СірахЪ во главЪ з глаголетЪ: творітЪ Господь велія во сміренныхЪ. и Пресвятая богород’іца у луки вз главЪ і воспЪваетЪ, богЬ нізложи сілныя
сілныя со престолЬ, и вознесе сміренныя. вЪ томже намѣреніи и Страхѣ вЪ ю главѣ пішетЪ: довлѢетѣ гордыхѣ искореніти до конца, и да насадітЪ богЪ смірен- ныхЪ вмѣсто ихЪ. Господь ІисусЪ Хрістосѣ во главЬ 22 отЪ матѳея глоголетЪ •. сміряяіся вознесется . кто сміренную жену имѢетЪ , оный пріобрѢлѣ сокровіще выше всякого богатства, гдѣ сія добро- дѣтель, тамо и премудрость, яко Соломонѣ во главѣ и. глаголстЪ: премудрость обрѣтается у сміре- нныхЪ. тако иПтоломеи пішетЪ, что сміреннѢе человѣкѣ, то пре- мудрее. Святый Петрѣ воглавѢ?, перваго посланія пішетѣ; да дастѣ богѣ сміренну ющімЪ мілостьдпѢмѣ разумѣвастся тѣлесная и душев- ная, мудрее. Святый ПстрЪ воглавѢу, I богѣ смі ренну ющімЪ мілостьдпѢмѣ » [и восхітітѣ ихѣ отѣ праху земнаго
жітеіского обхожденія. 77 земнаго] и возвысітЪ ихЪ Господь богЪ во время свое. Того ради глаголстЪ СоломонЪ вЪ прітчахЪ во главЪ 29. Сміренныя почтены будутЪ, понеже оныя достоіную честь воздаютЪ богу, и во страсБ сго пребываютЪ. Того ради вза- імно оныхЪ почтіть обЪщаетЪ, ихотЬніеихЪ исполнітЪ,а наіпаче молітву ихЪ услыш'ітЪ , яко храб- рая ЮдіфЪ вЪ моленіи своемЪ рече: нікогда благоугодны явішася тебЪ гордіи, но всегда тсбЪ сміренныхЪ, и унічіжснныхЪ молітва благо- угодна. ТакімЪ же образомЪ и СірахЪ глаголетЪхміренныхЪ молі- тва проніцастЪ облака, такожде и Григоріи пішетЪ: создатель нашЪ имЪегпЪ велія нБдра любве . и мілосердія,вЪ которыя обЪемлетЪ нашЪ плачь . богЪ» Ангсли , и чело-
и человѢцы мілостівы суть кЪ смі- реннымЪ людемЪ, во псалмѢ 11} поемѣ, Кто есть, яко Господь богЪ нашѣ,сѢдяи во славѣ высоцѣ, и прізіраяі на смТрснныхЪ вЪ небеси, и на земли, богородіца воспѣла , Яко прізрѢ. богЪ на сміреніе ея. Златоустѣ пішетЪ, нѢсть богу пріятнѣе , кромѣ когда кто себя менши всѢхЪ другіхЪ почітастЪ. яко и пріклады свидѣтельствуютЪ о Іоаннѣ, Павлѣ , о СотнікѢ , вЪ ка- пернаумѢ, ипрошчіхѣ. ГіеронімЪ напісалЪ: нѢсть намЪ человѢкамЪ, и богу пріятнѣе, кромѣ когда кто вЪ жітіи своемЪ заслуженна себя явітЬ, и будучи высокімЪ , сміреніемЪ себя умалітЬ. Ежели кто хощетЪ гнѢвЪ божіи, и пре- щеніе его укротіти , и чістымЪ покаяніемЪ Крестѣ его понести , тако-
ж’ітеіского обхожденія. 79 таковый имѢетЪ во первыхЪ смі- реніемЪ себе унізіть , яко блуд- ный СынЪ , отЪ Луки во главѣ I $ свидѣтельствуетъ. ЧітаемЪ вЪ 7 главѣ, Іисуса Навіна/і вЪ 3 главБ Іоны, также и во многіхЪ мѢстахЪ старого завѣта, что тогда во знакЪ сміренія своего облекалісь во вретііце, и посыпаху лепеломЪ главы своя, постішася и моліліся, и шако сміреніемЪ божіей мілости искали, и чрезЪ Хріста получіли. ГдѢ сміреніе есть вЪ сердцѣ. тамо и церковь святаго духа, яко ОрігенЪ напісалЪ: ежели себя несмірішЪ,то и благодати святаго духа не получішЪ, которой ис- точніки своя вЪ такія основанія изпущаетЪ: Тако и АѵтустінЪ напісалЪ: что высоко, то изсох- нстЪ. а что нізко 9 то исполнено будетЪ, духа не пол
8о Зерцало будетЪ . И чудна дЬла твоя господи , горы и вершіны ихЪ бліжс сушь кЪ солнцу, нежели до- ліны между горами . однакожЪ солнце жарчае вЪдолінахЪ, нежели вЪ высотЪ, для того что доліны исполнены долгостми и теплотою, того ради растутЪ древеса, и травы , хлЬбы, и всякія плоды вЪ долінахЪ лучше и совершеннБе, нежели на горахЪ. подобно тому имЪютЪ смиренныя сердца тепло- ту и мокроту Святаго Духа, того ради прінссетЪ плодЪ свои вовремя свое,и будстЪ яко древо насажденное при исходіщіхЪ водЪ, яко псаломнІкЪ во і псалмЪ поетЪ. кромЪ того превосходітЪ смірс- ніе во всЬхЪ всщахЪ, и похваляется отЪ всЪхЪ. Возми двЪ штуки золота, одну добраго, а другую плохова,
жітсіского обхожденія. а г плохова, доброе перевЪсітЪ на вЪсахЪ, и угодно бывастЪ госпо- дину своему. Древо имѣющее на вЪтвяхЪ своіхЪ добрыя плоды, оныя тягнутЪ , и уклоняются вЪ нізЪ. Ежели кто похощетЪ сосудЪ почерпсти воды , оной должснЪ наклонітіея. Всякія травы толченыя, и всякое кореніе тер- тое бываютЪ сілняс духомЪ. И подобно какЪ малыя рыбы сЪ трудностію сѣтью и неводомЪ уловлены бываютЪ, такЪ исміре- нныхЪ сЪ трудностію можетЪ сатана сЪтью уловіть, того ради повѣствуютЪ вЪ двухЪ прікладахЪ, о двухЪ пустыннТкахЪ. ОнЪкоемЪ Макаріи пішетЪ, яко ходящу ему при потокѣ, стрЪ- теся сЪнІмЪ врагЪ человЪческого роду, сЪ велікою косою, грозди Е его сЪ трудностію можетЪ атана евтью уловіть, того ради овѣствуютЪ вЪ двухЪ прікладахЪ, іу при потокѣ, стрЪ- іЪ врагЪ человЪческого
8г Зерцало сго оною разсѢщи вЪ части. ОнЪ же пріступи кЪ нему бліже не бояся , но той не можаше пусты- нніку нічего вредіти , токмо вопія ; О человѢче человѢче » побѢ- ждаеши меня сміреніемО своімь, которымЪ ты, ижівотЪ свои отЪ меня нынѣ спасаешЪ. Такожде чітаемЪ о нѢкоемЪ пу- стыннікѢ Антоніи , яко відѢ оной во снѢ, что весь свѢтЪ исплетенЪ сѣтію, такому відѢ- нію удівіся оной, сЪ рыданіемЪ возопи, О всесілныи боже ’ Кто можетЪ избѣжати сѣтей сіхЪ» и се ему гласЪ бысть, кто сміренного сердца обряіцется, оный спасенЪ быть можетЪ отЪ сѣтей сіхЪ. И тако, кто хотяи прічастні- комЪ быти Царствію божію. и вніти во врата небесная, оной &
жітсіского обхожденія. з 3 да удалітся отЪ всякія гордости, понеже богЪ гордость иногда сЪ небесЪ вЪмЪстЬсЪ сагпанінскімЪ княземЪ испровергнулЪ. и вовЬки оныхЪ паки вЪ прежнЪе мЪсто не впустітЪ. И яко прехвалныя врата града Іеросаліма , не допустіли цесаря Геракліа , сЪ велікою славою вніти, явгся ему АнгелЬ, глаголя, егда Царь Небесный во врата сія вніде, сотвори оной входЪ свои во смі- реніи , безЪ всякія славы . тогда все свое егда хотя паче не возможно будетЪ во врата горняго оного Небеснаго Іеросаліма безЪ сміренія вніти. нЪкіи Гішпанскіи ОтрокЪ праведно наптсалЪ: ежели кто хощетЪ вЪ Небеси во дворітся, Е г оный прі’нужденЪ Гераклія тщеславіе отложіти, во врата вніти. коими оного Небеснаго Іеросаліма безЪ
84 Зерцало ссрдцемЪ своімЪ , и дЬя- дасмірітся. отЪбога, гор- наказана бываетЪ , и адскія не избЪгаетЪ. оный ніемЪ дыня муки ЗлатоустЪ напісалЪ: кто желаетЪ вЪ небЪ первый быти, оный да будетЪ на земли послЬдніи. тако согласуется ізідоріи глаголя*, являяіся малЪ во очію людей, оный явітся велікЪ во очесахЪ божіихЪ. Еще же и АѵгустінЪ напісалЪ: творіте подобно АнгеломЪ, а не гордітесЪ . ибо гордость обра- щаетъ ангела діаволомЪ. Того ради НілЪ свідЬтелствуетЪ, яко блаженЪ человЪкЪ , егоже жізнь высока, а духЪ сміренЪ. Такожде глаголстЪ кесаріи во второмЪ своемЪ увЬщаніи : благословенна душа отЪ бога, ея- же сміреніемЪ гордость посрамлена бываешЪ,
жішеіского обхожденія'. 8 у бываетЪ, еяже терпБніе, бліжняго гнБвЪ погашаетЪ, еяже послу- ніемЪ другіхЪ лБносшь наказует- ся, еяже теплота инаго тЪла неіскусство ободрястЪ. КЪ шомужь смірснныя велікую пользу имЪютЪ. Ибо не имЪютЪ оныя жестокого паденія опасатися, кто не высоко подымается, оный не высоко и падаетЪ. Овідіи пішетЪ, сЪ высоты , высоко и падаютЪ • Святый АвгустІнЪ глаголетЪ: кто на земли сІдішЪ, оный не можетЪ ни како пасти. Цесарь фрідріхЪ третіи, обы- чаіно говарІвалЪ: громовыя стрЪлы розбіваютЪ высокія башни, а ніз- кія хіжіны мінуютЪ. Гордыя не могутЪ пробыть безЪ наказанія, сміренныя не оста- нутся бсзЪ награжденія. Е 1 Того
8б Зерцало Того ради велічаішіи Стіхо- творецЪ вЪ нынЪшнемЪ времяни гласітЪ : сміріся, Господь бо гордыни неоставішЪ беэЪ отмще- нія. Господь благословітЪ смірен- ныя сердца, и прокленетЪ гордыхЪ. вЪдревніхЪ церковныхЪ отцевЪ кніТахЪ, многія имянованія ©похва- лѣ добродѣтели сея обрѣтаются. Оныя бо имянуютЪ тое матерью, содержітельніцею , и хранітелні- цею: протчіхЪ добродѣтелей. КіпртянЪ пишетЪ : смиреніе всегда было непоколебімыи столпЪ святыхЪ. Грігоріи пішетЪ: смірсніе есть начало иисточнікЪ добродѣтелей, онже паки глаголетЪ: кто безЪ сміренія собіраетЪ добродѣтели , оный подобенЪ яко прахЪ предЪ ліцемЪ вЪшра . Еще же оный пішетЪ:
жітеіского обхожденія. 87 пішетЪ: все что ни дѣлано поте- ряно. ежели не во сміреніи со- вершено будетЪ. Сему согласуется Златоустѣ глаголя: тако превосходітЪ смі- реніе похвалу прочіхЪ добро- дѣтелей , что ежели оной при томЪ не будетЪ , протчія все ни во что. АвгустінЪ такЪ же разсуждаетЪ, егда пішетЪ , развѣ что см’іреніе добра дБемЪ , егда пішетЪ всему. Что мы добра дЬемЬ , предходітЪ , предстоітЪ , и про- вождаешЪ, а наіпаче , ежели воз- радуемся сдЬлавЪ добро, то прі- щедЪ гордость изЪ рукЪ нашіхЪ пограбітЪ все. ЕдіінымЪ словомЪ, всякая гор- дость,хотя вЪ духовномЪ, мірскомЪ или вЪ домовномЪ поведеніи, не служігпЪ чести божіей , и не можетЪ
88 Зерцало можетЪ быть постоянно . кто лЪтать хоіцетЪ, не выростя на предЪ перья, оное неудачно 6ы- ваетЪ , и срамотою покрывается . Сміренныи ожУдаетЪ время, кото- рое богЪ кЪ возвышенію его по- ставілЪ , которое его утЪшітЪ • яко СірахЪ во главЪ первой гла- голетЪ : и знаетЪ оной, что на предЪ подобаетЪ претерпЪти, пока кЪ чести достігнстЪ яко вЪ прітчахЪ СоломоновыхЪ во главЪ 18 пішстЪ: божіе есть токмо строеніе, гордыхЪ нізрінути, а смі- ренныхЪ возвысили. яко и правед- ный ІбвЪ во главЪ пятой глаголетЪ: богЪ возвышаетЪ сміренныхЪ, и вспомогаетЪ печалнымЪ. о немЪ всякЪ возрадоватіея можетЪ. КОНЕЦЪ.