Text
                    Завдання до лабораторної роботи №2
Завдання 1. Написати програму, яка розв’язує завдання відповідно до варіантів.
1.	Задані два дійсні числа х та у. Надрукувати номер квадранта на координатній площині,
якому належить точка (х, у).
2.	Задане чотиризначне число. Знайти число, отримане при перестановці першої та другої
цифри заданого числа.
3.	Задані п’ять дійсних чисел: «і, аг, аз, а$, а$. Відомо, що одне із них відмінне від чотирьох
інших, які дорівнюють одне одному. Знайти номер цього числа.
4.	Задані числа а, Ь, с. Визначити, чи існує трикутник з такими сторонами.
5.	Задане шестизначне число. Знайти число, отримане при перестановці третьої та шостої
цифри заданого числа.
6.	Заданий трикутник з сторонами а, Ь, с. Визначити, який він: гострокутний, прямокутний,
тупокутний.
7.	Задане дев’ятизначне число. Знайти число, отримане при перестановці першої та
останньої цифри заданого числа.
8.	Задане додатне тризначне число N. Якщо всі цифри його різні, надрукувати число, записане
тими ж цифрами, але в зворотному порядку.
9.	Задане шестизначне число. Знайти число, отримане при перестановці першої та третьої
цифри заданого числа.
10.	Якщо сума трьох попарно різних цілих чисел х, у, х менше одиниці, то найменше з цих
чисел замінити півсумою двох інших; в протилежному випадку замінити менше з х та у
півсумою двох з решти (що залишились) значень.
11.	За допомогою конструкції і/ еізе написати програму, яка відгадує число, що загадав
користувач.
12.	Задане шестизначне число. Знайти число, отримане при перестановці другої та п’ятої
цифри заданого числа.
13.	Вводиться ціле число N. Вивести, скільки в цьому числі цифр та додатне чи від’ємне це
число (визначити, чи є це число однозначним, двозначним, трьохзначним чи більше).
14.	Задане дев’ятизначне число. Знайти число, отримане при перестановці третьої та
передостанньої цифри заданого числа.
15.	Дано три числа х, у та х. Визначити серед них максимальне.
16.	Задано число N - ціна товару в копійках. Вивести ціну товару в гривнях.
17.	Дано натуральне число N (N<=9999). Чи є дане число паліндромом (перевернутим),
наприклад, 3333, 4224, 0880 тощо.
18.	Задане додатне чотиризначне число. Перевірити, скільки цифр є однаковими.
19.	Задано число N. Перевірити, чи ділиться дане число на 3 і 2. (Число ділиться на 3, якщо
сума його цифр ділиться на 3).
20.	Задане додатне чотиризначне число N. Перевірити, чи є серед його цифр дві однакові.
21.	Дано три числа х, у та х. Визначити серед них мінімальне.
22.	Задане додатне чотиризначне число N. Перевірити, чи є серед його цифр три однакові.
23.	Задане п’ятизначне число. Знайти число, отримане при перестановці третьої та четвертої
цифри заданого числа.
24.	Задані п’ять дійсних чисел: аі, а2, аЗ, а4, а5. Відомо, що два із них відмінні від інших,
які дорівнюють одне одному. Знайти номери цих чисел.
25.	Ввести номер студента. Вивести його прізвище та ініціали. Вхідні дані задати так, щоб
вибір був з чотирьох - семи альтернатив.
26.	Задане п’ятизначне число. Знайти число, отримане при перестановці другої та останньої
цифри заданого числа.
27.	Є дані про автомобілі чотирьох моделей. Як вхідне дане ввести номер моделі й отримати
характеристики: рік випуску і ціну.
1

28. Ввести номер поїзда. Вивести назви пунктів відправлення та призначення. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 29. Ввести першу літеру назви країни. Вивести назву її столиці та кількість населення. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. ЗО. Ввести номер дня тижня. Вивести його назву двома мовами: українською та англійською. 31. Задані п’ять дійсних чисел: аі, а2, аЗ, а4, а5. Відомо, що одне із них відмінне від чотирьох інших, які дорівнюють одне одному. Знайти номери чотирьох відмінних чисел. 32. Ввести номер трамвая. Вивести назви його кінцевих зупинок. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 33. Ввести першу літеру назви країни. Вивести назву континенту та площу. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з чотирьох - шести альтернатив. 34. Ввести номер місяця. Вивести назву пори року двома мовами: українською та англійською. 35. Ввести номер студента із списку. Вивести його ім’я, прізвище та рік народження. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 36. Ввести першу літеру назви міста. Вивести довідку про кількість населення і площу міста. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 37. Ввести номер автобуса. Вивести кількість зупинок його маршруту. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 38. Ввести першу літеру назви країни. Вивести кількість населення і кількість міст цієї країни. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 39. Задане чотиризначне число. Знайти число, отримане при перестановці першої та третьої цифри заданого числа. 40. Ввести телефонний код райцентру. Вивести його назву. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 41. Ввести номер дня тижня. Вивести розклад пар у цей день. 42. Задане чотиризначне число. Знайти число, отримане при перестановці другої та третьої цифри заданого числа. 43. Є дані про шість товарів. Ввести числовий код одного з них, отримати довідку про ціну і кількість товару на складі. 44. Ввести номер місяця. Вивести кількість днів у ньому. 45. Ввести числовий код групи. Вивести повну назву групи і кількість студентів у ній. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з чотирьох - шести альтернатив. 46. Ввести номер місяця. Вивести назву місяця і номер кварталу. 47. Ввести число з діапазону 0..5. Вивести його написання двома мовами. 48. Ввести номер поїзда. Вивести довідку про час відправлення. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 49. Ввести першу літеру назви річки. Вивести довідку про її довжину і кількість приток. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 50. Ввести числовий код сузір’я. Вивести кількість зірок у ньому. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 51. Ввести номер дня тижня. Вивести його назву і кількість пар у цей день. 52. Ввести номер квартири у будинку. Вивести кількість кімнат і мешканців у ній. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 53. Ввести число з діапазону 5..9. Вивести його назву трьома мовами. 54. Задане додатне дев’ятизначне число. Перевірити, скільки цифр є однаковими. 55. Ввести номер місця на стоянці. Вивести інформацію про марку авто і її власника. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 56. Ввести першу літеру назви імені. Вивести повну назву імені. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 57. Ввести номер автобуса. Вивести його початкову зупинку. Вхідні дані задати так, щоб вибір був з п’яти - семи альтернатив. 58. Ввести цифру від 1 до 9. Вивести її назву. 2
59. Ввести число з проміжку від 0 до 24. Вивести час доби (ніч, ранок, полудень, вечір). 60. Задане десятизначне число. Знайти число, отримане при перестановці другої та сьомої цифри заданого числа. Завдання 2. Для розв’язку задачі визначити функції, графіки яких зображені на рисунку (рівняння ліній) і перевірити, чи попадає точка в задану область. Скласти блок- схему і програму з розгалуженням. Передбачити виконання програми для різних значень вхідних змінних. Вихідні дані і результати вивести на друк з відповідним поясненням у тексті. з
4
Завдання 3. Написати програму, яка розв’язує завдання. 1. Задане ціле семизначне число N. Визначити суму першої та останньої цифр. 2. Задане ціле додатне шестизначне число N. Знайти квадрат найбільшої цифри цього числа. 3. Задане ціле додатне шестизначне число N. Визначити, чи входять в запис числа цифри 1 та 0. 4. Задане ціле додатне шестизначне число N. Визначити добуток першої та останніх трьох цифр. 5. Задане ціле додатне шестизначне число N. Визначити добуток перших трьох цифр. б. Задане ціле чотиризначне число N. Визначити суму першої та другої цифр. 5
7. Задане ціле п’ятизначне число N. Визначити добуток першої та третьої цифр. 8. Задане ціле додатне чотиризначне число N. Знайти найбільшу цифру цього числа. 9. Задане ціле додатне чотиризначне число N. Визначити, чи входять в запис числа цифри 0 та 8. 10. Задане ціле шестизначне число N. Визначити добуток його цифр. 11. Задане ціле чотиризначне число N. Визначити суму першої та третьої цифр. 12. Задане ціле додатне чотиризначне число N. Визначити, чи входить в запис числа цифра 0. 13. Задане ціле п’ятизначне число N. Визначити добуток першої та другої цифр. 14. Задане ціле додатне чотиризначне число N. Визначити суму першої та останніх двох цифр. 15. Задане ціле п’ятизначне число N. Визначити середнє арифметичне його цифр. 16. Задане ціле додатне чотиризначне число N. Визначити суму перших трьох цифр. 17. Задане ціле додатне чотиризначне число N. Визначити добуток непарних цифр. 18. Задане ціле додатне семизначне число N. Визначити, чи перевищує добуток його цифр 500. 19. Задане ціле додатне семизначне число N. Визначити, чи добуток його парних цифр перевищує 100. 20. Задане додатне восьмизначне число N. Визначити, скільки в ньому цифр, менших 5. 21. Задане додатне восьмизначне число N. Визначити добуток його цифр, більших 0. 22. Задане ціле додатне семизначне число N. Визначити, чи добуток його непарних цифр перевищує 7 5. 23. Задане ціле додатне семизначне число N. Визначити, чи входять в запис числа цифри 1, 0 та 9. 24. Задане ціле додатне семизначне число N. Визначити добуток перших чотирьох цифр. 25. Задане ціле додатне семизначне число N. Визначити добуток перших трьох цифр. 26. Задане ціле додатне восьмизначне число N. Визначити, чи сума парних цифр перевищує 26. 27. Задане ціле додатне восьмизначне число N. Визначити, чи добуток перших трьох цифр перевищує 50. 28. Задане ціле п’ятизначне число N. Визначити добуток першої та третьої цифр. 29. Задане ціле додатне п’ятизначне число N. Знайти найменшу цифру цього числа. 30. Задане ціле додатне дев’ятизначне число N. Визначити суму перших п’яти цифр. 31. Задане ціле п’ятизначне число N. Визначити добуток першої та передостанньої цифр. 32. Задане ціле додатне восьмизначне число N. Визначити, чи входить в запис числа цифра 5. 33. Задане ціле додатне п’ятизначне число N. Визначити добуток перших трьох цифр. 34. Задане ціле додатне восьмизначне число N. Визначити суму парних та добуток непарних цифр. 35. Задане ціле додатне семизначне число N. Визначити добуток перших двох та останніх трьох цифр. 36. Задане ціле додатне десятизначне число N. Визначити добуток перших чотирьох та останньої цифри. 37. Задане ціле додатне восьмизначне число N. Визначити добуток перших трьох цифр. 38. Задане додатне шестизначне число N. Перевірити, чи входять в запис цього числа непарні цифри, і якщо так, визначити їх добуток. 39. Задане додатне шестизначне число N. Визначити суму його цифр, більших 5. 40. Задане додатне чотиризначне число N. Перевірити, чи входить в запис цього числа цифра 6. 41. Задане додатне чотиризначне число N. Знайти суму парних цифр цього числа. 42. Задане ціле п’ятизначне число N. Визначити суму першої та останньої цифр. 43. Задане додатне тризначне число N. Перевірити, чи є серед його цифр дві однакові. 44. Задане ціле додатне десятизначне число N. Визначити добуток перших двох та останніх трьох цифр. 45. Задане додатне семизначне число N. Перевірити, чи входять в запис цього числа парні цифри, і якщо так, визначити їх кількість. 46. Задане додатне п’ятизначне число N. Перевірити, чи збігаються його перша та остання цифри. 6
47. Задане додатне п’ятизначне число N. Перевірити, чи є серед його цифр дві однакові. 48. Задане додатне п’ятизначне число N. Перевірити, чи входять в запис цього числа цифри 1 та 0. 49. Задане додатне п’ятизначне число N. Визначити добуток його цифр, більших 7. 50. Задане додатне дев’ятизначне число N. Перевірити, чи входять в запис цього числа непарні цифри, і якщо так, визначити їх кількість. 51. Задане додатне дев’ятизначне число N. Перевірити, чи входить в запис цього числа цифра 0, і якщо так, визначити їх кількість. 52. Задане додатне восьмизначне число N. Перевірити, чи є серед його цифр три однакові. 53. Задане додатне восьмизначне число N. Перевірити, чи входять в запис цього числа парні цифри, і якщо так, визначити квадрат їх суми. 54. Задане ціле додатне дев’ятизначне число N. Визначити добуток перших п’яти цифр. 55. Задане ціле додатне восьмизначне число N. Визначити добуток перших шести цифр. 56. Задане додатне восьмизначне число N. Перевірити, чи входить в запис цього числа цифра 2, і якщо так, визначити їх кількість. 57. Задане ціле додатне десятизначне число N. Визначити добуток перших чотирьох цифр. 58. Задане ціле додатне восьмизначне число N. Визначити добуток перших трьох та останніх двох цифр. 59. Задане ціле додатне десятизначне число N. Визначити добуток перших п’яти цифр. 60. Задане ціле додатне дев’ятизначне число N. Визначити добуток першої та останніх чотирьох цифр. Завдання 4. Нехай функція у =$х) задана таблицею 2.1. Таблиця 2.1 - Функція;; =У(х) X Х1 Х2 Хз У Уі У2 Уз Розробити програму для знаходження приблизного значення функції у = /(х) У точці хі < х < хз за формулою згідно з варіантом. Виконати програму, коли: а) Хі < X < Х2', б) Х2 < х < ху, в) X = Х3. Значення хг, у і задавати самостійно. Варіанти завдань: 1. якщо х = х»; Л’х) х-х-, ’ >2 *-----•’ОЧ X, — Х2 х, < х < х3; якщо х-х. , У\ +----(Уі-УД х2-х, якщо Х|£х£х.. 7
2. якщо х = х3; якщо х2 < х < х3; якщо х± < х < х2. 3. V), якщо X • х^; >’ л*> “ < V-» ---=-(У| 4 У2), ЯКЩО Хр хгх2 Х-Х. . . І Г| * 1 04 - І’і к ЯКЩО X. $ X $ Х-». Г Х2-*І ‘ І Уі 4 І, ЯКЩО X • Х|і х-л, г - Дл) = у,-------3-(у. + у,), якщо х, £ х 5 х?; Г" ХУ~Х2 Х-Х. . , V, ----“О’-' + >ї X ЯКЩО X, І X < Ха. Г х2-Х] ‘ 5. у - Пх) = у3 + 0.85, 0.25.x — хі л Уі +------------<0-2у2 ~У1 )> Х3 —Х-[ 2У1 - °'5хі<у2 -0.1у3>, х2 — Х1 якщо х = х3; якщо х2 < х < х3; якщо х^ < х <х2- 6. ЯКЩО X = Ху, якщо £ хі х3; ЯКЩО X] Х-І 8
1. у - Пх) - У1> їх — Х1 У2 +------(У2 -УіА х3 • Х\ їх — Х1 У1--------(У2~Уз)> якщо х = х3; якщо х2 < х < х3; 8. 9. у - Пх) - 10. У = /(х) = 11. У = Лх) = Х2 • Х\ У> 4--------(»Ч ’ ‘ ЛГ* - -Г. - 2 №4, X- Хі У2+-------2 х3 - х^ якщо х± < X < Х2. ЯКН1О ¥ = ЯКЩО Х> ЯКЩО Хі 2 (У2 -У1)2> якщо х = х3; якщо х2 < х < х3; 1 Х-Хі . т 2У1----(У2~Уз)2> х2 —х^ У 2 - А х - X] У2 +-----~<У2 -УіА Х3 —Х-[ Х~Х1 X 1 Уі---------(У2 - Уз А х2 - х^ 2У22 З Уі 2 УЗ > 2 2 --------(У2 -УіА х3 - х^ З З х -Хі --------(У2 - Уз А х2 - х^ якщо х± < х < х2. якщо х = х3; якщо х2 < х < х3; якщо х± < х < х2. якщо х = х3; якщо х2 < х < х3; якщо х± < х < х2. 9
12. у - Лх) - Уз> X + Хі У2 4 (У2 +У1)> х3 — X - Хі Уі----------(У2 ~Уз)> х2 — х^ якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; якщо X! < х < х2. 13. якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; якщо X! < х < х2. Уз> г \ х хі 7 і У = /(х) = ЇУ2 +---------(У2 ~Уі)> х3 — х^ х - Хі Уі +--------(У2 +Уз)> х2 — Х1 якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; якщо X! < х < х2. 15. с Уз> якщо х — х3; У = /(х) = < X + Хі . . У2+ (у 2 У1)> х3 х^ якщо х2 < х < х3; _ X Хі . . 2^і + (У2 Уз)> х2 — х^ якщо х^ < х < х2 16. ґ Уз> якщо х — х3; У = Лх) = < х-хг У2+ (У2 У1)> х3 — х^ якщо х2 < х < х3; X + Хі И (У2 Уз)> х2 + х^ ЯКЩО Хі < х < х2. 10
17. у - Лх) - < 0.9 + 0.1_у3, якщо х - х3; 0.8х + 0.25хі у2+ (у2 + у1), якщо х2 <х<х3; х3 — х^ 0.25х + 0.8хі 0.15_у1 (у2 - у3 ), якщо х1 < х < х2. х2 — X! 18. С 0.5_у3, якщох-х3; у - Лх) - < 1 х-хх 1.25^2 (У2 ~ )> якщо х2 < х < х3; Х3 — Х1 „ Х + Хі . . 0.75^ ( у2 — у3 ), якщо х1 < х < х2. х2 — х^ 19. у3, якщо х - х3; 2 2 у - Лх) - < X — Хі . 2 _у2 + (У2 Уі) > якщох2<х<х3; х3 — х^ /12 . . У! 1 (у2 у3 ) , якщо X! < X < Х2 . х2 Х1 20. с у3, якщо х - х3; у = Лх) = < X + Хі . . у2 + (У2 У\)> якщ° х2 х хз; х3 — х^ X + Хі . . У! (у2 у3 )г ЯКЩО X! < X < х2. х2 — х^ 21. Г 2.25у3, якщох-х3; у = Лх) = < х + 1.5хі у2 н (0.5_у2 _ Уі )> якщо х2 < х < х3; х3 — х^ 0.75х + хі (у2 - 0.25_у3 ), якщо х1 < х < х2. х2 х^ 11
22. Уз + 2, Г/ і х-х, У = /(Х) = \У2 +-------(У2 ~У\)> х3 — х^ х - Хі --------(У2 +Уз)> х2 — X! якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; якщо X! < х < х2. 23. 1 У = /(х) = ]У2 2 + х3 -х1 Х-Х1 з Я------2----2^2 + Уз)> х2 - х1 якщо х — х3; якщо х2 < х < х3 якщо хі < х < х2. 24. 0.8_у3 +0.5, У = /(х) = < У2+—Х (У2-1-5Уі)> х3 — 3.5х^ 0-7+1 -ттт——( У 2 + Уз)- 1.25х2 х^ якщо х — х3; якщо х2 < х < якщо X! < х < х3; ;х2. 25. У^/(Х)^]У2' Уз> Х~Х1 / » ------(У2 ~У1)> х3 — х^ У1- Х Х1 ^2-^зЛ х2 — х^ якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; якщо X! < х < х2. 26. 0.3№, У = /(х)=\ 0.6у2 у2 - )г х3 х^ , Х-Х] . 1.8.У1---ЧУ2-Уз)> х2 х^ якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; якщо X! < х < х2. 12
27. У = Лх) =< 28. Уз> і X х3 , 3 У2 + (Уг У\)> х3 ~Х1 2 Уі 1 (Уі Уз)2> х2 ~ Х1 якщо х - х3; якщо х2 < х < х3; якщо х^ < х < х2. Уз> якщо х - х3; У = Лх) =< х~хх У2+ (У2 У1)> х3 “Х1 якщо х2 < х < х3; Х-Х1 (У2 Уз)> х2 ~ Х1 якщо х^ < х < х2. 29. 2 .Уз > якщо х — х3; У = ЛХ) = < Х-Х1 5у2 + (У2+У1Л х3 -Хі якщо х2 < х < х3 10^1 (У2 Уз)> х2 — х^ ЯКЩО X! < X < х2. ЗО. Уз ~1> якщо х - х3; У = /(х) = < Х~Х1 , , У2 + (У2 У1)> х3 якщо х2 < х < х3 Х-Х1 (У2 Уз)> х2 — х^ якщо х^ < х < х2 31. у3-1.4, якщох-х3; У = /(х) = < х X] , л у2 Н — (4.25_у2 - ), якщо х2 < х < х3; х3 -Хі -1.8 Х Х1 (у2 -З.2_у3/ якщо х1 < х < х2. х2 - X! 32. у3, якщох-х3; У = Пх) = < х + 2хі , . у2 Н ~(у2 ~ Уі Л якщо х2 < х < х3; х3 + х^ (у2 Уз ), ЯКЩО Хі < X < х2. х2 — х^ 13
33. У = Лх) = < ~ 3 2- у3 , якщо х - х3; Зх4 -0.7хі 2 у2+ (у2 + у1), якщох2<х<х3; х3 х^ _у1 -———(2у2 -О.35у33 ), якщо х1 < х < х2. х2 Х1 34. г У = /(х)=< О.ЗЗу3, якщох-х3; І.7_у2 + О1 1 (Уг+Ух), якщох2<х<х3; 2.1х3 + х^ X Хі . л _у1 — (у2 -0.4_у3 ), якщо х1 < х < х2. х2 + Х1 35. г у3, якщо х - х3; У = Лх) = < У2- 1 (У2 У1)> якщох2<х<х3; х3 — ІУ1 1 (У2 Уз )> ЯКЩО *1 х х2- х2 — 36. у3 -3.25, якщо х - х3; У = Лх) = < 4.7у2 + ——— (у2 -0.9_у1), якщо х2 < х< х3; х3 2-5^1 (У2 +Уз)> якщохі <х<х2. х2 37. у3 - 4, якщо х - х3; У = /(х) = < Т Х~Х1 г і / / 3 + у2 н —(у2 + _у1), якщо х2 < х < х3; х3 — Х1 Х — Х-і, 2 + ^1 ~(У2 + Уз 2> якщо х1 < х < х2. х2 — 14
38. У = Лх) = < 2у3 +2.25, якщо х - х3; 5.3_у2 '—~(О.Зу2 -^і), якщо х2 < х< х3; х3 х^ _ _ Зх - Хі . „ _ . 2.8^ -(у2 + 0.2_у3/ якщо х1 < х < х2. х2 х^ 39. Г У = Лх) = < 2_у3, якщох-х3; 1 _у2+ 9 1 ?(У2 У1Л якщох2<х<х3; х3 - х1 4 X Хі У1 2 2(У2+Уз)> ЯКЩОХ!<Х<Х2. х2 — х^ 40. г у3, якщо х - х3; У = Лх) = < X + Хі . . У2 (У2^У\)> якщох2<х<х3; х3 — х^ —^_^2у2 -у3), якщо х1 < х < х2. х2 + х^ 41. С Зу3, якщох-х3; у = Пх) = < 5х + 14хі 9_у2 (у2 + _уі), якщо х2 < х < х3; х3 — х^ 7х — 12х 2_у1 -(у2 - Зу3 ), якщо х1 < х < х2. х2 х^ 42. у3, якщо х - х3; у = Пх) = < _ Х-Х1 - 2у2 н ( у2 — _у1), якщо х2 < х < х3; х3 — х^ 1 (у2 у3 ), ЯКЩО X! < X < Х2. х2 — х^ 15
43. У = /(х) - < 5у3, якщох-х3; , х-хг Ю-Зу2 ( У2 “У1Л якщо х2 < х< х3; х3 — х^ Уг (У2 Уз)> якщох^х^^. х2 — 44. С О.5у3 -1.3, якщо х - х3; У - /(х) - < 1.3 -0.2^2 +0-25 х Х1 якщо х2 < х < х3; х3 — х^ X Хі , 1.5 + 0.61^ (у2 — у3), якщо Хі < х < х2. х2 — х^ 45. 2.5 -0.22_у3, якщо х - х3; У = /(х)=< 2.75 + у2 +0.3-Х + Х1 (0.2у2 ), якщо х2 < х < х3; х3 — х^ О.бх-хі 1.25 уг (у2 0Лу3)г якщох!<х<х2. х2 — 0.1х^ 46. г- 2 у3 , якщох-х3; У = /(х) - < У2 + (Уг^Ух) > якщох2<х<х3; х3 — Х1 2 X Х^ 3 У1 (У2 Уз) > ЯКЩ° Хі < х < х2. х2 — х^ 47. 2.1у3 - 0.9, якщо х - х3; У = Пх) - < X — X] 3.1у2 н (0.2_у2 “Уі )> якщо х2 < х < х3; х3 х^ 0.2х- Хі _У1 ( у2 - 0.1у3 ), якщо х1 < х < х2. х2 — х^ 16
48. У = Лх) = < у з, якщо х - л’з; с х-хг - 5у2 ( у2 + Уі), якщо х2 < х < х3; х3 — х^ п х~х1 / 1 . . 3_у1 — ( у2 - у3 ), якщо х1 < X < х2. х2 -Нх^ 49. С 5_у3, якщох-х3; У = /(х)=< Х~Хі . 1^2 + (2_у2 Зух), якщох2<х<х3; х3 — х^ 3?1 (У2 + Уз)> ЯКЩОХ! <х<х2. х2 — х^ 50. Г 11^3 - 9, якщох-х3; У = /(х)=< 3.2 + _у2 + 1 (у2 О.Зуі), якщох2 <х<х3; х3 — х^ 2 -_рі ——(0Лу2 +О-З.УзЛ якщо хг < х < х2. х2 — Хі 51. у3 - 4, якщо х - х3; У = Лх) = < х-хі 3 + у2 н —(у2 + ), якщо х2 < х < х3; Хз — Х1 _ х — X] , у 2 + У1 — ( у2 - у3 ), якщо хг < X < х2. х2 — х^ 52. г Уз +1, якщо х - х3; У = /(х) = < Х-Хі 2 - у2 н ( у2 - ), якщо х2 < х < х3; х3 — х^ _ X — Хі . . 2 + ^1 —(У2 ~ Уз )> якщо хг < х < х2. х2 — х^ 17
53. У = П*) = \у2 + 2^ > 2 2 х3 — х^ З Х-Х1 34--------(У2~Уз)> х2 Х^ якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; якщо X! < х < х2. 54. У = /(*) - Уз> (х + х^3 з 2, У2+ 2 2^2 “^1 х3 — х^ якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; Х + Х1 з 2 1 Л-----------(У2 + № )> х2 — х^ якщо X! < х < х2. 55. У = /(*) = < 2 + Уз > (х + Хі )3 , 2 , У2 + 2 (У2 У1 )’ якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; 56. У =/(*)=< х3 — Х1 (х + X] ) 3 2 X У1 2 (У2+Уз )> х2 — Х1 2№ -1, 4 У2+ (У2 У1)> якщо х^ < х < х2. якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; 57. У = /(*)=< х3 + Х1 Х-Х] „ 2+ 3’1 (У2 + Уз)’ х2 — х^ Уз~4’ Х + Х1 2 + 3’2+ (ЗУ2+У1)> якщо х^ < х < х2. якщо х — х3; якщо х2 < х < х3 х3 + х^ X + X] „ 2 + З’ї ( У2 + Уз )> х2 — х^ ЯКЩО X! < X < х2. 18
58. У = /(х) = {2у2 59. Уз3> ^^(Уі-уУ2, х3 — х^ (х + х^2 2 З ----у (Уі+Уз ) > х2 — х^ якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; якщо X! < х < х2. якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; якщо X! < х < х2. Уз ~6> У = /(х) = \У2 +-----(У2 ~У\)> х3 +хі х - Хі Л---------(У2+Уз)> х2 — х^ якщо х — х3; якщо х2 < х < х3; якщо X! < х < х2. Завдання 5. Обчислити значення функції відповідно до варіанта. [тіп(тіп(х, УІ(у + х) 3 [тах(х + у,2у), при х < 0; при х > 0. 2. Гтіґфзіп х, сЩ у), [тіп(х,(х + у)/3), при х < 0; прих > 0. 3. тах(сі§(х - 3),2йіп у), при х < 0; тах(тах(2х, іу у),тах(3со8х,5у)), при х > 0. 19
4. 5. 7. [тах(со8 х, сі§ у), [шІп(8ІП X, у), віл (тіл ( х, у н [8Іп(тіп(х,у)), [со8(тах(х,у)), при х < 0; при х > 0. при х<0; при х і О. при х < 0; при х > 0. , со* (тах ( х, у 11 Ґ8Іп(тах(х,у)), [со8(тіп(х,у)), при х < 0; при х > 0. | тах <тах(х. у X х у) , при х<0; [тіл (х+4, у-ЗХ при 9. І тах(тіп(х, у), х3 - у2), [тіп(х -10,у + 5), при х < 0; при х > 0. 10. ] тіп(тіп(х, У),х3+у), ^тах(х, у + 1), при х < 0; при х > 0. 11. сі§(тіп(2х,8Іп у)), при х < 0; при х > 0. 12. і§(тііі(1§(х + 3),со8 у)), [тах(2х,у + 1), [тіп(тах(х, у), х2 + 2 у), при х < 0; при х > 0. 20
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. тах(1п(х+ 1),2йіп у), тіп(тіп(Зх,8Іп у),тах(3х,5у)), Гтах(2х,у + 1), [тіп(тах(х, у), X2 + 2у), І т і гцх ,»У/ Ітяхґх2!' у2х ї ІПаХІХ ,у при х < 0; при х > 0. при х < 0; при х > 0. при х < 0; при х > 0. с!§(тах(1§х,41§(у+ 3))), 8Іп(тах(х1§ х, 8Іп у)), тт^х тяхґх2У+х Х72х‘>"1 Піалі а ,у прих < 0; при х > 0. при х < 0; при х > 0. тах(8Іп2х,28Іп2у-3), при х < 0; тах(тах(хе ,с!§ 2у),тах(3х,со8 у)), при х > 0. [тахх3 XV1 ПіаліX , Ху 1 [тії^х’^у/бО), при х < 0; при х > 0. 2 - /тіп(1п(х2е),с1§ у), [тіп(тіп(2х, 8Іп у), тах(соз х,-5у)), 21. при х < 0; при х > 0. [тах(х 2, ху| при х < 0; |тіп(х1//2,у-10), при х > 0. 21
22. Ішах(е2х 2,28Іп(у + 2) - 2), [тах(тіп(хе, 3 у), тіп(х, соз у)), при х < 0; при х > 0. 23. ґтіп(х,ху), [тах(х + 10,2у), при х < 0; при х > 0. 24. | тах х, ОД/). | тіп (тіп(х//,у 25. Н К 1 тт 5х,—ху 2 = 1 І 2 ^тах(х,2у-х ), при х<0; 2)), при ,г2 0. при х < 0; при х > 0. 26. ]тіп(1§(х2е),8Іп у), [тіп(тш(2х,8Іп у), тах(со8 х,-5у)), 27. Ітіп(5х,ху| прих<0; [тах(у2х, 1 ООу ), при х > 0. 28. со8(тіп(1§ х,2і§ у)), 8І11(піІп(2х,8ІП у)), при при х <0; х >0. 29. тіп(5х+10,х2у) тах(75х,у2 ), при х < 0; при х > 0. ЗО. при х < 0; при х > 0. тах(сі§(х+ 5),-48Іп 5у), тах(тіп(хе, сі§ у),тах(3со8 х,-2у)), при х < 0; при х > 0. 31. [тах(2х+1,ху’11 2 І 2 [тіп(1/х,у’ ), при х < 0; при х > 0. 22
32. 33. со8(тіп(1§х,21§ у)), 8Іп(тіп(2х,8Іп у)), при х < 0; при х > 0. [тах(х, у), при х < 0; [тіп(тах(х, у), у2 - х ), при х > 0. 34. |тіп(е2х ,2со8 у - 2), [тіп(тіп(хе,со8 2у),тах(3х,со8 у)), при х < 0; при х > 0. 35. Г т і п(.\. у)/3, |тах(х, у)/2у, при х < 0; при х > 0. 36. с!§(тіп(1§(2х-3),21§(у+2))), 2 ~ і тіп(тіп(х,8Іп у),тах(8Іп х,у + 2)), при х < 0; при х > 0. 37. (тіл(х,у)/2у + 0.25, [тах(х,2у + 3), при х < 0; при х > 0. 38. |тах(е2х 2,28Іпу-2), [тах(тіп(хе,с1§ 2у),тах(3х,со8 у)), при х < 0; при х > 0. 39. со8(тах(со8 х,21§ у)), 2 ~ і 8Іп(тах(х+1,8Іп у)), при х < 0; при х > 0. 40. [ тіп(тіп(х, уКу+ х) 2 [тах(х,2у - 0.25х), при х < 0; при х > 0. 41. со8(тіп(1§х,41§(у+3))), 2 =4 Іех 8Іп(тах(х ,8Іпу)), 42. 21§(тах(1§х,2 + 1§ у)), 8Іп(тіп(х+1,8ІП Зу)), при х < 0; при х > 0. при х < 0; при х > 0. 23
43. 44. Г тах(х + 10,у-10), | тіп(со8 х, у -1), при х < 0; при х > 0. ]тах(51§ хе, у), [тіп(тіп(2х,8Іп у),тах(со8 х,-5у)), при х < 0; при х > 0. 45. Гтіп(2х,3у-х), [тах(со8 х, 8Іп у), при х < 0; при х > 0. 46. тіп(1§(х+2),2с1§(у+ 2)), при х < 0; /. = < тіп(тіп(2х,8Іп у),тах(8Іп х,-5у)), при х > 0. 47. ( 2у 2лЛ тт|х у ,у } тах(со8 х,1§ у), прих < 0; при х > 0. 48. тах(со8 2х,28Іп у +1), 2“1 е-1 тах(тах(х .сі 2 2у),тах(3х,со8 у)), при х < 0; при х > 0. 49. тіп^су+1,у2л: тах(8Іп х, сіа у), при х < 0; прих > 0. 50. /. = < тіп(1§х,21§(у+2)), тіп(тіп(2х,8Іп у),тах(со8х,-5у)), при х < 0; при х > 0. 51. [тах(ху,у л) прихсО; [тіп(8Іп х, у - 0. їх), при х > 0. 52. тах(с!§(х+ 1),-28Іп 5у), тіп(тах(х^со8 у),тах(3со8х,5у)), при х < 0; при х > 0. 53. /тах(1§ х, уе) [тах(1§ х,2у), прих < 0; при х > 0. 24
54. | тах(ех+2 ,28Іп у +1), [тах(тах(хе,сі§ 2у),тах(3х,со8 у)), при х < 0; при х > 0. 55. тах(1§ (ху), уе +1 тах(со8 х, у), прих < 0; при х > 0. 56. /. = < тах(1п(х +1) ,28Іп у), тіп(тах(х,8Іп у),тах(3х,5у)), при х < 0; при х > 0. 57. тах(1§|ху|,уе), при х < 0; тіл 1§х,1§— , прих>0. І у; 58. /. = < тах(сІ§(х+1) ,-28Іп 5у), тах(тіп(5х, соз у),тах(3со8х,5у)), при х < 0; при х > 0. 59. 7-5 тіп(ус.Іс |ху тах хе, 1§ х У при х < 0; при х > 0. 60. тах(со8х,8Іп 2у), 2 ~ і тах(тіп(2х,8Іп у),тіп(2х,3у)), при х < 0; при х > 0. Завдання 6. Задано квадратне рівняння ах2+Ьх+с=0. Скласти програму для обчислення величин, вказаних у варіантах завдань (табл. 2.2). У програмі передбачити друк коренів рівняння, якщо вони є, або тексту “Корені відсутні”, якщо дійсних коренів немає. За складеною програмою провести обчислення при заданих початкових даних. 25
Таблиця 2.2 № Величини, які необхідно обчислити Початков і дані вар. якщо о<о якщо 0=0 якщо О>0 А в С 1 2 3 4 5 6 7 1 а+Ь+с х/ Х12+ х22 12, 6 -ЗО, 4 4, 7 2 а2-Ь2 8 І П X і Х|2* х22 4, 9 8, 7 2, 2 3 а2-Ь2+с Х|СО8Хі Хі+ 3 х2 3, 9 -1, 4 5, 4 4 а<9Ьс 4хі Х28ІПХ1 7, 2 5, 3 -3, 6 5 а-Ь+с агсі£Х| СО8(Х1* Х2) 14, 4 3, 8 -7, 6 6 а+Ь СО8Х1 ІП Хі + х2 9, 6 20, 4 -7, 7 7 аЬ2+с хі+агсі§2х! Х|+ х23 2, 5 13, 7 4, 9 8 І а+Ь+с 6Х]+СО8Х[ Хї+ Ззіпх2 6, 8 20, 5 4, 3 9 і 2 З Ь -а 8ІПХ] *СО8Хі х2агсї§хі 17, 7 8, 2 2, 5 10 Ь+с-а2 5 X] Х2+ 8ІПХ| 3,1 -14, 3 -3, 9 1 1 2 г 2 2 а -Ь -с іп(2 + СО53Х| ) Х| *х2 2, 3 8, 5 3, 6 12 а3+Ь5 + с з Х]+Зхі3 Хі СО82 Х2 4, 9 17, 4 4, 7 13 а3+Ь2+с 2 8ІП2Хі 8сО8(Х]* х2) 5, 7 9, 1 3, 8 14 9а+1ОЬ ІП( 1 0 + 8ІП Хі) х/+ х/ 3, 8 4, 3 7, 6 15 АЬс 8 + СО82 X! х/* х2 4, 5 0, 1 -9, 4 16 а-Ь^ агс(£ Хі (Х|+ х2)2 9, 7 2, 9 -5, 8 17 а+4Ьс СО8 Хі + 8Іп2 Хі V ^4- V Хі і" Х2 4, 9 з, 9 2, 4 18 а3+Ь3+3 СО82 Хі + 5 Хі 1п( 1 + 1 X] *х2 7, 9 7, 2 -17, 5 19 а+Ьс-с2 х] +3 хі2 X] 8ІПХ2 5, 4 6, 5 4, 3 20 а+Ь-с2 5 X] х2+агс1§хі 2, 3 12, 6 1, 8 21 аЬ+Ьс+а с агс!§ X] Х|+ х/ 4, 2 о, 3 5, 3 22 а2-с2 (х/+1)''2 Х28Іп2 X] 6, 3 4, 5 7, 9 26
Продовження таблиці 2.2 23 Ь2+ас соз(хі + 5) Х18ІП Х2 4, 5 3, 7 3, 9 24 Х]8ІП Х|2 ЗХ]+ Х22 8, 7 -4, 9 -2, 4 25 а2-ас+Ь2 111(1 + Х|2) V 4- V Х1 । х2 3, 9 -4, 5 -6, 2 26 а+Ьс 5 Хі + 12 X]2 Х]СО83 х2 2, 1 5, 3 5, 8 27 а2+аЬс+ ь2 х/+5 Хі Х1 +СО8 Х2 2, 3 7, 4 9, 9 28 Ь-с 8ІП Х1+СО82 X] СО8(Хі*Х2) 7, 7 0, 1 -7, 3 29 ал+Ь2+с 3 Х!2+6 5 X । +Х2 6, 4 -2, 5 1, 4 ЗО а+Ь2-с Х18ІП2 Хі Х]2агс1§х2 3, 1 10, 4 5, 6 31 а2+с 3 Х1 Хі2- х22 1, 4 з, 5 2, 6 32 а2-Ь3-с 1§Х| х/ *СО8(Х2)3 2, 6 -5,7 2, 7 33 а2-Ь3*с Х1СІ§ХІ Хі/ агс8Іпх2 з, 4 12 -3 34 с2+8/Ь 4хі/агс1§(хі ) Хі + 8ІПХ2 5, 2 -1,7 5 35 а3-ЬІЕа+с агссі^х^Х] агссо8(Хі/ Х2) 1, з 1,5 5, 9 36 а2/Ь х,4+8 | Хі2+х2 -1, 6 5 -9,6 37 |а2+с| хі + |агсі§2х і-5| (X,- х2°)4 2, 2 -2, 5 -4 38 1п|а+Ь2 | Хі*агссо8Хі х2- 3/агс8Іпх2 1, 8 -4,3 7 39 со8(Ь2- а) І§Х1*СО8Х] Х21п|сО8Хі і 5,6 -4, 2 1,4 40 Ь-с4- соза Х12 + СО8Х1 х25 + агсІ§Хі 2,5 -і, з -3, 9 41 а2+Ь5/8 1 §(2+з і п 7 х і ) /(х2*8ІПХі) 2,5 -1, 5 6,4 42 -а3+Ь5- с3 Хі+ЗсО8(5Х] 3) Х1 /(СО82 х2+2) 6, 0 -9, 6 -3, 2 43 -а3 + 5с2 агсі^0 (ІП|Х!І) 48ІП2(Х] * х2)-7 -1, 7 -4, 8 8, 5 44 4а-с3-5 1п(1+СО8 Х1) Х|2- Х23 + 8ІПХ] -1, 5 1, 5 2, 5 45 4-а+Ьс Агссоз( 1 +х і3) V / 4- X] + СО8(Х24) 14, 5 7, 1 5, 8 27
Кінець таблиці 2.2 46 6агсІ§(Ь 5) 318 1 Хі’-7І 8ІП3(Х|/Х2)2 5, 1 -6, 9 -7, 3 47 аЬс-а2Ь2 агссоз Хі5 8ІПХ]3 + СО8 х22 2, 9 3, 9 -4, 4 48 сЧЬ' 8ІП2 Х1+ЗХ] 8ІІ1( 1 + | X,7 І ) 7, 1 -5, 2 -14, 5 49 а+с2 Х1+5СО84 Х|2 7Хі-8Іп(х2)Ь -1, 4 6, 5 44, 3 50 а/Ь-с5 4СО8’ Х1 8х2+сі§хі4 2,1 -2, 3 -31, 5 51 ас-Ьа агссіо( X]- 6) 1§|Х|/ Х2°| 7, 2 -80, 3 5, 3 52 6а2- 7с7 + Ь (х 2+7)СО8Х* х2агсі£(хі- 7) -1, 3 -4, 4 6, 3 53 Ь2+Ьа5,,,ь 8ІП(СО8(Х1 + 2)) хі/і8|х2+3| -2,7 7, 4 16, 9 54 Ьа2-с2 7х|і£(х,2+5 ) 5хі+7со8х22 3, 9 65, 0 7,3 55 а2- 2а+Ь'еа 1§(1+ СО8 Х|2) агсІ§(хЛ 1§х2) -з, 9 15, 5 3, 2 56 агссозЬ ас СО8(Хі- X]2) Хіагссо84хі -7,4 -5, 3 5, 8 57 а2+со8• с2 СО8(Х]2 + 5 Х1) агсі§(хі+і:§х 2) 04 СП 1 -7, 4 5, 9 58 аЬ-с3 8ІП Хі+СІ§2 Х1 агссо8(хі/х2 ) 7, 2 -56, 8 7, 1 59 а3+с2 6 х/+3і:§ хі СО8(5Хі + х2) -з, 4 1, 5 -4, 4 60 аЬ2+с 1п|хі8ІП2 Х1| 8Іп(агсІ§х2- Х|) -4, 1 2, 4 -5, 6 28